en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Okrągłe rocznice Torunia w 2017 r.

560 lat temu: 1457 r.

Rok ten był przełomowym w dziejach Torunia, a wydane przywileje określiły podstawy prawno-ustrojowe niezależności i gospodarki Torunia aż do rozbioru Rzeczypospolitej i włączenia Torunia do Królestwa Prus w 1793 r.; stanowiły kamień węgielny potęgi Respublicae Thorunensis w następnych stuleciach.

Za swoją niezłomnie propolską postawę, decydujący udział w doprowadzeniu do włączenia terenów państwa krzyżackiego do Królestwa Polskiego oraz ofiarny udział w polsko-krzyżackiej wojnie 13-letniej Toruń (podobnie jak Gdańsk i Elbląg) otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka hojną rekompensatę: już w pierwszych latach wojny - w 1457 r. obdarowany został licznymi przywilejami i bogatymi nadaniami (tzw. przywileje kazimierzowskie – privilegia Casimiriana), nadające Toruniowi szeroką autonomię administracyjną, sądowniczą i finasową. 

480 lat temu: 1537 r.

Zniesienie składu na towary spławiane Wisłą - osłabienie dynamiki gospodarki Torunia i ostateczna utrata monopolu na handel morski na rzecz Gdańska

430 lat temu: 1587 r.

Piotr Artomiusz wydał głośny tzw. kancjonał toruński, który odegrały znaczą rolę w dziejach ewangelickiego piśmiennictwa religijnego i muzyki staropolskiej

320 lat temu: 1697 r.

Opublikowano pierwszy przewodnik po najciekawszych zabytkach i osobliwościach Torunia De notabilibus et curiosis quibusdam Thoruniensibus

250 lat temu: 1767 r.

Odbyła się konfederacja dysydencka, zawiązana przez szlachtę Prus Królewskich, Wielkopolski i Małopolski protestującą pod protektoratem carycy Katarzyny II, pod hasłem przywrócenia praw politycznych różnowiercom i swobody wyznania (>>>)
 

210 lat temu: 1807 r.

Na mocy traktatu tylżyckiego oraz uzupełniającej go konwencji elbląskiej z 10. listopada Ziemia Chełmińska z Toruniem zostały włączone do Księstwa Warszawskiego (do 1813 r.); miasto staje się jednym z czterech tzw. miast głównych, jednk włączone do departamentu bydgoskiego, jako największe jego miasto, 2-krotnie ludniejsze od Bydgoszczy
 

150 lat temu: 1867 r.

- ukazał się pierwszy numer Gazety Toruńskiej - najpoważniejszego organu politycznego Polaków w Prusach Zachodnich okresu zaborów,
- pierwszy z corocznych Sejmików Gospodarskich - spotkań polskiego ziemiaństwa Prus Zachodnich,
- powstało Toruńskie Towarzystwo Pożyczkowe - instytucja finansowo-kredytowa dla ludności polskiej
 

140 lat temu: 1877 r.

Wizyta w Toruniu Jana Matejki w dniach 8-10 października

 

drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 01-01-2017 23:14
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):