en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Zieleń Torunia

   
 
 
Charakterystycznym elementem Torunia są liczne tereny zielone. Są to zarówno parki miejskie, bogata zieleń przyuliczna, rozległe obszary leśne i dolinne wzdłuż Wisły. W związku z tym Toruń jest miastem o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Ewenementem i jednym z ważniejszych obszarów przyrodniczych jest zlokalizowany niemal w centrum miasta (po lewej stronie Wisły, naprzeciw Zespołu Staromiejskiego) rezerwat leśny Kępa Bazarowa. Południowe, wschodnie i północne peryferia Torunia stanowią część rozległych obszarów chronionego krajobrazu. Południowe - kujawskie krańce miasta to fragment jednego z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych poddany pod ochronę jako "Obszar wydmowy na południe od Torunia". Część północna, z historyczną Barbarką, to lasy stanowiące zaplecze rekreacyjne Torunia. Znajdują się tu szlaki turystyki pieszej i rowerowej oraz znana w regionie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Bielany-Barbarka-Przysiek-Bydgoskie Przedmieście.
Więcej o zielonym Toruniu tutaj.

 
poleć artykuł

Lokalizacja
« poprzednia stronanastępna strona »
Komentarze użytkowników (22)
Gary, 2017-01-03 16:34:07
Tą osobę z poprzedniego komentarza też nie polecam.
johnjame, 2022-04-26 06:05:51
This is wonderful news for you! five nights at freddy's This is the most amazing blog post I've ever read. With this, you surely improved my day today.
Davidson, 2022-07-21 03:55:16
I also do not recommend this person from the previous comment. snake io
Lilycollins34, 2022-08-02 14:40:14
Your article is great! I love nature articles, https://vengeio.onine/ https://taming-io.co/. I always support you.
JefferyErnser, 2022-08-04 10:56:34
Additionally, I do not suggest the one who made the prior comment. https://geometry-dash.onl/
Wendell Hicks, 2022-11-03 08:24:30
Try not to miss the potential chance to visit our page and find what you're searching for with a solitary snap!
https://bstinstrumentco.com/viola-manufacturers/
roney, 2022-11-10 12:59:31
Excellent one highly recommended
Visit:https://cleanandclearadvantagerecovery.com/
Benson, 2022-11-10 13:01:22
This is very well written and your points are well-expressed.
Visit: https://cleanandclearadvantagerecovery.com/
바카라사이트, 2022-12-02 11:17:58
Your writing is perfect and complete. However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
https://xn--o80b11omnnureda.com/
janella, 2022-12-07 11:41:45
Our site also wants to have this kind of feature where readers can express their thoughts. Hence, this is the reason I will visit you again because I just love your articles. https://www.daylom.com.au/upholstery-brookvale
Emilyy2, 2022-12-28 16:22:57
Using the GIS program, the green areas for 18 voivodeship cities in Poland were identified, taking into account public green space that was made available for general access and free of change. Spatial barriers that extended the route of access, including closed private areas, were mapped as part of the ANGSt method's validation. https://fnfonline.co/
Nightangels, 2023-01-12 04:50:37
Hi guys I am Amrit jai and I can full fill your all sensual needs I am a physically fit and classy boy who has been providing sensual services to people since I was 16 years old. I have spent so many days working in the industry that it is remarkable that I have not lost my passion for this part-time occupation. I am not just your average bathhouse attendant or masseuse, I provide high-quality, personalized service to each and every customer who applies for me. You will always be treated with Patna Escort(https://www.nightangels.in/escorts/patna), no matter the time of day or night you call me up. With my knowledge of the industry and experience, I provide a full range of sensual services that meet every need. My customers are always satisfied, and I only have happy repeat customers. My clients know that when we first meet up, they will enjoy a great yet relaxing massage followed by a nice bath. They can also choose other services I provide if they so wish.
온라인카지노, 2023-01-19 05:30:25
First of all, thank you for letting me see this information. I think this article can give me a lot of inspiration. I would appreciate https://totosafe.com/
if you could post more good contents in the future.
Bradd, 2023-01-23 16:12:50
A worthwhile read! I would love to read more about the themes this blog genuinely addresses.
For some time, I've been hunting for information on this subject. https://epoxyflooringpascocounty.com/
Honey, 2023-01-24 17:14:29
Your essay is excellent. I adore writing about nature. https://tampacopierservice.com/
온라인카지노, 2023-02-01 10:54:57
I finally found what I was looking for! I'm so happy. 온라인카지노Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting.
https://majorcasino.org/
seofrisbee, 2023-02-18 10:43:12
Toruń jest miastem, które słynie z zieleni. Miasto jest otoczone lasami, a w samym mieście znajduje się wiele parków, w tym Park Planty i Park Książęcy. Toruń jest również otoczony licznymi rzekami i jeziorami, tworząc piękne widoki.https://www.seo-frisbee.com/
juliakelly, 2023-02-18 10:46:46
Toruń jest miastem, które słynie z zieleni. Miasto jest otoczone lasami, a w samym mieście znajduje się wiele parków, w tym Park Planty i Park Książęcy. Toruń jest również otoczony licznymi rzekami i jeziorami, tworząc piękne.
SEO Service in Delhi
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 21-12-2016 01:44
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):