en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Formularz zamówienia zwiedzania

Wybierz datę

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione

♦ Opisy tras zwiedzania tutaj

♦ Zgłoszenia na Weekendowe Zwiedzanie Regularne tutaj

♦ Warunki rezerwacji:

1. Zamówienia wycieczek (usług przewodnickich, tras zwiedzania (po Toruniu i innych miastach okolicy, po muzeach), złożonych usług turystycznych lub pakietów turystycznych) dokonuje się pisemnie pocztą elektroniczną tutaj lub pocztą tradycyjną (Toruński Serwis Turystyczny, 87-100 Toruń, ul. Rabiańska 3) lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, nr: 56 62 10 232.
Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego.
 
Każde zamówienie zawsze przyjmujemy stosownym potwierdzeniem przyjęcia wysyłanym bez zbędnej zwłoki. Czasem, z uwagi na dużą liczbę zamówień, potwierdzenia mogą być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem, jednak nie większym niż 3 dni.
 
2. Płatności. W przypadku zamówienia tylko usługi przewodnickiej zwykle nie wymagamy wcześniejszej płatności - płatność odbywa się w dniu realizacji zamówienia lub termin jej ustalamy indywidualnie z zamawiającym. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o wcześniejsze dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
 
W przypadku zamówienia rozbudowanej usługi turystycznej (tj. złożonej z kilku składników) lub pakietów pobytowych zwykle wymagamy wpłacenia przedpłaty (zadatku). Wszelkie informacje dot. tej przedpłaty (np. termin wpłaty, wielkość wpłaty, rachunek bankowy i in.) podajemy indywidualnie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Brak wpłaty w określonym terminie oznacza automatyczną anulację zamówienia, bez wysyłania zamawiającemu informacji o tym.
 
3. Grupa turystyczna obsługiwana przez jednego przewodnika składać się może z minimalnie 1, maksymalnie 45 osób w przypadku zwiedzania miasta i maksymalnie 25 osób w przypadku zwiedzania muzeów.
 Dla opiekunów grup szkolnych zwiedzających muzea i inne płatne obiekty przypada 1 bilet wstępu bezpłatny na każde 15 osób.
 
4. Czas oczekiwania przewodnika na spóźniającą się grupę wynosi 1 godzinę od czasu, na który ostatecznie ustalono spotkanie-rozpoczęcie zwiedzania. Ostateczne ustalenie czasu spotkania-rozpoczęcia zwiedzania musi jednak nastąpić przynajmniej 2 godziny wcześniej. Zmiana ustalonego czasu musi nastąpić przynajmniej 2 godziny przed pierwotnie ustalonym czasem spotkania-rozpoczęcia zwiedzania.
Czas dyspozycji przewodnika dla grupy liczy się od ustalonego czasu spotkania.
 
5. Odwołanie zamówienia należy zgłosić nam w formie pisemnej przynajmniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia realizacji zamówienia - jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podaliśmy innego terminu bezkosztowej anulacji zamówienia.
Za zamówioną i nie odwołaną usługę obciążamy zamawiającego pełną kwotą.
 
6. Reklamacje. Toruński Serwis Turystyczny zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w przypadku uzasadnionych reklamacji, w tym także do zapewnienia usług zastępczych, jeśli tylko będzie to możliwe.
Jeśli dana usługa obiektywnie nie spełnia oczekiwań klienta, powinien on natychmiast nas zawiadomić o tym, aby sytuacja ta została jak najszybciej rozwiązana.
Wszystkie oficjalne reklamacje muszą być dostarczone w formie pisemnej (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem) nie później niż 7. dnia po zakończeniu wycieczki.
 
7. W przypadku organizacji imprezy turystycznej zastosowanie mają również Ogólne Warunki Uczestnictwa.
 
Zobacz też: Weekendowe Zwiedzanie Regularne >>>
 
Toruński Serwis Turystyczny
jest Organizatorem Turystyki nr 247 Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, działającym wg Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29-08-1997 r. z późniejszymi zmianami
NIP: 8791221083, Regon: 341525477
Toruń, Stare Miasto, ul. Rabiańska 3, mapa
tel. 56 621 02 32
www.turystyka.torun.pl

 
Ostatnia modyfikacja 08-08-2023 15:20
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):