en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Dźwierzno

 
 
Wieś leży 10 km na wsch. od Chełmży (30 km od Torunia).
W XIII w. Krzyżacy utworzyli tu parafię wydzielając ją z parafii chełmżyńskiej, jednocześnie fundując kościół.
W 1341 r. wielki mistrz krzyżacki, Ditrich von Altenburg nadał na własność 8 włók (tj. ok. 135 ha) w Dźwierznie swojemu wiernemu słudze, Hansowi von Seefelte z Dźwierzna. W 1403 r. posiadaczem majątku rycerskiego był Hannos Seykaw. W latach 1438-1453 właścicielem części wsi był Hans Ruckusz, który jednocześnie był aktywnym członkiem antykrzyżackiego Związku Pruskiego.
 
Po II pokoju toruńskim w 1466 r. wieś była dobrem króla polskiego, w 1526 r. została nadana przez króla Zygmunta I Starego Jakubowi Rokuszowi. Przez następne lata Dźwierzno należało do szlacheckiego rodu Konopackich. W 1617 r. Konopaccy sprzedali majątek klasztorowi benedyktynek w Toruniu. Po I rozbiorze Polski i włączeniu Ziemi Chełmińskiego do Królestwa Prus wieś była królewską domeną przekazywaną czasowo w dzierżawę. M.in. w 1788 r. dzierżawcą był Johann Kohler, w 1803 r. January Borowski, a od 1866 r. już jako właściciele występuje rodzina von Falkenhayn.

Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP został wzniesiony ok. 1300 r., przebudowany w XVII w. (kruchta i wnętrze), w 1864 r. dobudowano wieżę. Kamienny (szczyty i wieża ceglane), jednonawowy, z prosto zamkniętym prezbiterium.
Wyposażenie wnętrza barokowe z XVIII w., renesansowy nagrobek Rafała Konopackiego (1589 r.).
 
Na cmentarzu pomnik ku czci Żydówek, które zginęły w okolicznych hitlerowskich obozach pracy w latach 1944-45.

Oprac. Arkadiusz Skonieczny
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 03-09-2015 12:47
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):