en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Aleja Herbów Miast Hanzeatyckich i Handlowych

Ulica Szeroka
 
Wiosną 2009 r. 22 stylizowane herby miast głównie hanzeatyckich, z którymi Toruń utrzymywał w średniowieczu ożywione kontakty handlowe utworzyły wyjątkową aleję w deptaku ul. Szerokiej.
Tablice zostały wykonane ze stali, mosiądzu, czerwonawego mosiądzu i czarnego kamienia. 22 znaki mają przypominać mieszkańcom i turystom czasy największego rozkwitu Torunia - średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. Sam Toruń był również wówczas jednym z najprężniejszych ośrodków Hanzy - związku miast handlowych Europy Północnej, który skupiał najważniejsze grody wybrzeża Morza Bałtyckiego i Północnego. (O Toruniu hanzeatyckim tutaj).
 
Projekt herbów powstał w oparciu o rekonstrukcje symboli z fryzu heraldycznego na fasadzie dawnego Dworu Artusa w Toruniu.
Ten fryz heraldyczny umieszczony był poziomo nad gzymsem wieńczącym parter toruńskiego Dworu Artusa. Mógł on być elementem średniowiecznej (koniec XV w.) dekoracji budynku, pomimo przebudowań jego fasady wraz z ornamentyką w okresie renesansu, z którego to czasu znany jest widok Dworu Artusa wg G. F. Steinera.
Dawny Dwór Artusa w Toruniu, widok z 1. poł. XVIII w. wg G. F. Steinera
 
i
Pięć pierwszych herbów to herby miast pruskich, wg kolejności: Chełmno, Toruń, Elbląg, Królewiec, Gdańsk.
Kolejne herby przedstawiają miasta: Brema, Dortmund, Soest, Lubeka, Osnabrück, Norymberga, Ratyzbona, Brunszwik, Kolonia, Hamburg, Wrocław, Stralsund (Strzałów), Rostock (Rostok), Lejda, Naumburg, Erfurt, Münster.
Wyjątkiem wśród tego zestawu herbów miast hanzeatyckich jest wskazanie Norymbergi oraz Lejdy, które faktycznie nie należały do Hanzy, a były jej konkurentami. Bez wątpienia jednak Norymberga i Lejda należała - jak pozostałe miasta - do najważniejszych wówczas ośrodków handlowych Europy oraz do miast, z którymi szerokie kontakty utrzymywał Toruń.
Wszystkie miasta, które symbolizowały herby toruńskie, należały - poza Chełmnem - do grupy dużych i najważniejszych miast europejskich, liczących w średniowieczu powyżej 10 tys. mieszkańców.
 
Swoistą kontynuacją  Alei herbów z dawnej fasady Dworu Artusa jest kilka herbów miejskich dodanych w roku 2010 w ul. Królowej Jadwigi - przedłużeniu ul. Szerokiej na Nowym Mieście.
Tutaj zostały wmontowane herby innych miast, z którymi dawny Toruń utrzymywał ścisłe kontakty handlowe, a które nie znalazły się na wspomnianej dawnej fasadzie Dworu Artusa. Są to miasta Kraków, Lwów, Dorpat, Ryga, Londyn, Bergen, Brugia, Nowogród Wielki, z których cztery ostatnie to kantory hanzeatyckie, gdzie kupcy toruńscy byli częstymi gośćmi.
 
Herby miast to nie jedyne historyczne ozdoby, które umieszczono na ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi. Dodatkowo na stylizowanych latarniach pojawiły się herby wybranych rodów patrycjuszowskich Torunia oraz średniowieczne znaki cechowe.
Opracowanie: Arkadiusz Skonieczny
Data publikacji: 2010-11-27
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 06-01-2013 17:59
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):