en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Parki krajobrazowe

Najbardziej wartościowe obiekty przyrodnicze objęte są ochroną rezerwatową. Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 91 rezerwatów przyrody. Największą powierzchnię zajmują: Nadgoplański Park Tysiąclecia (krajobrazowy), Dolina Rzeki Brdy (krajobrazowy), Rzeka Drwęca (ichtiofaunistyczny), Bagna nad Stążką (florystyczny), Jezioro Rakutowskie (faunistyczny).

Część rezerwatów podlega ochronie ścisłej, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami. Są to: Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Borach Tucholskich, Osiny w Borach Tucholskich, Linje w Dolinie Dolnej Wisły, Szumny Zdrój na Pojezierzu Brodnickim, Płutowo w Dolnie Dolnej Wisły na Ziemi Chełmińskiej, Góra św. Wawrzyńca w Dolinie Dolnej Wisły na Ziemi Chełmińskiej, Stręszek na Pojezierzu Brodnickim, Czarny Bryńsk w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.
 
W odróżnieniu od rezerwatów przyrody, parki krajobrazowe nie są obszarami wyłączonymi z działalności gospodarczej, jednak gospodarowanie jest poddane pewnym ograniczeniom.
W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 8 parków krajobrazowych, które stanowią 11,64% powierzchni województwa.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 17-11-2012 23:19
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):