en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Wdecki Park Krajobrazowy

Park zajmuje powierzchnię 23786 ha we wschodniej części Borów Tucholskich. Lasy stanowią w parku 58,7%. Duża lesistość spowodowała, że krajobraz w znacznej mierze zachował swój naturalny charakter.
Główną osią hydrograficzną parku jest rzeka Wda.
Osobliwością dendrologiczną jest występowanie w parku jarzębu brekinii.
 
Na terenie parku funkcjonują 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz 5 rezerwatów przyrody:
• Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego - leśny; fragment grądu z największym w Polsce i Europie Środkowej skupiskiem rzadko spotykanego jarzębu brekinii. Na terenie rezerwatu znajduje się również siedlisko bociana czarnego.
• Jezioro Miedzno - ornitologiczny, stanowiący środowisko wylęgu ptactwa wodnego i błotnego.
• Jezioro Ciche - roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego, gdzie niezwykle cennymi elementami są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki. Na szczególną uwagę uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywające niemal całą powierzchnię wody.
• Dury - ścisły rezerwat wodno-torfowiskowy; tworzą go cztery jeziorka dystroficzne wraz z otaczającymi je torfowiskami. Występujące tu zbiorowiska torfowiskowe ze stanowiskami rosiczek stanowią unikatowe w skali kraju zbiorowisko roślinności terenów podmokłych. Osobliwościami florystycznymi są też: grzybień północny, żurawina drobnolistna, bagnica i narecznica grzebieniasta, oraz rzadkie gatunki turzyc
• Jezioro Piaseczno - cenny pod względem naukowym i krajobrazowym ekosystem jeziora. Piaseczno jest jeziorem polodowcowym typu rynnowego, bezodpływowego, zasilanym przez wody podziemne i opady atmosferyczne.Zlewnia bezpośrednia jeziora porośnięta jest zwartym kompleksem leśnym dochodzącym do linii brzegowej. Woda jeziora zaliczana jest do I klasy czystości.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 14:20
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):