en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Ziemia Dobrzyńska

 
Herb dawnego Księstwa Dobrzyńskiego
(1227-1392)
 
 
Na południowy-wschód od Ziemi Chełmińskiej, w trójkącie między rzekami: Wisłą na południu i południowym-zachodzie, Drwęcą na północy i północnym-zachodzie a Skrwą na wschodzie znajduje się kolejny z regionów tworzących województwo kujawsko-pomorskie - Ziemia Dobrzyńska. Obszar ten wchodzi w całości w granice województwa i zajmuje powiaty: rypiński, lipnowski oraz lewobrzeżne względem Drwęcy części powiatów: brodnickiego (gminy Osiek i Świedziebnia), golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego, a także gminę Fabianki z powiatu włocławskiego.
Według podziału fizyczno-geograficznego jest to Pojezierze Dobrzyńskie i zachodnia część Równiny Urszulewskiej.

W rankingu atrakcyjności turystycznej Ziemia Dobrzyńska nie plasuje się wysoko. Nie ma tu znaczących walorów turystyki ani krajoznawczej ani wypoczynkowej. Jest natomiast kilka interesujących miejsc, które jednak nie odznaczają się wysokim stopniem zagospodarowania i przygotowania turystycznego.
 

Historia

Ziemia Dobrzyńska we wczesnośredniowiecznym państwie polskim należała do Mazowsza, a jej trzonem była kasztelania w Dobrzyniu nad Wisłą (stąd nazwa regionu). W latach 1228-1237 działali tu Bracia Dobrzyńscy (Prusyc Rycerze Chrystusowi) - zbrony zakon rycerski zorganizowany przez pruskiego bpa misyjnego Chrystiana w celu ochrony Mazowsza przed najazdami Prusów. Jednak zakon ten nie odnosił sukcesów w walce z niewiernymi, dlatego już w 1235 r. większość członków (35) przyłączyła się do Krzyżaków.
Od 1248 roku stopniowo włączano Ziemię do Kujaw (stąd m.in. powiązania etnograficzne z Kujawami, w postaci gwary, elementów budownictwa ludowego; istnieją jednak też odrębności, przede wszystkim w strojach ludowych, które niestety zaginęły w początkach XX wieku; w dalszym ciągu zachowały się natomiast niektóre obrzędy, różnicujące Ziemię Dobrzyńską od Kujaw), a około 1287 roku utworzono księstwo dobrzyńskie, którego granice ustaliły się w XIV wieku. W XIV wieku Ziemia Dobrzyńska naprzemiennie należała do państwa krzyżackiego i książąt polskich, ostatecznie od drugiego pokoju toruńskiego w 1466 roku należała do Królestwa Polskiego.
 

Atrakcje turystyczne

Z okresu krzyżackiego pozostały jedynie ruiny zamku w Bobrownikach (49 km na południowy-wschód od Torunia) nad Wisłą z XV wieku. Są to jedne z nielicznych w tym regionie zabytków najdawniejszych, sięgających średniowiecza. Do innych obiektów gotyckich należą natomiast kościoły w miejscowościach: Ciechocin, Czernikowo, Dobrzyń nad Wisłą, Lipno, Osiek, Radomin, Radziki Duże, Rypin, Strzygi. Są to jednak obiekty przeważnie z XIV/XV wieku, często przebudowywane, a więc późniejsze niż na Ziemi Chełmińskiej, gdzie przeważają zabytki z XIII/XIV wieku.

 
Spośród bardziej interesujących krajoznawczo miejscowości trzeba wymienić miejsca kultu religijnego i pielgrzymkowe w Skępem, OborachTrutowie, największe miasta tego regionu, tj.: Rypin, Lipno, Dobrzyń, a także Szafarnię z ośrodkiem chopinowskim.
Skępe (63 km na wschód od Torunia) w powiecie lipnowskim, z racji swego położenia nad jeziorami w otoczeniu lasów, jest miastem atrakcyjnym zarówno pod względem wypoczynkowym, jak i krajoznawczym. Uwagę przyciąga głównie późnogotycko-barokowy zespół klasztorny fundowany w 1498 roku dla sprowadzonych tu bernardynów, przebudowywany w połowie XVIII wieku. Jest to popularne w regionie sanktuarium i miejsce pielgrzymkowe.
 
Nie mniej znany jest podobny ośrodek w Oborach (63 km na wschód od Torunia) także w powiecie lipnowskim, z barokowym zespołem klasztornym karmelitów z 1618 roku z kalwarią na wzgórzu, dawnym grodzisku.
Zespół klasztorny w Oborach jest obok zespołu klasztornego w Trutowie (40 km na wschód od Torunia; barokowy kościół i klasztor karmelitów z drugiej ćwierci XVIII wieku), najcenniejszym obiektem zabytkowym tego regionu.
• Więcej o turystyce pielgrzymkowej w województwie kujawsko-pomorskim tutaj.
 
Najważniejszymi - powiatowymi miastami regionu są Lipno i Rypin. W Rypinie oprócz wspomnianego kościoła gotyckiego z 1355 roku działa Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.
Najstarszym grodem Ziemi Dobrzyńskiej jest Dobrzyń nad Wisłą (79 km na południowy-wschód od Torunia) wzmiankowany w 1065 roku, w 1228 roku nadany przez księcia mazowieckiego Konrada I Zakonowi Dobrzyńskiemu (Braciom Dobrzyńskim). Po krótkiej przynależności do państwa krzyżackiego w XIII/XIV wieku miasto stało się siedzibą księstwa dzielnicowego. Z tego okresu pochodzi kościół z lat 1279-1316, odbudowany XIV/XV wieku.
 
Szczególną miejscowością jest Szafarnia (48 km na wschód od Torunia) koło Golubia-Dobrzynia. W tutejszej posiadłości Dziewanowskich w 1824 i 1825 roku przebywał Fryderyk Chopin, a od 1988 roku działa tu Ośrodek i Muzeum Fryderyka Chopina, drugie w Polsce po Żelazowej Woli, w którym odbywają się coroczne Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne dla Dzieci i Młodzieży.
 
W krajobrazie Ziemi Dobrzyńskiej (zwłaszcza powiatu rypińskiego i lipnowskiego) dosyć licznie występują XIX-wieczne wiatraki i młyny wodne. Będąc ciekawymi obiektami techniki i działalności gospodarczej, dodają uroku i urozmaicenia przeważnie monotonie ukształtowanym terenom.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 26-08-2018 00:56
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):