en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Baszty Kocie

 
 
 
 
 
Swoistą osobliwością dawnego Torunia były nazwy umocnień średniowiecznych w północnym odcinku murów obronnych Starego Miasta Torunia. Do dziś zachowały się jedynie krańcowe z nich: baszta Koci Łeb - i to nie w formie oryginalnej, a także przyziemia baszty Koci Ogon. Dopełnieniem całości były wszystkie prawie członki kocie, a więc cztery łapy i brzuch. W ten sposób siedem elementów tworzyło północny system obronny dawnego Starego Miasta.
 
Nazwy takie łączą się z jedną z najstarszych legend toruńskich, wg której w czasie zimowego ataku szwedzkiego na Toruń w lutym 1629 r. kot na tyle pazurami dał się we znaki oblegającym, że ostatecznie miasto nie zostało zdobyte. Potem, dla upamiętnienia dzielnego kota - obrońcy odcinka murów - nadano stosowne nazwy: dla krańcowych okrągłych baszt (północno-zachodniej) Koci Ogon, (północno-wschodniej) Koci Łeb, dla Barbakanu Chełmińskiego: Koci Brzuch, a dla sąsiadujących 4 kolejnych baszt prostokątnych między Kocim Brzuchem a Kocim Ogonem: Kocie Łapy.
 
Koci Łeb, Koci Brzuch i Koci Ogon nie wytrzymały jednak kolejnego szwedzkiego oblężenia Torunia w 1703 r. i uległy zniszczeniu wysadzone w powietrze, z tym że szczątki zrujnowanego Kociego Ogona rozebrano po 1887 r., a Koci Łeb nadbudowano po 1900 r. w formie neogotyckiej i takiej istnieje do dziś. Cztery Kocie Łapy rozebrano ok. 1904 r., natomiast odcinek murów obronnych pomiędzy nimi już wcześniej - po 1887 r.
 
 
 
 
 
 
 

Koci Ogon

• ul. Piekary 53 / Fosa Staromiejska, Stare Miasto
• nie istnieje (zachowane jedynie przyziemia)
• istniała w okresie od drugiej połowy XIII wieku do około 1889 roku
• rozebrana przez władze pruskie w czasie zaboru

Baszta Starego Miasta, zlokalizowana była w rejonie obecnego skrzyżowania ul. Piekary i Fosa Staromiejska.
Wzniesiona najprawdopodobniej równocześnie z murami miejskimi w 2. połowie XIII wieku. Pierwotnie była niewielka, kamienna, zbudowana na planie okręgu. Około 1500 roku wraz z basztą Koci Łeb została przebudowana (tym razem z cegły), powiększona i przystosowana do obrony artyleryjskiej.
W 1703 roku baszta została wysadzona w powietrze przez wojska szwedzkie dokonujące oblężenia Torunia. Około 1825 roku odbudowano ją w formie okrągłej - bastejowej, ale nieco większej od średniowiecznej. Posiadała 2 kondygnacje: dolną dla dział i górną dla broni ręcznej. Ostatecznie została rozebrana wraz z
Bramą Chełmińską ok. 1889 r.
Na fotografiach obok: odkryte fragmenty najstarszej baszty Koci Ogon, znajdujące się na terenie ob. aresztu śledczego ("Okrąglaka") przy ul. Fosa Staromiejska. Kliknij aby powiększyć.
 
 
     

Koci Łeb

• ul. Podmurna 74, Stare Miasto
 
Ta XV-wieczna baszta stanowiła element obronny w systemie średniowiecznych murów miejskich, w północnej części Starego Miasta. Zbudowana najprawdopodobniej równocześnie z murami miejskimi w drugiej połowie XIII wieku jako budowla czworoboczna. Przebudowano ją w okresie kolejnej rozbudowy systemu obronnego murów miejskich około 1500 roku, łącznie z Kocim Ogonem w typie bastejowym na planie koła. Powstały one w narożnikach przy zewnętrznych obwodach murów. Baszty te, podobnie jak barbakany zaopatrzone były w stanowiska artyleryjskie, których pola ostrzału pokrywały całe przedpole linii obronnej Starego Miasta między Wisłą a Nowym Miastem.
Zniszczona przez Szwedów w 1703 roku w czasie oblężenia baszta Koci Łeb została odbudowana w XVIII wieku z gotyckiej cegły, nadbudowana o trzecią kondygnację z krenelażem w początkach XX wieku; w podziemiach dobrze zachowany średniowieczny loch więzienny. Obecnie w posiadaniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 

 

 
Więcej o kocich basztach tutaj
Oprac. Arkadiusz Skonieczny
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 25-02-2019 23:04
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):