en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Ciekawostki przyrodnicze

Ochroną przyrody w różnej formie objęte jest ok. 30% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. Są to:
- 8 parków krajobrazowych (>>>)
- 92 rezerwaty przyrody (faustyczne, florystyczne, geomorfologiczne, krajobrazowe, ichtiologiczne, leśne, ornitologiczne, stepowe oraz torfowiskowe i wodne
- 31 obszarów chronionego krajobrazu (wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów, wśród nich np. Dolina Kamionki, Rynny Jezior Byszewskich, Jezior Żnińskich, Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej, 2 części Wydm Kotliny Toruńskiej, Dolina Osy i Gardęgi, Łąki Nadnoteckie)
- ok. 2000 pomników przyrody (pomniki przyrody żywej i nieożywionej, obejmujące m.in. pojedyncze drzewa, skupienia drzew, aleje i głazy narzutowe, nisze źródliskowe, formy polodowcowe np. kemy, formy morfologiczne, a także stanowiska roślin chronionych), np. Dąb Rzeczypospolitej, Kamień św. Wojciecha, Jaskinia Bajka, Góra Modrzewiowa.
- 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (wyznaczonych w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych: Torfowisko Messy, Dolina rzeki Ryszki, Dolina rzeki Sobińska Struga, Rzeka Prusina, Słupski Gródek nad Osą).
     
Dąb Rzeczypospolitej
(w rezerwacie Jar Brynicy w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym,
ok. 90 km na wsch. od Torunia)
Wzrastał on w otoczeniu innych drzew, co spowodowało, że ma wysmukłą, strzelistą postać. Osiągnął on imponujące rozmiary: 32 m wysokości, 612 cm obwodu, a wiek jego szacowany jest na około 400 lat. W środku dębu znajduje się dziupla o wysokości 8 m, zamieszkiwana w okresie letnim przez nietoperze. Swego czasu wnętrze dębu było wypełnione cementowo - asfaltową plombą, która miała polepszyć stan zdrowotny drzewa. Niestety skutki były odwrotne. W 1994 r. pracownicy Parku usunęli plombę, odkazili środkiem grzybobójczym wnętrze drzewa. Obecnie szczelina do wnętrza dębu z roku na rok zarasta.
Przed wojną przy dębie organizowane były zabawy ludowe. W przepięknej scenerii lasu przednio bawili się mieszkańcy Górzna, Lidzbarka i okolicznych wiosek. Dzisiaj Dąb Rzeczypospolitej, zwany także przez mieszkańców Lidzbarka Dębem Jagiełły, przyciąga do siebie licznie przybywające rzesze turystów indywidualnych, jak i wycieczki szkolne.
Nieopodal dębu naszą uwagę zwracają okazałe, około 200 - letnie sosny.
 
     
Kamień św. Wojciecha
(Leosia koło Świecia, ok. 70 km na płn.-zach. od Torunia)
Jest to jeden z największych głazów narzutowych, jego obwód wynosi 25 m, wysokość 3,8 m, szerokość 8,8 m. Znany także jako "diabelski głaz". Według legendy w miejscu tym zatrzymać miał się św. Wojciech i nawracać Pogan. Miejsce to mogło być wykorzystywane do celów związanych z kultem przedchrześcijańskim.
 
   
Jaskinia Bajka
(Gądecz w Dolinie Dolnej Wisły, 42 km na płn.-zach. od Torunia)
Jest to jedyna jaskinia w województwie kujawsko-pomorskim, powstała w morenowym wzniesieniu z piaskowca, na wysokości 90 m n.p.m. Jej długość wynosi 19 m, składa się z jednej komory z kilkoma bocznymi wnękami.
Obok znajduje się jaskinia Bajka II o długości 10 m, a pomiędzy nimi mniejsza Dziura z Filarkiem o długości 1,5 m.
Jaskinie powstały w wyniku osiadania piasków w ich podłożu, spowodowanym rozmywaniem i spełzywaniem tych osadów w najniższej części zbocza parowu, w którym się znajdują.
 
     
Góra Modrzewiowa
(Płonne koło Golubia-Dobrzynia i Szafarni, ok. 50 km na wsch. od Torunia)
Góra Modrzewiowa należy do najcenniejszych i najbardziej imponujących pomników przyrody województwa kujawsko - pomorskiego. Skupienie drzew składające się z 10 sędziwych modrzewi polskich zostało uznane za pomnik przyrody w 1964 roku. Okazy drzew, których wiek szacuje się na około 300 lat, mają w obwodzie od 140 do niemal 400 centymetrów.
 
 
 
Opracowanie: Arkadiusz Skonieczny
data publikacji: 2008-11-09
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 12:07
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):