en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Kijewo Królewskie

Drewniana wieża, mieszcząca w dolnej części kruchtę, została dobudowana w 1757 r.
 
Szczyt wschodni prezbiterium kościoła z wmurowaną tablicą upamiętniającą renowację kościoła w 1674 r. z inicjatywy bpa chełmińskiego Adrzeja Olszowskiego po potopie szwedzkim.
 
Jednym z najcenniejszych obiektów wyposażenia wnętrza kościoła jest gotycka Pietà z ok. 1380 r.
 
OBarokowy otarz główny z obrazem św. Wawrzyńca
 
Wieś leży ok. 9 km na południe od Chełmna, 37 km na płn. od Torunia.
 
Wzmiankowana w 1222 r. kiedy została wraz z wieloma innymi przekazana przez Konrada, księcia mazowieckiego biskupowi Chrystianowi.
Żródła z 1277 r. wymieniają tutejszego plebana (Heinrich Sonenberg), co świadczy o istnieniu parafii. W tym czasie częśc wsi należała do cysterek z Chełmna, a od XV w. do szpitala przy kościele Ducha Św. w Chełmnie.

Gotycki kościół pw. św. Wawrzyńca zbudowany w końcu XIII w. z kamienia należy do najstarszych i wyjątkowych kościołów wiejskich na Ziemi Chełmińskiej. Zniszczony przez pożar w 1616 r. został odbudowany przez dominikanów z Chełmna w 1674 r., którzy otrzymali ten kościół w 1645 r. W czasie odbudowy w 1674 r. postawiono także nowe prezbiterium (ceglane) na miejscu poprzedniego oraz podwyższono (partie murów z cegły) zakrystię.

Kościół jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium.
We wnętrzu mieści się między innymi późnobarokowy ołtarz główny oraz gotycka Pietà z 1380 r., Matka Boska z Dzieciątkiem z XV w., późnogotycki krucyfiks z poł. XVI w. Rzeźby barokowe z XVII w.
Oprac. Arkadiusz Skonieczny
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 03-09-2015 12:57
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):