en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Góra św. Wawrzyńca (Kałdus)

Góra św. Wawrzyńca, wał będący pozostałością osady łużyckiej. Kliknij aby powiększyć
 
 
Odkrycia archeologiczne, wschodnia część reliktów bazyliki wczesnoromańskiej, 1 poł. XI w. Kliknij aby powiększyć
 
 
Rekontrukcja bryły bazyliki na podstawie odkryć archeologicznych, widok od płd.-wsch., oprac. W. Chudziak, rys. M. Wachnik
 
 
Rzut odkrytych pozostałości bazyliki wczesnoromańskiej, rys. M. Wachnik
 
 
Brązowe okucie w formie przedstawiającej modlącą się kobietę, symbolika chrześcijańska, XI-XII w., przedmiot odkryty na grodzisku, w miejscu składania ofiar bóstwom pogańskim, wyrób zapewne północeuropejski.
 
 
Brązowa zapinka tarczowata ze szklanym oczkiem i wytrawionym na nim znakiem krzyża, XI-XII wiek, przedmiot odkryty na grodzisku w miejscu składania ofiar bóstwom pogańskim, wyrób zapewne zachodnioeuropejski lub jego naśladownictwo, zapinka służąca do spinania szat
 
 
 
Krążek z poroża, zapewne kamień do gry, na przedniej stronie zdobienie w formie okręgów: większych, koncentrycznie wpisanych w siebie oraz mniejszych, umieszczonych na obrzeżu krążka; symbolika kosmologiczna lub chrześcijańska; z tyłu napis runiczny o treści "przedmiot Iona" (chrześcijańskie imię Jan), odkryty na grodzisku w miejscu składania ofiar bóstwom pogańskim; wyrób zapewne skandynawski z XI-XII wieku
 
 
 
Szklana kolia z bursztynowym paciorkiem odkryta w jednym z grobów na cmentarzysku szkieletowym, XII wiek, założona na szyję zmarłej kobiety; produkt zapewne miejscowy
 
Górą św. Wawrzyńca nazywany jest wał antropogeniczny na krawędzi wysoczyzny chełmińskiej stromo opadającej tu do doliny Wisły, w miejscowości Kałdus (4 km na płd. od Chełmna, 46 km na płn. od Torunia), będący pozostałością grodu łużyckiego (VII-V w. p.n.e.).
Góra stanowi także rezerwat roślinności ciepłolubnej.

W wyniku prowadzonych w latach 1996-2003 przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu badań archeologicznych u podnóża Góry, na cyplu wysoczyzny opadającej stromo w pradolinę Wisły, stwierdzono wczesnośredniowieczny (ok. 1. poł. X w.) zespół osadniczy (grodzisko, osadę podgrodową, cmentarzysko) o powierzchni ok. 15 ha. Zespół ten rozwinął się na miejscu wspomnianego grodziska kultury łużyckiej i związany był z istnieniem przy Górze ośrodka kultu pogańskiego.

Osada ta miała ponadlokalne znaczenie i była największą z wielu podobnych w tej części zachodniej słowiańszczyzny, a jej rozwój związany był z krzyżowaniem się tu szlaków komunikacyjnych: nadwiślańskiego (Bałtyk-Kujawy) i Ruś-Kołobrzeg. Znaleziska archeologiczne w postaci setek grobów oraz towarzyszących im wielu tysięcy przedmiotów świadczą o interregionalnych kontaktach mieszkańców tego ośrodka. Naczynia, monety, biżuteria, broń pochodzą z Rusi, Skandynawii, Wysp Brytyjskich i innych obszarów Europy Zachodniej.
Ośrodek ten wiązany jest przez badaczy z pierwotną lokalizacją Chełmna (Colmen).
W 2. poł. X w. w trakcie podboju Pomorza Nadwiślańskiego miejsce znalazło się pod zwierzchnictwem państwa piastowskiego. Utworzono tu jeden z głównych, ale nielicznych grodów administracyjno-militarnych państwa pierwszych Piastów, a na początku XI w. rozpoczęto budowę fortyfikacji grodowych i wczesnoromańskiej świątyni. Jednak już w latach 30. XI w. nastąpił kryzys ośrodka, a być może w związku z reakcją pogańską zaniechano też dalszej budowy kościoła i nastąpił nawrót praktyk pogańskich.

Odkryte w końcu lat 90. XX w. fundamenty kamienne (granit, piaskowiec) wczesnoromańskiej świątyni są o tyle sensacyjne, że jest to pierwsza z terenu Pomorza świątynia, rozmiarami (17 x 37 m) odpowiadająca założeniom budowlanym bazylik w Gnieźnie i Poznaniu. Fundatorem mógł być Bolesław Chrobry lub jego syn Mieszko II. Na podstawie zarysów fundamentów można stwierdzić, że miała to być bazylika trzynawowa z trzema absydami, bezwieżowa. Pierwotne Chełmno musiało więc być silne ekonomicznie i demograficznie, skoro tu zdecydowano o tworzeniu ośrodka chrześcijańskiego, a nawet biskupstwa, o czym wspomina w swoim dziele Historiae Poloniae Jan Długosz. Do czasu tego odkrycia zapisy Długosza uznawane były przez historyków za niewiarygodne.
Ową bazylikę zaczęto budować na miejscu wcześniejszego kamiennego stosu ofiarnego, będącego miejscem kultu pogańskiego i składania ofiar bóstwom sprzed poł. X w.; stwierdzono tu m.in. liczne szczątki zbóż oraz zwierząt – krów, kóz, owiec, a także uszkodzoną czaszkę dorosłego mężczyzny.
Budowa bazyliki nie została ukończona, być może z powodu reakcji pogańskich plemion okolicznych i nawrotu praktyk pogańskich w latach 30. XI w. - czego ślady również zostały odkryte.

Najstarsza pisemna wzmianka dotycząca Chełmna znana jest z tzw. falsyfikatu mogileńskiego, pochodzącego rzekomo z 1065 r., a dotyczącego uposażenia klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie, w skład którego wchodziło także Chełmno (Culmine).
W XII-XIII wieku przedlokacyjne Chełmno pełniło rolę stolicy kasztelanii. Ostateczny kres słowiańskiemu Chełmnu przyniosły najazdy pruskie z lat 20. XIII w. W 1222 r. książę mazowiecki Konrad, który swoim władaniem obejmował Ziemię Chełmińską, przekazał ten gród wraz z wieloma innymi biskupowi misyjnemu Chrystianowi.
 
W tym miejscu badania archeologiczne były prowadzone w latach 1876-1905, a rozpoczęcie prac badawczych wiąże się z powstałym w 1875 r. Towarzystwem Naukowym w Toruniu, które podjęło szereg działań zmierzających do badania i gromadzenia pamiątek przeszłości Pomorza Nadwiślańskiego. Następne badania prowadzono w 1957 r. oraz 1969-1970.
Najbardziej jednak spektakularne i sensacyjne odkrycia miały miejsce podczas wykopalisk prowadzonych systematycznie w latach 1996-2003 przez Instytut Archeologii UMK w Toruniu, kiedy to odkryto fundamenty rozpoczętej budowli bazyliki wczesnoromańskiej, a także m.in. groby komorowe o nieznanym Słowianom sposobie pochówku; wyposażenie grobów w naczynia (misy brązowe, drewniany talerz z brązowymi pozłacanymi okuciami zdobionymi motywem drzewa życia, bogato zdobione wiaderka), fragmenty luksusowych tkanin, ozdoby ze srebra, kamieni półszlachetnych i kryształu górskiego, miecz inkrustowany srebrem sugerują, że osoby te należały do miejscowych elit. Zarówno nieznany Słowianom sposób pochówku w grobach komorowych, jak i występujące w grobach przedmioty luksusowe, często importy obcego pochodzenia wskazują na to, że co najmniej część z tych osób wywodziła się z obszarów północnych, zapewne z Danii, co z kolei świadczy o silnych kontaktach ze Skandynawią.
Wśród innych znalezisk szczególnie cenna jest też kolekcja 16 srebrnych monet z czasów Bolesława Kędzierzawego, różne inne pojedyncze monety, pozostałości naczyń z VII w. (kilkaset tysięcy fragmentów), a nawet odlane w brązie ozdoby i narzędzia z czasów kultury łużyckiej sprzed naszej ery.
 
W 1. poł. XIII w. dawny teren osadniczy Chełmna pod Górą św. Wawrzyńca został wyludniony, co związane jest z przeniesieniem miasta i jego lokacją przez Krzyżaków w 1233 r. na terenie dzisiejszego Starogrodu. W latach 40. XIII w. pod Górą św. Wawrzyńca powstała niewielka krzyżacka strażnica Potterberg, która zabezpieczała dostęp do Chełmna (Starogrodu), jednak po kilku latach, kiedy zagrożenie ze strony ksęcia pomorskiego Świętopełka minęło, została ona porzucona i aż do końca XVII w. nie pojawiło się tu żadne osadnictwo. Dopiero pod koniec XVII w. wybudowano tu drewnianą kaplicę św. Wawrzyńca i pustelnię, która w 1. poł. XIX w. popadła w ruinę i została rozebrana.
     
 
drukuj  poleć artykuł
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 26-11-2016 23:58
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):