en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Marnujący się potencjał

Kępa Bazarowa i Dybów

Kępa Bazarowa i zamek Dybów to kolejne miejsca o dużym potencjale zmarnowane i niewykorzystane turystycznie w Toruniu.
Brakuje tutaj tak podstawowych elementów zagospodarowania i infrastruktury jak choćby:
 
* tablice informacyjno-dydaktyczne o znajdującym się na Kępie rezerwacie przyrody, tablic ustawionych np. wzdłuż równoległej do Wisły alejki informujących o gatunkach drzew tu występujących, albo o stanach wód Wisły, albo o samej wyspie i jej historii,
* mostek przez Małą Wisłę prowadzący do ruin zamku Dybów
* tablice informacyjne o zamku ustawione przy zamku
* ławki
* parking dla autokarów np. przy ul. Majdany/Dybowska
* nie wspominając już o takich formach jak np. oczyszczenie koryta Małej Wisły i utworzenie wypożyczalni kajaków czy rowerów wodnych...
 
Ww. elementy nie są na tyle kosztowne, aby argument finansowy nie pozwalał na ich realizację. Brak jest po prostu świadomości, znajomości problemu i znajomości zasad funkcjonowania turystyki.
 
Za brak infrastruktury na Kępie Bazarowej i Dybowie odpowiadają przede wszystkim: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, Wydział Promocji Urzędu Miasta Torunia.
 
Brak infrastruktury turystycznej i paraturystycznej w tym miejscu powoduje znaczne obniżenie atrakcyjności turystycznej Torunia, bo potencjał nie jest wykorzystany, czyli Toruń nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału turystycznego. W konsekwencji rozwój Torunia w oparciu o turystykę jest zahamowany.
 
Od kilkudziesięcioleci dla Torunia przygotowywuje się różnego rodzaju dokumenty, opracowania, koncepcje dot. rozwoju turystyki, np.:
- 1973 – „Zagospodarowanie turystyczne Torunia jako wielkiego centrum krajoznawczego”, Instytut Turystyki, Przybyszewska-Gudelis, Iwicki (wbrew upływowi 40 lat jest to opracowanie bardzo aktualne, bo stosunkowo niewiele uwag tam zawartych zostało uwzględnionych, choćby „nowe centrum Torunia” Szosa Chełmińska / Gałczyńskiego)
- 1993 – „Koncepcja funkcjonowania turystyki w Toruniu”, Instytut Turystyki, Sewerniak
- 2006 – „Strategia rozwoju turystyki dla Torunia”, Polska Agencja Rozwoju Turystyki

 
Niewiele odkrywczego wnoszą dwa najnowsze dokumenty przygotowane na zlecenie władz miasta i prezydenta Michała Zaleskiego: strategie rozwoju turystyki dla Torunia z roku 2006 i z roku 2012. Oba, poza stwierdzaniem po raz kolejny znanych faktów o atrakcyjności, walorach i potencjale turystycznym Torunia, przedstawiają równie mało odkrywcze pomysły wzmocnienia atrakcyjności poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i paraturystycznej oraz tworzenie nowych "produktów turystycznych" w oparciu o toruński potencjał.

W każdym z tych opracowań Toruń zaliczany jest do jednego z kilku (3, 6, 8) miast w Polsce o najwyższych walorach dla turystyki kulturowej. Ponadto tworzone w latach 60. XX w. i później rządowe (GKKFiT) i inne klasyfikacje, waloryzacje atrakcyjności turystycznej Polski, zawsze wymieniają Toruń jako jeden z kilku najważniejszych i największych ośrodków turystyki miejskiej. Również wszystkie podręczniki akademickie do geografii turyzmu wskazują Toruń podobnie – wie o tym każdy, kto odbył studia turystyczne. Jest to więc wiedza akademicka, wręcz podstawowa dla wszystkich, którzy uważają się za kompetentnych i chcą decydować o wizerunku Torunia.
Dodatkowo na uwagę w tej materii zasługuje fakt, że Toruń tuż po Krakowie jest ośrodkiem o największej liczbie najcenniejszych zabytków architektury – dawnej klasy zero (w Toruniu i w Gdańsku 6, w Krakowie 11, Wrocław 3, Poznań 3 itd.). Dziś jest miastem wpisanym na listę UNESCO.
Wyróżnieniem Torunia jest też fakt, że w Toruniu, jako jednym z 10 miast, istnieje instytucja przewodnika miejskiego.
Na północy Polski poza Toruniem i Gdańskiem nie ma ważniejszego ośrodka turystki kulturowej, miejskiej.

Jednocześnie Toruń jest miastem, które w tej grupie kilku miast, odnosi najmniejsze zyski z turystyki, gdzie gospodarka i infrastruktura turystyczna są najsłabiej rozwinięte, a wręcz niedorozwinięte.
Dlatego ogromny potencjał turystyczny Torunia leży odłogiem niewykorzystany.
 
Wynika to przede wszystkim z faktu nie realizowania postanowień tychże dokumentów. Ostatnim przykładem tego jest ww. przyjęta Strategia rozwoju turystyki z 2006 r., która nie została zrealizowana nawet w 1/3, a już miasto zamówiło nową strategię w 2012 r.

W Toruniu jednak nie ma chyba świadomości, zarówno, a może przede wszystkim we władzach miasta, jak i u innych mających do czynienia z obsługą ruchu turystycznego i turystyką w ogóle. Może turystyką w Toruniu zajmują się osoby niekompetentne, nie mające nie tyle doświadczenia, co przygotowania teoretycznego (wykształcenia) w tym kierunku i stosownej wiedzy.

Dlatego nie wystarczy zle
cać opracowania kolejnych strategii czy prowadzić konsultacji społecznych nt. wyzwań turystycznych dla Torunia, bo te zostały już dawno i precyzyjnie określone przez fachowców i specjalistów.

Co należy zrobić:
realizować uwagi zawarte w ww. dokumentach, z nieszczęsną „Strategią rozwoju turystyki dla Torunia” na czele, gdzie są zwarte cele i sposoby ich osiągnięcia usystematyzowane w kilka grup priorytetowych
stworzyć spójny, dalekosiężny, profesjonalny, aktywny, skuteczny i konsekwentny system promocji Torunia, zarówno miasta jako marki, jak i poszczególnych obiektów, wydarzeń
udostępnić wiele dotąd niedostępnych dla ruchu turystycznego miejsc, obiektów (Krzywa Wieża, Dwór Artusa, Most Pauliński, średniowieczne bramy miejskie
drastycznie ograniczyć ruch samochodowy z Zespołu Staromiejskiego
przygotować więcej toalet publicznych, zwłaszcza w okolicach parkingów
stworzyć system, bazę informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych, innych, która podawałaby informację z wielomiesięcznym, rocznym wyprzedzeniem, tak, aby organizatorzy turystyki (biura turystyczne) mogły wykorzystać imprezy kulturalne i włączyć je do wcześniej przygotowywanych ofert przyjazdu i pobytu w Toruniu
przywrócić Wisłę miastu – przystań żeglarska, udrożnienie Małej Wisły i in.
uporządkować i promować pozastaromiejskie obszary: Kępa Bazarowa + zamek Dybów, Twierdza Toruń, Bydgoskie Przedmieście, Przedmieście św. Katarzyny + Fort św. Jakuba i góra św. Jakuba itd. Rozwój turystyki na te dzielnice jak najbardziej przyczyni się do rozwoju turystyki w Toruniu w ogóle, a co za tym idzie w Średniowiecznym Zespole Miejskim, bo im więcej atrakcji i możliwości spędzenia czasu w mieście, tym więcej turystów w Toruniu, tym więcej turystów w Zespole Staromiejskim, a to oznacza jego rozwój.
stworzyć miejską kartę turystyczną

 

Arkadiusz Skonieczny
Data publikacji: 07-03-2012
drukuj  poleć artykuł
Komentarze użytkowników (23)
jimku, 2022-03-23 08:27:24
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blogs that understand the value of providing a quality resource for free https://ataribreakout.online
sunnyoh, 2022-04-29 03:41:32
Great post! You must have put in a lot of time and effort to write it. I'll tell my friends about it. https://garticphone.onl/ https://ovogame.co/
topy167, 2022-05-30 15:35:29
Thank you for producing such a fascinating essay on this subject. This has sparked a lot of thought in me, and I'm looking forward to reading more.
https://buildnowgg.co/
CharlesLuies, 2022-05-31 06:53:13
Thank you so much for sharing this fantastic information. Your paper demonstrates how hard you worked and how much experience you have in this sector. Exceptional. I enjoy reading. https://iogames-free.com
GaryHenderson, 2022-06-23 06:25:49
I appreciate you sharing this useful information with us. Your report is a testament to your dedication and industry knowledge https://woodoku.io
brianwilson, 2022-08-04 03:34:58
You have a good point here! I totally agree with what you have said!! https://wordle2game.com
leemerry, 2022-08-11 09:26:46
A very interesting topic that I have been looking at, I think this is one of the most important information for me. And I'm glad to read your post. Thanks for sharing! https://wordpuzzles.io/daily-wordle
marriedroof, 2022-10-26 15:17:43
Twój post jest bardzo interesujący, dziękuję za niesamowity post, cieszę się, że czytam ten post, dziękuję za udostępnienie tego posta. https://food-le.com
Sana Han, 2022-11-30 05:55:30
https://cookieclicker3.com is hot idle game online
Irrigation dams, 2022-12-20 09:16:45
Snake game, 2022-12-21 08:37:53
I was thrilled to read this webpage. This page has been a big assistance, in my opinion. It was pretty decent. This article was a lot of fun to read.
https://snake-game.co
seo service UK, 2022-12-21 15:18:56
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to read your next post. seo service UK
bobby, 2023-01-06 02:36:26
Good article, but it will be better if in the future you can share more on this topic. Continue posting https://lol-beans.io
Berneice, 2023-01-11 08:42:42
Thank you for writing such an interesting paper about this topic. This has given me a lot to think about. https://papasfreezeria.io
GROUP BUY SEO, 2023-02-03 13:51:32
Our pricing is Pocket Friendly and less than other group buy service providers in market.

https://seotoolsgroupbuy.us/
Jeremy, 2023-02-10 09:47:56
This is wonderful.
papas games
Samanta, 2023-02-10 09:48:37
Mirsterio, 2023-02-10 09:49:16
nucho, 2023-02-10 11:07:53
This website was a lot of fun for me. You are providing a fantastic resource, and you are giving it away for free. https://run3game.io
토토사이트, 2023-03-28 10:44:13
What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 토토사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.
https://majortotosite.org/
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 23-01-2023 09:54
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):