en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Ruch samochodowy w historycznym centrum Torunia

Średniowieczny zespół miejski w Toruniu, czyli obszar wpisany na Listę Światowego Dziewdzictwa Kultury UNESCO, wyznaczony został jako 'strefa zamieszkania'. Oznacza to, że piesi mają tu bezwzględne pierwszeństwo i mogą koszystać z całych szerokości ulic, samochody natomiast mogą poruszać się z prędkością max. 20 km/h i mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach (wyznaczono ok. 790 miejsc).
 
Na wszystkich ulicach w tym obszarze, poza ul. Różaną, Rynkiem Staromiejskim, ul. Szerokąul. Królowej Jadwigi dopuszczony jest niestety ruch samochodowy, co znacznie utrudnia poruszanie się pieszym oraz uniemożliwia swobodne zwiedzanie i pełny odbiór zabytkowego miasta.
Ulice dopuszczone są do ruch samochodowego, mimo natężenia ruchu pieszego, mimo nieprzystosowania uliczek staromiejskich do współczesnej komunikacji samochodowej i wbrew zasadom zabezpieczenia zabytków przed szkodliwym wpływem i mimo przyjętej do realizacji przez władze miejskie Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia oraz Strategii Rozwoju Miasta Torunia, które zakładają m.in. wyeliminowanie ruchu samochodowego z zabytkowego centrum Torunia (>>>).
 
Przykłady miast europejskich pokazują, że światli i świadomi urzędnicy ograniczają tam zdecydowanie ruch samochodowy w centrach miast, tym bardziej w obszarach chronionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Toruniu natomiast mentalność urzędników i decydentów zdaje się nadal wywodzić z niewspółczesnej epoki i nie nadążać za współczesnymi tendencjami dot. priorytetów w rozwoju i funkcjonowaniu komunikacji w centrach miast, a co gorsza urzędnicy ci lekceważą ww. aktualne Strategie - dokumenty przyjęte do realizacji wiele lat temu.
 
Obszar historycznego centrum Torunia (Stare Miasto, Nowe Miasto, częściowo Przedmieście św. KatarzynyPrzedmieście Bydgoskie) jest Strefą Płatnego Parkowania. Parkowanie na ulicach staromiejskich jest płatne w godz. 8-18 w dni powszednie. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne. 

Obszar objęty wpisem UNESCO w Toruniu zajmuje powierzchnię 48 ha nie jest jednak aż tak wielkim obszarem, aby było niezbędne korzystanie z samochodu. Najlepszym rozwiązaniem jest spacer po dotarciu tu komunikacją miejską lub samochodem i pozostawieniu go na jednym z parkingów.
 

 Strefa płatnego parkowania

Obszar płatnego parkowania w centrum Torunia obejmuje całe historyczne centrum wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z Przedmieściem św. Katarzyny i wschodnim skrawkiem Bydgoskiego Przedmieścia i podzielony jest na Podstrefę A i Podstrefę B.
 
Opłaty za parkowanie pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Za nieuiszczenie opłat za parkowanie w strefie trzeba zapłacić opłatę dodatkową - karę - w wysokości 50 zł.
Opłatę parkingową należy uiścić w parkomacie a wydruk potwierdzający opłatę i wskazujący wykupiony czas postoju umieścić za przednią szybą wewnątrz samochodu.

Kontrolą uiszczenia opłat zajmują się inni specjalni pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg. W razie niewykupienia biletu parkingowego kontroler wystawi dokument - wezwanie do natychmiastowego uiszczenia opłaty w kasie MZD (adres podany będzie na wezwaniu).

Niewykorzystanie biletu postojowego na jednym miejscu parkowania upoważnia do jego wykorzystania na innym miejscu Strefy w ramach opłaconego limitu czasu parkowania.
Cennik opłat za parkowanie w Podstrefie A
- pierwsze pół godziny: 1,20 zł
- pierwsza godzina: 3,00 zł
- druga rozpoczęta godzina: 3,60 zł
- trzecia rozpoczęta godzina: 4,30 zł
- czwarta i każda następna rozpoczęta godzina: 3,00 zł

Cennik opłat za parkowanie w
Podstrefie B
- pierwsze pół godziny: 0,60 zł
- pierwsza godzina: 1,50 zł
- druga rozpoczęta godzina: 1,80 zł
- trzecia rozpoczęta godzina: 2,10 zł
- czwarta i każda następna rozpoczęta godzina: 1,50 zł
 
  
 
 
Kolor czerwony: strefa A, Kolor zielony: strefa B. Kliknij aby powiększyć.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 31-07-2017 12:37
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):