en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Piotr Artomiusz (Petrus Artomius)

(Piotr Artomiusz, Krzesichleb, 1552-1609) - kaznodzieja luterański, pisarz. Był znanym pisarzem religijnym posługującym się polszczyzną renesansową oraz pedagogiem związanym z Gimnazjum Akademickim w Toruniu. Pisał liczne panegiryki, kazania, utwory religijne, pieśni kościelne. Najważniejszym jego dziełem był głośny kancjonał w języku polskim wydany w 1587, tzw. kancjonał toruński, zatytułowany Cantional albo Pieśni Duchowne z Pisma Ś. ku czci a chwale P. Bogu sporządzone. Do XVIII w. doczekał się kilkanaście dalszych wydań i przeróbek. Kancjonały Artomiusza odegrały znaczą rolę w dziejach ewangelickiego piśmiennictwa religijnego i muzyki staropolskiej. W ramach prac nad podręcznikami dla toruńskiego gimnazjum wydał w 1591 słownik i podręcznik polsko-łacińsko-niemiecki zatytułowany Nomenclator selectissimas rerum appelationes tribus linguis Latina, Germanica, Polonica in usum scholarum Borussiacarum et Polonorum, który stał się jedną z najważniejszych książek do nauki języka polskiego w XVII w.

Urodził się 26 lipca 1552 r. w Grodzisku Wielkopolskim. Po ukończeniu szkoły parafialnej w Grodzisku był od 1573 r.  domowym nauczycielem Jana i Mikołaja Ostrorogów. Po paru latach dzięki pomocy finansowej i protekcji Ostrorogów wpisał się w 1577 r. na uniwersytet w Wittenberdze, jednak już w 1578 r. przyjechał do Warszawy, gdzie został wyświęcony na kaznodzieję lutrerańskiego. W 1586 r. został kaznodzieją polskim i pastorem przy kościołach św. JerzegoMariackim w Toruniu i odtąd do końca życia związał się w Toruniem.
Jako zwolennik zgody między wyznaniami kalwińskim i luterańskim wielokrotnie występował publicznie, a w szczególności w czasie głośnego synodu polskiego protestantyzmu, który odbył się w Toruniu w 1595 r.
Swymi utworami na przełomie XVI i XVII w. zapoczątkował wielką toruńską tradycję protestanckiej literatury religijnej w języku polskim.

Więcej:
S. Salmonowicz: Piotr Artomiusz (Krzesichleb). Kaznodzieja luterański i pisarz [w]: Wybitni ludzie ludzie dawnego Torunia, Warszawa-Poznań-Toruń 1982
S. Salmonowicz: Obrońcy i miłosnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w., Toruń 1979

 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 20-09-2012 13:16
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):