en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Park zajmuje powierzchnię 27766 ha, a czego w granicach kujawsko-pomorskiego znajduje się 13901 ha (pozostała częś w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim). Jest to obszar o bardzo wysokich wartościach przyrodniczo-krajobrazowych. Rozległe kompleksy leśne, duża powierzchnia gleb niskiej jakości, brak większych złóż surowców mineralnych, małe zaludnienie, peryferyjne położenie oraz wysoka naturalna odporność środowiska na antropopresję zadecydowały o niewielkim przekształceniu i dobrym stanie przyrody.
 
Osobliwością parku jest niezwykle urozmaicona rzeźba terenu będąca wynikiem ostatniego zlodowacenia. Szczególnie atrakcyjna jest rzeźba terenu w okolicy Górzna i Leźna oraz w rejonie jaru Brynicy.
Na obszarze Parku znajduje się 37 jezior, z których do największych należą: Wielkie Leźno (86,2 ha), Samin (50,6 ha), Górzno (47 ha), Bryńskie Północne (40 ha), Młyńskie (25,3 ha).
Atrakcyjność podnoszą zbiorniki wodne położone w dnach form. Względnie duże powierzchnie zajmują tereny bagienne i torfowiska, w tym liczne małe obniżenia z wysokim poziomem wód podziemnych. Częste są również wypływy wód podziemnych w postaci źródeł, wysięków i wycieków.
Ponad 70% powierzchni GLPK zajmują kompleksy leśne.

Osią hydrograficzną parku jest rzeka Brynica, jedna z najczystszych rzek w województwie. Przełomowy jej odcinek objęty jest ochroną rezerwatową w postaci rezerwatu Jar Brynicy.

Na terenie parku stwierdzono występowanie 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków rzadkich i chronionych. Z pomników przyrody najbardziej znany jest Dąb Rzeczypospolitej.
Na terenie parku znajduje się 6 rezerwatów przyrody:
• Szumny Zdrój - leśny; obszar rezerwatu porośnięty jest lasem grądowym, dla którego typowymi drzewami są graby, dęby i lipy,
• Jar Brynicy - las mieszany (klonowo-lipowy grąd zboczowy i łęg jesionowo-olszowy) w jarze - przełomie rzeki Brynicy; miejsce lęgowe bociana czarnego, zimorodka i pluszcza.
• Klonowo - fragment zboczowego lasu klonowo-lipowego; a terenie rezerwatu występują: jawor, jesion wyniosły, wiąz górski, klon, grab, sosna; runo leśne porośnięte jest nacierpnikiem drobnokwiatowym.
• Ostrowy nad Brynicą - fragment lasu mieszanego z udziałem lipy drobnolistnej z bogatym skupieniem roślin kserotermicznych,
• Czarny Bryńsk - stanowiska kłoci wiechowatej oraz innych roślin torfowiskowych,
• Mszar Płociczno - obejmuje zarastające jezioro Płociczno z torfowiskiem przejściowym i lasami – głównie są to bory sosnowe; chronione gatunki to: rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, widłak jałowcowaty, narecznica grzebieniasta, reliktowa turzyca strunowa.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 13:34
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):