en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Warunki rezerwacji

1. Zamówienia wycieczek (usług przewodnickich, tras zwiedzania (po Toruniu i innych miastach okolicy, po muzeach), złożonych usług turystycznych lub pakietów turystycznych) dokonuje się pisemnie pocztą elektroniczną tutaj lub pocztą tradycyjną (Toruński Serwis Turystyczny, 87-100 Toruń, ul. Rabiańska 3) lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie, nr: 56 62 10 232.
Każdorazowo wymagane jest podanie danych zamawiającego.
 
Każde zamówienie zawsze przyjmujemy stosownym potwierdzeniem przyjęcia wysyłanym bez zbędnej zwłoki. Czasem, z uwagi na dużą liczbę zamówień, potwierdzenia mogą być wysłane z kilkudniowym opóźnieniem, jednak nie większym niż 3 dni.
 
2. Płatności. W celu potwierdzenia zamówienia i zawarcia umowy organizacji wycieczki zwykle wymagamy wcześniejszej płatności jako zadatek w wysokości przynajmniej 30% ceny wycieczki. Wszelkie informacje dot. tej wpłaty (np. termin wpłaty, wielkość wpłaty, rachunek bankowy i in.) podajemy indywidualnie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Pozostała część kwoty płatna jest gotówką w dniu realizacji lub przelewem bankowym.
Brak wpłaty w określonym terminie oznacza automatyczną anulację rezerwacji, bez wysyłania zamawiającemu informacji o tym.
W wyjątkowych sytuacjach płatność całej kwoty odbywa się na miejscu gotówką.
 
3. Zmiany w przyjętym programie i ustaleniach wycieczki, wprowadzane przez zamawiającego, wiążą się z dodatkową opłatą manipulacyjną: każda zmiana powyżej drugiej powoduje wzrost ceny wycieczki o opłatę manipulacyjną w wysokości 61,50 zł brutto.
 
4. Grupa turystyczna obsługiwana przez jednego przewodnika składać się może z minimalnie 1, maksymalnie 45 osób w przypadku zwiedzania miasta i maksymalnie 25 osób w przypadku zwiedzania muzeów.
 Dla opiekunów grup szkolnych zwiedzających muzea i inne płatne obiekty przypada zwykle 1 bilet wstępu bezpłatny na każde 15 osób.
 
5. Czas oczekiwania przewodnika na spóźniającą się grupę wynosi 1 godzinę od czasu, na który ostatecznie ustalono spotkanie-rozpoczęcie zwiedzania. Ostateczne ustalenie czasu spotkania-rozpoczęcia zwiedzania musi jednak nastąpić przynajmniej 2 godziny wcześniej. Zmiana ustalonego czasu musi nastąpić przynajmniej 2 godziny przed pierwotnie ustalonym czasem spotkania-rozpoczęcia zwiedzania.
Czas dyspozycji przewodnika dla grupy liczy się od ustalonego czasu spotkania.
 
6. Odwołanie zamówienia należy zgłosić nam w formie pisemnej przynajmniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia realizacji zamówienia - jeżeli w potwierdzeniu zamówienia nie podaliśmy innego terminu bezkosztowej anulacji zamówienia.
Za zamówioną i nie odwołaną usługę obciążamy zamawiającego pełną kwotą.
 
7. Reklamacje. Toruński Serwis Turystyczny zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji w przypadku uzasadnionych reklamacji, w tym także do zapewnienia usług zastępczych, jeśli tylko będzie to możliwe.
Jeśli dana usługa obiektywnie nie spełnia oczekiwań klienta, powinien on natychmiast nas zawiadomić o tym, aby sytuacja ta została jak najszybciej rozwiązana.
Wszystkie oficjalne reklamacje muszą być dostarczone w formie pisemnej (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem) nie później niż 7. dnia po zakończeniu wycieczki.


Toruński Serwis Turystyczny
jest Organizatorem Turystyki nr 247 Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, działającym wg Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29-08-1997 r. z późniejszymi zmianami
NIP: 8791221083, Regon: 341525477
Toruń, Stare Miasto, ul. Rabiańska 3
info@turystyka.torun.pl
zobacz naszą lokalizację na mapie:

 

drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 25-05-2022 13:47
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):