en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Turystyczna degradacja Torunia

Tekst poniższy pierwotnie ukazał się w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej Toruń 6 maja 2019 r. pod tytułem "Wkrótce Bydgoszcz prześcignie Toruń"
oraz w wydaniu papierowym 10 maja 2019 r. pod tytułem "Turystyczna degradacja Torunia staje się faktem".
Niestety, wbrew temu, co na konferencji prasowej stwierdził prezydent Michał Zaleski, zainteresowanie turystów Toruniem relatywnie słabnie.
 
W zeszłym roku Toruń odwiedziło tylko 2,35 mln turystów. Wbrew pozorom i wbrew ekscytacji niektórych jest to niewiele, odnosząc to zwłaszcza do (niewykorzystanego) potencjału Torunia, do roku poprzedniego, a także do innych miast turystycznych.
W roku 2018 odwiedziło Toruń mniej turystów niż w roku poprzednim (nastąpił spadek o 0,9%) – wynika z raportu toruńskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.
 

Liczba turystów maleje

Spadek ten potwierdzają też dane Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie liczby udzielonych noclegów w obiektach noclegowych. W 2018 r. udzielono w Toruniu tylko 538,4 tys. noclegów, czyli o 0,8% mniej niż w poprzedzającym roku. Jeszcze gorzej jest w przypadku liczby noclegów udzielonych cudzoziemcom: na 18 miast wojewódzkich Toruń zajmuje zaskakująco niską, 15. pozycję!
Te przytoczone wyżej wartości niecałego jednego procenta wydać się mogą nieznaczne, jednak sytuacja okazuje się być poważna, gdy zauważymy, że w pozostałych jedenastu największych pod względem ruchu turystycznego ośrodkach miejskich wg GUS spadku takiego praktycznie nie odnotowano. Mało tego – niemal wszędzie wystąpił kilkuprocentowy wzrost, np. 3% w Poznaniu, 8% w Lublinie i Gdańsku, 16% w Łodzi. Toruń, w przeciwieństwie do niemal wszystkich tych jedenastu ośrodków, wykazuje się więc wyjątkowo niechlubnie wartościami ujemnymi.
Obecnie (2018 r.) Toruń jest na 12. pozycji wśród miast polskich pod względem liczby udzielonych noclegów, podczas gdy w kilku poprzednich latach (do 2017 r.) utrzymywał się na 11. pozycji.
Niestety wbrew temu, co na konferencji prasowej 25 kwietnia br. stwierdził prezydent Michał Zaleski, zainteresowanie Toruniem relatywnie słabnie na tle pozostałych 11 największych miast. A jeśli nawet degradacja ta wydaje się niewielka, to już na pewno niepokojące jest to, że liczba turystów w Toruniu nie wzrasta tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych wspomnianych największych miast. I tu tkwi problem. Dlaczego tylko w Toruniu ogólnopolski trend wzrostu załamał się? Dlaczego w Toruniu wystąpił spadek?
 

 

Zacofanie i rachityczność

Odpowiedź kryje się w:
  • zacofaniu Torunia w zakresie infrastruktury turystycznej i w wieloletnim braku działań ze strony miasta zmierzających do jej poprawy,
  • niewykorzystanym potencjale turystycznym Torunia (tak, Toruń nadal w dużej mierze nie wykorzystuje swego ogromnego potencjału!),
  • rachityczności w zakresie działań promocyjnych marki, wizerunku i produktów turystycznych Torunia. 
Mamy w tej chwili na świecie ogromną konkurencję miast w sferze turystyki. Tej turystyki, która dziś obejmuje nie tylko tradycyjne zwiedzanie, ale również cały kompleks działań oferowanych dla turysty przez miasta w zakresie kultury, rozrywki, biznesu, różnego rodzaju usług i in. W takim rozmiarze konkurencja nie występowała nigdy wcześniej - co podkreślają badacze - bo ostatnio każde miasto zabiega coraz intensywniej i skuteczniej o turystów, czyli o dochody, o swoją gospodarkę i o swój rozwój. Każde miasto promuje swoje walory i atrakcje, stąd rośnie konkurencja. Toruńskie działania promocyjne w swej skuteczności są natomiast - najprościej i delikatnie mówiąc - słabe. Brakuje spójnego, dalekosiężnego, profesjonalnego, systematycznego i konsekwentnego systemu i programu promocji Torunia, zarówno miasta jako marki, jego wizerunku, jak i poszczególnych jego obiektów, miejsc, wydarzeń, dziedzictwa i funkcji, a także miasta jako lokalizacji dla inwestycji i biznesu. Prowadzone dotąd działania promocyjne na przykład nie obejmują zasad ICOMOS UNESCO dot. interpretacji dziedzictwa, nie opierają się na lokalnym zestawie tożsamościowym, kontekście i wyjątkowości miasta. Brak jest sensownych i profesjonalnych działań promocyjnych, informacyjnych, zwłaszcza tych, opartych o unikalne wartości. 
 

Miasto nie wykorzystuje szansy

Brakuje też wystarczających działań ze strony miasta w zakresie infrastruktury, działań wpływających na rozwój turystyczny, a tym samym na rozwój gospodarczy. W Toruniu nadal same tylko walory turystyczne są podstawą konsumpcji turystycznej. Gospodarka turystyczna w Toruniu pozostawiona jest sama sobie, toczy się siłą rozpędu zakorzenioną w silnych stereotypach („gotyk, piernik, Kopernik” i nic więcej) i nie jest skutecznie wspierana działaniami miasta; funkcjonuje od wielu dekad praktycznie samoistnie bazując tradycyjnie na tych samych cechach i na samych tylko walorach turystycznych, podczas gdy zupełnie odłogiem leży np. turystyka biznesowa, konferencyjna, kwalifikowana i wykorzystanie dziedzictwa dla tych form turystyki. Podczas gdy inne miasta prężnie rozwijają swój rynek turystyki biznesowej to stagnacja w tym zakresie w Toruniu sprawiła, że od wielu lat Toruń nie jest miastem nawet  trzeciego wyboru w zakresie rynku MICE w Polsce. Na 11 miast w Polsce, w których działają miejskie convention bureaux Toruń wg najnowszego raportu POT za 2017 r. zajmuje przedostatnie 10. miejsce w rankingu miast pod względem wartości syntetycznego wskaźnika konkurencyjności na rynku spotkań międzynarodowych:
źródło: Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2018 >>>
 
Nie ma w strukturach miasta jednostki skutecznie zabiegającej wyłącznie o interes turystyczny Torunia i o markę Toruń.
Prawidłowa promocja miasta ma znaczenie dla zwiększenia atrakcyjności danej miejscowości. W Toruniu – jak pokazują przytoczone tutaj liczby – zainteresowanie i atrakcyjność względem innych miast-konkurentów maleje.
 
Turystyka od wielu ostatnich dekad stanowi kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i miast. Jest także istotnym czynnikiem pobudzania lokalnego rynku pracy. Przyjmuje się, że jedno miejsce utworzone w turystyce powoduje powstanie trzech-czterech nowych miejsc w mieście w usługach towarzyszących i produkcji na potrzeby turystów. 
 

Miasto jak spółka handlowa

Miasto w zakresie swojego działania powinno wzorować się na przedsiębiorstwach komercyjnych. Dlatego podobnie jak jest to w spółkach handlowych, celem powinno być przynoszenie zysku, którym dla miasta jest jego rozwój gospodarczy; zysku, który przynosi nowe miejsca pracy, rozwój infrastruktury, a także inwestycje komunalne. Kolejnym podobieństwem jednostek samorządowych do spółek prawa handlowego jest coraz większa konkurencja w zakresie zdobywania nowych inwestycji, lokalizacji, czy przyciągania jak największej liczby turystów.
 
W kontekście wszystkiego powyższego przyjrzyjmy się na zakończenie trzem miastom w północnej Polsce, które wzajemnie stanowią dla siebie konkurencję w zdobywaniu wspomnianego wyżej zysku: Toruniowi, Gdańskowi i Bydgoszczy. Otóż bazując na tych samych danych Głównego Urzędu Statystycznego za okres 6 lat (2013-2018) okazuje się, że spośród tych trzech miast to właśnie Toruń wykazuje się najsłabszą dynamiką rozwoju turystycznego, bo wzrost liczby turystów (udzielonych noclegów) wyniósł w Toruniu tylko 49%, podczas gdy w Gdańsku 70%, a u naszego najbliższego konkurenta - w Bydgoszczy aż 93%. Dodatkowym niepokojącym dla Torunia faktem jest to, że ten 49% wzrost był nawet poniżej średniej (52%) dla owych dwunastu największych ośrodków miejskich i turystycznych w Polsce. Czyli Toruń rozwija się w tym względzie gorzej niż przeciętnie.
W przypadku naszego największego konkurenta – Bydgoszczy - ten nagły wzrost w ostatnich latach wynika wyłącznie z rozwoju tam w tym czasie infrastruktury, zagospodarowania turystycznego oraz prężnej (żeby nie powiedzieć agresywnej) promocji, czyli z tego wszystkiego, czego w Toruniu bardzo brakuje i z tego, co można stworzyć w każdym mieście bez względu na wielkość i rangę jego potencjału w postaci dziedzictwa.
 

Bydgoszcz prześcignie Toruń

W 2013 r. różnica między liczbą udzielonych noclegów w Toruniu i Bydgoszczy wynosiła 51% na korzyść Torunia, a sześć lat później już tylko 17%. Utrzymując w najbliższych latach taki trend i takie tempo już wkrótce Bydgoszcz prześcignie Toruń i zdetronizuje go nawet z odwiecznej funkcji lidera turystycznego.
 
Jednocześnie chcę podkreślić, że wbrew ewentualnym obawom daleko nam jeszcze (a po wspomnianych tu danych widać, że coraz dalej) do problemu tzw. overtourismu, który wg ekspertów dotyczy tylko wąskiej grupy miast, a w Polsce jedynie może być zauważalny tylko w Krakowie.
Z kolei o braku miejsc parkingowych i o patologii w zakresie ruchu samochodowego w obszarze UNESCO w Toruniu nawet nie ma miejsca żeby tutaj wspominać, bo to problem kolosalny, nasilający się z każdym rokiem. Indolencja gospodarzy miasta w tej kwestii przeraża. Problem nie jest rozwiązywany nawet w obliczu wskazywania go od wielu lat jako najistotniejszego w Monitoringu Ruchu Turystycznego, prowadzonym corocznie przez Urząd Miasta.
 
Zatem Panie i Panowie decydenci – po owocach Was poznajemy. Z turystyką - która w ostatnich dekadach na świecie stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i miast - w Toruniu wbrew pozorom i wbrew oficjalnej propagandzie jest źle. I niestety nie ma widoków na poprawę. I niestety szykuje się kolejna degradacja Torunia.
 
Arkadiusz Skonieczny, data publikacji: 06-05-2019
drukuj  poleć artykuł
Komentarze użytkowników (102)
Mark, 2023-01-14 20:19:43
Portland Concrete Contractor is a name you can trust for beautiful decorative concrete. We work with clients in Portland and throughout the Pacific Northwest to provide superior products that stand apart from competitors’ services. (503) 461-8083 https://www.stampedconcreteportland.com/
Abel, 2023-01-14 20:20:12
We're a Concrete Contractor in Houston Texas that helps commercial and residential building owners finish their concrete structures with the perfect finish. Resurfacing, staining, and more! Contact us today for information or request a quote online! https://concretecontractorshoustontx.com/
Nick, 2023-01-14 20:20:55
Denver Concrete Contractor and Stamped Concrete provide a safe and versatile surface that can be used for many purposes. Available in a variety of colors, textures, and styles which allow you to customize your patio to complement your home. https://www.coloradoconcretecontractor.com/
Eric, 2023-01-14 20:21:33
Looking for the most reliable basement waterproofing Richmond Va and the surrounding areas has to offer? Dryseal Home and Basement Solutions is Virginia's premier basement waterproofing, mold remediation and crawl space encapsulation company. If you are looking for waterproofing companies Lynchburg Va residents can trust then look no further.

Dryseal Home and Basement Solutions can give your crawlspace or basement a new aesthetic appeal while giving you a dry environment for storage. https://www.mydryseal.com/
Tate, 2023-01-14 20:21:55
Welcome to Forest Tree Service Pros, Columbia MDs Premiere tree removal service company. We specialize in tree removal, tree trimming, and tree service. Call now and one of our tree experts will be happy to assist you. (410) 498-7867
tate, 2023-01-14 20:22:16
Welcome to Forest Tree Service Pros, Columbia MDs Premiere tree removal service company. We specialize in tree removal, tree trimming, and tree service. Call now and one of our tree experts will be happy to assist you. (410) 498-7867 https://www.treeremoval-columbiamd.com/
Mike, 2023-01-14 20:22:45
Welcome to Forest Tree Service Pros, your premier tree removal company in Parker, CO. We are dedicated to providing our clients with the highest quality tree removal services available, and our team of experienced arborists will ensure that your trees are removed quickly and safely. We understand that having trees removed can be a stressful experience, but we will do everything we can to make the process as smooth and hassle-free as possible. Contact us today to schedule a free consultation, and let us show you why we're the best tree removal company in Parker!

We are the best tree removal service in Parker, Colorado? Look no further than Forest Tree Service Pros. We are a team of certified arborists with years of experience in tree removal and tree care. We have the knowledge and equipment to safely and efficiently remove any tree, regardless of size or location. We also offer stump removal and tree trimming services.

We take pride in our work and always put the safety of our customers and employees first. We are fully insured and offer free estimates. Call us today to schedule a consultation. https://www.treeremovalparker.com/
chase, 2023-01-14 20:23:14
Looking for the safest tree removal Savannah GA has to offer? Forest Tree Service Pros are the premier tree service in Savannah.
(912) 455-3348 https://www.treeremovalsavannah-ga.com/
nick, 2023-01-14 20:23:43
Looking for the best tree removal and stump grinding services in Dallas, GA? Look no further than Forest Tree Service Pros! We are a locally owned and operated tree service company that has been serving the Dallas area for over 10 years. We are the experts in tree removal, stump grinding, and tree trimming, and we offer the most competitive rates in town. https://www.treeremovaldallasga.com/
Cindy, 2023-01-14 20:24:20
Looking for the best tree removal and stump grinding services in Dallas, GA? Look no further than Forest Tree Service Pros! We are a locally owned and operated tree service company that has been serving the Dallas area for over 10 years. We are the experts in tree removal, stump grinding, and tree trimming, and we offer the most competitive rates in town.

Don't trust just anyone with your trees! Call the pros at Forest Tree Service today. We'll be happy to provide you with a free estimate for any of our services. 678-771-6122 https://www.treeremoval-bakersfieldca.com/
Riley, 2023-01-14 20:25:09
5th Street Construction is a locally-owned and operated company based in Fort Collins, Colorado. We specialize in basement finishing and remodeling services to help homeowners transform their unfinished or underutilized basements into functional and stylish living spaces.
Kevin, 2023-01-14 20:25:39
5th Street Construction is a locally-owned and operated company based in Fort Collins, Colorado. We specialize in basement finishing and remodeling services to help homeowners transform their unfinished or underutilized basements into functional and stylish living spaces. https://www.5thstreetllc.com/
salman, 2023-01-29 12:37:02
An unsurpassed most loved Mens Exemplary Three Button Delicate Calfskin Overcoat Tan in cowhide articles of clothing, produced using sensitive touch sheep Nappa cowhide. It features a solitary-breasted three-button securing and two external pockets. B3 Bomber Jacket For Men


https://civicleather.com/product/b3-bomber-jacket-for-men/
Satta Matka, 2023-02-11 12:45:10
The Individual who presents in Kolkata City may participate in this Satta Matka lottery game and win a big prize if you're lucky.

Nice post. https://www.hindigurujee.in/satta-matka/
kin, 2023-02-21 09:28:32
Agen Togel Zipo4D, 2023-02-22 17:47:45
Kunjungi Situs Judi Slot Agen Togel Resmi Terpercaya & Terbesar Di indonesia Hanya di https://rebrand.ly/zipo4d & https://linkfly.to/zipo4d
nerrty, 2023-02-24 08:32:52
Excellent  .. Amazing  .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing https://uspstrackingnumber.co
nellety, 2023-03-13 03:30:22
Come and play with your friends! craftnite io is a cute online multiplayer shooter IO game, based on the countryball/polandball meme. https://iogames.games/craftnite-io
nanne parmarr, 2023-03-18 16:45:11
Pricemint is a FinTech (financial technology) Blogs & Services Platform. it offers blogs, Online Tools, Reviews to achieve your financial goals. It was Founded By Nanne Parmar. Its Headquarters is situated in Bhiwadi, Rajasthan.
http://pricemint.in/
Like Price, 2023-03-18 16:46:34
At LikePrice, we make it easy for you to access the best deals that can help you save more money while you shop. we offer coupon codes, price comparisons, and user reviews for making your shopping faster and more worthwhile. We offer a Question Answer Panel Like Quora.
https://likeprice.in/redmi-10-4-64-price-in-india/
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 29-01-2020 11:48
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):