en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Szata roślinna

Szata roślinna województwa kujawsko-pomorskiego wyróżnia się dużą różnorodnością. Przejawia się to w występowaniu ponad 200 zespołów roślinnych oraz w bogatym składzie flory. Stwierdzono tu ponad 1200 gatunków roślin.
Około 200 gatunków roślin podlega ochronie całkowitej bądź częściowej, a około 100 z nich umieszczono na "Czerwonej liście roślin zagrożonych w Polsce".
Na terenie województwa znajduje się kilka skupisk gatunków roślin reliktowych, z których w rezerwacie "Linje" (gmina Dąbrowa Chełmińska w Dolinie Dolnej Wisły na Ziemi Chełmińskiej) występuje brzoza karłowata - jedno z trzech stanowisk w Polsce. Na stromych, dobrze nasłonecznionych zboczach doliny Wisły znajduje się jedno z najbogatszych na Niżu Polskim skupisk roślinności stepowej.
Na Kujawach występuje specyficzna grupa roślin - słonorośli (halofitów). Ich stanowiska występują m.in. w Ciechocinku, Inowrocławiu, Janikowie.
 
Brzoza karłowata jest bardzo rzadkim krzewem. Dorasta do 1 metra wysokości. W Polsce występuje w rezerwacie Linje i  na torfowiskach sudeckich. Brzoza karłowata liczniej występuje na dalekiej północy. Stanowi relikt epoki lodowcowej, tzn. jest rośliną, która nie wycofała się z tych terenów wraz z lądolodem 11,5 tys. lat temu.
 
Lasy w województwie kujawsko-pomorskim zajmują 5,4% powierzchni lasów w Polsce oraz 22,3% powierzchni województwa.
Główne kompleksy leśne zlokalizowane są wzdłuż największych rzek: Wisły, Brdy, Drwęcy, Noteci, Wdy. Do największych kompleksów należą: Puszcza Bydgoska w Kotlinie Toruńskiej, lasy włocławskie, lasy Pojezierza Brodnickiego, lasy okolic Strzelna. Znaczne powierzchnie występują też w okolicach Górzna koło Brodnicy.
 
Dominują bory świeże (46%) i bory mieszane świeże (24%). Bardzo mały jest udział siedlisk wilgotnych.
Lasy województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzują się dużym zagrożeniem pożarowym.
Zarząd nad lasami sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Na terenie województwa znajdują się dwa leśne kompleksy promocyjne: "Bory Tucholskie" oraz "Lasy Gostynińsko-Włocławskie". Są to specjalne obszary o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym objęte określonym jednolitym programem gospodarczo-ochronnym.
Lasy leśnych kompleksów promocyjnych oprócz funkcji ochronnych i produkcyjnych pełnią również inne funkcje społeczne, m.in. w turystyce, rekreacji i szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Sieć dróg, liczne szlaki turystyczne lądowe i wodne (spływy kajakowe), ośrodki wypoczynkowe i pensjonaty są coraz chętniej odwiedzane przez turystów i wczasowiczów odkrywających piękno regionu o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Dla przykładu można podać, że nadleśnictwa z LKP „Bory Tucholskie” przygotowały atrakcyjną ofertę edukacyjną. W Woziwodzie, pełniącej w tym zakresie rolę wiodącą powstał i funkcjonuje Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, dobrze zagospodarowana leśna ścieżka dydaktyczna oraz druga rekreacyjno-sportowa. Ponadto udostępniono do zwiedzania i edukacji kilka rezerwatów przyrody. Bardzo starannie zagospodarowano pola biwakowe nad Brdą, z których chętnie korzystają m.in. uczestnicy spływów kajakowych. Nadleśnictwo Tuchola przygotowało kompleks edukacyjny, w skład którego wchodzą: sala edukacji ekologicznej, park dendrologiczny i ścieżka dydaktyczna „Jelenia Wyspa” wytyczona w terenie o szczególnie cennych naturalnych walorach przyrodniczych. W zakresie edukacji ekologicznej Nadleśnictwo Osie blisko współpracuje z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym. Wspólnie wytyczono kilka ścieżek dydaktycznych, z których jedna Zatoki jest w największym stopniu poświęcona problematyce leśnej.
Podobną działalność prowadzi się w LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie.
 
Przez obszar województwa kujawsko-pomorskiego przebiegają dwa korytarze ekologiczne o randze międzynarodowej (dolina Wisły i dolina Noteci), liczne korytarze ekologiczne o randze krajowej (np. dolina Drwęcy, dolina Brdy, dolina Wdy), obszary węzłowe, w tym dwa o randze międzynarodowej (Obszar Borów Tucholskich, Obszar Powidzko-Goplański).
Pięć terenów wpisanych jest do rejestru obszarów cennych dla ptaków wodno-błotnych w skali Polski. Są to: Bagienna Dolina Drwęcy, Stawy Ostrówek i Smogulec, jez. Gopło, Błota Rakutowskie, Stawy Ślesin.
Północno-wschodnia część województwa włączona jest do obszaru Zielone Płuca Polski.

 

drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 12:03
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):