en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Najbliższe okolice Torunia


Najciekawsze miejsca w najbliższych okolicach Torunia

okolice torunia
W najbliższej okolicy Torunia znajduje się wiele ciekawych obiektów historycznych, przede wszystkim zabytków gotyckich: wielkich kościołów miejskich (np. katedra w Chełmży, kościół Mariacki w Chełmnie), oraz ogromna liczba średniowiecznych kościołów wiejskich wysokiej klasy architektonicznej i dużego znaczenia historycznego. Zlokalizowane są one na Ziemi Chełmińskiej, tj. na północ i północny-wschód od Torunia. Ponadto na obszarze tym jest wiele zamków krzyżackich, np. słynny w Golubiu, Zamku Bierzgłowskim czy imponujące ruiny zamku w Radzyniu Chełmińskim. Pałace znajdują się np. w Nawrze, Turznie, Bajerzu, Piątkowie.
Całkiem blisko z Torunia jest również do Ciechocinka, który jednak leży w odrębnej historycznie i geograficznie krainie - na Kujawach.
 

Górsk

Gronowo
 

Lulkowo

Piwnice

Rogowo
 

Turzno
 
 
Najbliższe okolice Torunia (powiat toruński ziemski) obejmują obecnie tereny położone na obu brzegach Wisły oraz w widłach Wisły i Drwęcy. Większa, prawobrzeżna część powiatu z wydzielonym miastem Toruniem (powiat grodzki) jest połacią historycznej Ziemi Chełmińskiej, część południowa - skrawkiem Kujaw, część wschodnia - Ziemi Dobrzyńskiej.
Pod względem geograficznym obszar północny należy do Pojezierza Chełmińskiego, wschodni - do Pojezierza Dobrzyńskiego, a południowy - leży w dolinie Wisły, zwanej na tym odcinku Kotliną Toruńską. Tutaj na piaszczystych wydmach występują najstarsze ślady osadnictwa z epoki paleolitu.

Zwężenie doliny rzeki pod Toruniem stworzyło dogodną przeprawę, z której korzystał stary szlak północ-południe, krzyżujący się z drogą wodną Wisły. We wczesnym średniowieczu okolice te były gęsto zaludnione, o czym świadczą grodziska w Bielczynach, Chełmży, Czarnowie, Jedwabnie, Przecznie, Rzęczkowie (dwa) i Toruniu. Po spustoszeniu przez Prusów, część Ziemi Chełmińskiej została nadana w 1222 r. przez Konrada Mazowieckiego misyjnemu biskupowi pruskiemu Chrystianowi, a w 1228 r. całe terytorium zostało darowane zakonowi krzyżackiemu. Toruń był pierwszym miastem założonym przez Krzyżaków (w 1231 r.) i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym państwa Zakonu do 1454 r. W tym czasie obszar ten był podzielony na komturstwa w Toruniu, Bierzgłowie (skasowane w 1415 r.) oraz w Nieszawie na lewym brzegu Wisły, odzyskanym przez Polskę po pokoju w Mełnie w 1422 r. Chełmża od 1251 r. była stolicą diecezji chełmińskiej.
 
Po powrocie do Polski na początku wojny 13-letniej w 1454 r. Toruń, dzięki uzyskanym przywilejom królewskim był faktycznie wolnym miastem (więcej o tym tutaj). Prawie całą część prawobrzeżną obecnego powiatu zajmowaly dobra ziemskie Torunia (patrymonium miejskie), do którego należało również Bierzgłowo wraz z całym terytorium. Był to obszar wyłączony z administracji województwa chełmińskiego i podlegający władzom Torunia.
Wskutek II rozbioru Polski w 1793 r. cały omawiany obszar znalazł się pod zaborem pruskim i z wyjątkiem lat 1807-15, kiedy wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, pozostawał we władaniu niemieckiego Królestwa Prus do czasu odzyskania niepodległości w 1920 r.

Najliczniejszą i najcenniejszą grupę zabytków architektury powiatu toruńskiego (z wyłączeniem Torunia) stanowią budowle gotyckie z 2. poł. XIII i XIV w. Czołowe wśród nich miejsce zajmują ceglane kościołyChełmży, zwłaszcza dawna katedra z cennym wyposażeniem oraz kościół św. Mikołaja, dawny parafialny, przebudowany znacznie w XIX w. Miasto Chełmża zachowało średniowieczne rozplanowanie, jednak bez starej (poza XIX-wieczną) zabudowy.
Wśród licznych kościołów wiejskich przeważają budowle kamienne lub kamienno-ceglane (Bierzgłowo, Czarnowo, Dźwierzno, Gostkowo, Grębocin, Gronowo, Grzywna, Kiełbasin, Nawra, Papowo Toruńskie, Przeczno, Rogowo, Świerczynki).
Poza budowlami gotyckimi sakralnymi przetrwały m.in. zamki: w Zamku Bierzgłowskim oraz ruiny zamku w Złotorii i nikłe reszty zamku w Małej Nieszawce (dawny zamek komturski w Nieszawie).
Barok jest skromnie reprezentowany kościołem w Górsku i zespołem zabudowań dawnego folwarku toruńskiego w Przysieku.
Godne uwagi są zabytki klasycystyczne: zespół palacowy i karczma w Nawrze, dwory w Obrowie i Łążynie (drewniany) oraz oficyna dworska w Pluskowęsach. Neogotycki dwór w Pluskowęsach z poł. XIX w. i pawilon w Turznie oraz neorenesansowy dwór tamże zamykają listę ważniejszych zabytków murowanych.
Przykładami budownictwa drewnianego są kościółek w Młyńcu z ok. 1600 r., karczma z XVIII w. w Górsku i kilka wiatraków z XIX W. (Bierzgłowo, Biskupice, Głogowo).
 
i
 Czarnowo
 
Miejscowość leży 26 km na zachód od Torunia (droga nr 80).

Pierwotnie była to własność biskupów płockich, którą w 1222 r. biskup Gedeon darował misyjnemu biskupowi pruskiemu Chrystianowi, ten następnie przekazał ją Krzyżakom. W 1457 r. Czarnowo zostało nadane przez króla Kazimierza Jagiellończyka miastu Toruniowi i pozostało jego własnością wchodząc w obszar terytorium Torunia aż do rozbiorów 1793 r. W 2. poł. XVI w. osiedlili się tu menonici, którzy zajęli się rekultywowaniem obszarów zalewowych.

W miejscowości znajduje się kościół pw. św. Marcina gotycki
czytaj dalej >>>
 
 Gronowo
 
 
Gronowo leży 16 km na płn.-wsch. od centrum Torunia (droga nr 15).

Pierwsze wzmianki o Gronowie pochodzą z 1412 r., podlegało wtedy komturstwu w Toruniu. W 1520 r. zostało nadane przez króla Zygmunta I miastu Toruniowi, powiększając jego patrymonium. W czasie rozbiorów, w 1796 r. król pruski Fryderyk Wilhelm nadał dobra gronowskie swojemu adiutantowi, Krzysztofowi Piwnickiemu. W 1798 r. właścicielem Gronowa został Samuel Wolff.

Parafia gronowska powstała najpewniej w poł. XIV w.; z tego czasu pochodzi też kościół gotycki pw. św. Mikołaja.

Poza kościołem znajduje się w Gronowie pałac z 1918 r.
 
Czytaj dalej >>>
 
 Przeczno
 
Miejscowość leży 18 km na płn. od Torunia (droga nr 553 do Chełmna).
 
Na pobliskim wzgórzu znajdował się gródek rycerski - siedziba właściciela Przeczna z okresu średniowiecza.
Wieś wzmiankowana była w 1251 r. jako należąca do komturstwa bierzgłowskiego. Od 1257 r. w posiadaniu biskupów chełmińskich, w XV w. benedyktynek toruńskich. Od 1520 r. własność szlachecka, m.in. w 1789 r. Znanieckiego.

Gotycki kościół Podwyższenia Krzyża Św. jest jednym z najstarszych kościołów na Ziemi Chełmińskiej.
 
Czytaj dalej >>>
 
 Świerczynki 
 
Miejscowość leży 11 km na płn.-zach. od Torunia (droga nr 553 do Chełmna).

Przed przybyciem Krzyżaków na teren Ziemi Chełmińskiej istniał tu gród należący do Pipina - lokalnego wodza pruskiego. Zapewne od 1242 r. Świerczynki były własnością szpitala św. Ducha w Toruniu; w 1415 r. miejscowość przekazana wraz ze szpitalem św. Ducha toruńskim benedyktynkom. Z przerwami w okresie reformacji (XVI w.), kiedy to Świerczynki do 1593 r. czasowo były w posiadaniu toruńskiej Rady, miejscowość pozostała we władaniu benedyktynek do ich kasaty w 1834 r.
Gotycki kościół św. Janów wzniesiono ok. 1300 r.
 
Czytaj dalej >>>
 
 Biskupice
 
Wieś położona 17 km na płn.-zach. od Torunia (droga nr 553 do Chełmna).
 
W 1251 r. została przekazana przez biskupa chełmińskiego Heidenreicha kanonikom kapituły chełmińskiej (Chełmno). Własnością kościelną pozostałą do I rozbioru Polski w 1772 r.

Kościół św. Marii Magdaleny kamienny zbudowany na miejscu gotyckiego w dwóch fazach.
 
Czytaj dalej >>>
 
 Zamek Bierzgłowski i Bierzgłowo
 
 
Obie miejscowości leżą w odległości 3 km od siebie, 17 i 20 km na płn.-zach. od Torunia.

Znalezione w okolicach bursztynowe krzyżyki pochodzą z przełomu XII i XIII w. i są świadectwem przyjęcia chrztu, prawdopodobnie przez mieszkańców tych ziem - Prusów. Tu także udzielano sakramentu bierzmowania, stąd - jak się uważa - nazwa miejscowości.

Bierzgłowo wzmiankowano w 1263 r. jako wieś należącą do tutejszego zamku.
Czytaj dalej >>>

Zamek Bierzgłowski
wzmiankowano w 1242 r. jako gród krzyżacki, wzniesiony prawdopodobnie na miejscu grodu należącego do pruskiego rycerza Pipina, zdobytego przez Krzyżaków w 1232 r.
Czytaj dalej >>>
 
 Gostkowo
 
 
Wieś leży 15 km na płn.-wsch. od Torunia.
 
W 1263 r. została nadana przez zakon krzyżacki (dokument wlk. mistrza Anno von Sangerhausen) biskupowi sambijskiemu. W XVI w. stała się własnością rodu Czemów, a w 1670 r. patrycjusza toruńskiego, Georga Ernsta Lichtfussa, później Czapskich, którzy w 1761 r. sprzedali ją miastu Toruniowi, które dalej wieś wydzierżawiało. W 1900 r. majątek dworski rozparcelowano.

W miejscowości znajduje się gotycki kościół.
 
Czytaj dalej >>>
 
 Górsk i Stary Toruń 
 
 
Miejscowość jest rozległa, położona 11 km na zach. od Torunia.
 
W 1233 r. po raz pierwszy nazwa Gorzk, odnosząca się to tutejszej wyspy wiślanej, jest wymieniana w dokumencie lokacyjnym Torunia, w którym jest ona przekazana Toruniowi jako jego uposażenie. Wieś założona w 1346 r. podlega komturstwu toruńskiemu. W 1457 r. została nadana przez króla Kazimierza Jagiellończyka miastu Toruniowi, stanowiąc jego własność wchodzącą w skład terytorium miejskiego Torunia aż do rozbiorów. W administracji kościelnej Górsk należał do sąsiedniej parafii w Starym Toruniu. Jednak w XVI w. tamtejszy kościół popadł w ruinę, a Górsk przyłączono do parafii staromiejskiej św. Janów w Toruniu. Rozwój protestantyzmu spowodował wybudowanie w 1613 r. przez Radę miejską toruńską w Górsku kościoła ewangelickiego p.w. Świętego Krzyża. Po zniszczeniach w czasie najazdu Szwedów w 1628 r. został odbudowany; istnieje w takiej postaci do dzisiaj. Po II wojnie światowej ludność wyznania ewangelickiego opuściła Górsk, a kościół przyłączono najpierw do parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu, a w 1953 r. parafię usamodzielniono.
19 października 1984 r. w Górsku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali porwania ks. Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie to upamiętnia stosowny pomnik-krzyż.

Kościół w skromnym stylu barokowym, salowy, od zachodu sygnaturka zwieńczona barokowym hełmem. Wnętrze nakryte stropem płaskim z polichromią z 1694 r. wykonaną przez Hansa Tiedemana z Torunia. Cenna chrzcielnica późnoromańska z ok. 1230 r. Ołtarz w formach późnorenesansowych, barokowa ambona z końca XVII w.

Leżący w sąsiedztwie Górska Stary Toruń jest miejscem pierwotnej lokacji Torunia w 1231 r. i nadania praw miejskich w 1233 r. W 1236 r. miasto zostało przeniesione na obecne miejsce (Stare Miasto). Do tej pory jednak nie zdołano precyzyjnie ustalić pierwszego miejsca Torunia.
 
 Papowo Toruńskie
 
Wieś leży 12 km na płn. od Torunia.
 
Wzmiankowana po raz pierwszy w 1415 r. jako należąca do komturstwa toruńskiego. W 1457 r. wraz z wieloma innymi miejscowościami została nadana przez króla Kazimierza Jagiellończyka Toruniowi w dowód wdzięczności za pomoc w wojnie trzynastoletniej. Odtąd aż do rozbiorów stanowi własność miejską Torunia leżącą w jego terytorium. W XVII i XVIII w. folwark papowski był wydzierżawiany przez Toruń.

Tutejszy gotycki kościół pw. św. Mikołaja wzniesiony został na przełomie XIII i XIV w.
 
Czytaj więcej >>>
 
 Rogowo
 
Rogowo leży 14 km na płn.-wsch. od Torunia.
 
Wieś wzmiankowana w pocz. XV w. należała do komturstwa toruńskiego. W 1457 r. wraz z wieloma innymi miejscowościami została nadana przez króla Kazimierza Jagiellończyka Toruniowi w dowód wdzięczności za pomoc w wojnie trzynastoletniej. Odtąd aż do rozbiorów stanowi własność miejską Torunia leżącą w jego terytorium. Również od tego czasu patronat nad kościołem i parafią sprawowała Rada Torunia. W okresie reformacji kościół w 1565 r. przeszedł w ręce protestantów i pozostał protestanckim do 1945 r.

Kościół gotycki pw. Krzyża Św. w Rogowie został wzniesiony na przełomie XIII i XIV w. (prezbiterium) i ok. 1400 r. (szczyt wschodni). Kościół kamienny (szczyty ceglane), jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium. Ołtarz główny barokowy z 1683 r. Malowidła późnobarokowe z końca XVIII w.
 
 Turzno 
Pałac w Turznie
Skrzydło boczne w stylu klasycystycznym, pocz. XX w.
Fot. www.palac-romantyczny.com
 
"Romantyczna ruina" w parku pałacowym
 
 
Karawaka | Dawna karczma
 
Wieś leży 18 km na płn.-wsch. od Torunia.
 
W 1222 r. wraz z setką innych grodów na Ziemi Chełmińskiej Turzno zostało przekazane przez księcia mazowieckiego Konrada biskupowi misyjnemu Chrystianowi. W 1263 r. wlk. mistrz krzyżacki przekazał 50 łanów ziemi koło Turzna biskupowi sambijskiemu w zamian za zrzeczenie się praw do grodu w Królewcu. Od 2. poł. XV w. majątek w różnych rękach (m.in. Reinke Rubita z Torunia, Macieja z Leszcza, burmistrza toruńskiego Henryka Krügera, Jana Zirenberga z Torunia, Chrystiana Strobanda z Torunia, Jerzego z Leszcza). W 1687 r. właścicielem części majątku był Florian Nowicki, który po scaleniu całego majątku sprzedał go Jakubowi Ossówka-Zboińskiemu. W wyniku koligacji rodzinnych w 1801 r. majątek przejął Augustyn Działowski, a w 1886 r. Józef Gajewski żeniąc się z Łucją Działyńska; oboje byli aktywnymi członkami Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W końcu XIX w. majątek obejmował 6 tys. ha. W Turznie Działowski podejmował m.in. młodego Fryderyka Chopina.

W czasie II wojny światowej Niemcy odebrali majątek, zarekwirowali gromadzone dzieła sztuki, bogate zbiory biblioteczne i pamiątki rodzinne, a w pałacu założyli ośrodek rehabilitacyjny dla żołnierzy. Wyposażenie pałacu nigdy nie powróciło na swoje miejsce. Po II wojnie światowej pałac przejęto na rzecz skarbu państwa i umieszczono tu szkołę; od 2007 r. w rękach prywatnych.

Obecnie zachowany zespół pałacowo-parkowy powstał w 2. poł. XIX w. z inicjatywy Działowskich, należących do jednych z najbardziej szanowanych rodzin szlacheckich na Pomorzu. W 1866 r. wybudowano pałac na miejscu poprzedniego wg znanego architekta Henryka Marconiego, rozbudowany następnie na pocz. XX w. Budynek pałacu na rzucie wydłużonego prostokąta z trzema ryzalitami, zwieńczonymi bogatymi neorenesansowymi szczytami.
W 1913 r. wybudowano okazały budynek-oficynę z portykiem kolumnowym. Z pałacem połączony jest półkolistą galerią.
Obecnie w pałacu działa hotel****.

Zespół pałacowy otacza park angielski o pow. 15 ha. Znajdują się tu stawy, pomniki przyrody oraz wiele oryginalnych drzew posadzonych na pocz. XX w. (np. daglezja, skrzydłorzech kaukaski, tulipanowiec amerykański). Na niewielkim wzniesieniu ruiny altany parkowej z ok. 1850 r., tzw. "romantyczna ruina".

Ciekawostką jest znajdujący się w Turznie dawny krzyż choleryczny, tzw. karawaka z 2. poł. XIX w. oraz budynek klasycystyczny z kolumnadą dawnej karczmy z pocz. XIX w.
 
 Lulkowo 
 
Wieś leży 11 km na płn. od Torunia.
 
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1414 r., kiedy to Heinrich von Lulkow został wymieniony jako właściciel majątku rycerskiego w komturstwie toruńskim. W 1457 r. król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Lulkowo wraz z wieloma innymi miejscowościami na własność miastu Toruniowi, odkąd aż do rozbiorów wchodziło w terytorium Torunia. W latach 1758-61 majątek został zniszczony przez wojska rosyjskie oraz skonfederowaną szlachtę chełmińską (patrz: konfederacja barska). W czasach zaboru pruskiego Lulkowo w 1817 r. zostało zakupione przez Carla Tobiasa von Blumberg. Kolejny właściciel, Weinschenk, wzniósł w 1848 r. cukrownię. W 1891 r. majątek o powierzchni 1060 ha nabyła Królewska Komisja Osiedleńcza dla Prus Zachodnich i dokonała jego parcelacji.

W poł. XIX w. Wienschenk zbudował dwór otoczony 3-ha parkiem.
W okresie powojennym do roku 1999 w pałacu mieściła się szkoła. W dawnej sali balowej mieści się kaplica rzymsko-katolicka pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechmogącego. Poświęcona została w 1948 r.
 
 Sławkowo
 
Miejscowość leży 16 km na płn. od Torunia.
 
Pierwsze informacje pochodzą z 1390 r. Administracyjnie podlegała wtedy wójtowi krzyżackiemu w Lipienku. W 1405 r. Cezariusz Watzenrode z Torunia sprzedał swoją część Sławkowa Albrechtowi Rothe, patrycjuszowi toruńskiemu, po śmierci którego w 1421 r. własność przejął Szymon Falkenhayn. Wkrótce Sławkowo wróciło do rodu Watzenrode i w 1440 r. właścicielem części był Lucas Watzenrode, ławnik staromiejski toruński, ojciec późniejszego biskupa Lucasa, wuja i opiekuna Mikołaja Kopernika.
Od 1490 r. Sławkowo należało do burmistrza toruńskiego, Henryka Krugera. W 1697 r. majątek był własnością Dziewanowskich, a w 2. poł. XVII w. Marcelego Zielińskiego. Od 1838 r. do 1945 r. Sławkowo należało do niemieckiej rodziny von Windisch i von Kries.

Zachowany dwór z pocz. XIX w. został wzniesiony dla Baschy von Kreisa (w szczycie nad wejściem herb rodowy); wokół park krajobrazowy z tegoż okresu.
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 10-12-2016 11:40
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):