en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Zamki

 
Zwiedzanie, informacje
 
Z czterech niżej wymienionych zamków lub ruin najbardziej do zwiedzania przygotowane są ruiny zamku krzyżackiego. Zwiedzać można codziennie.
 
Po uzgodnieniu można także zwiedzić zamek krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim.
 
Natomiast w formie zdewastowanej i zapuszczonej ruiny są zamki dybowski (Dybów) i w Złotorii.
Od dziesiątek lat władze Torunia nie są zainteresowane zagospodarowaniem, a co najważniejsze zabezpieczeniem ruin zamku dybowskiego, który mógłby się stać znaczną atrakcją.
 
Zwiedzanie z przewodnikiem, rezerwacja biletów wstępu:
Toruński Serwis Turystyczny, Toruń, ul. Rabiańska 3
tel. 56 62 10 232
Rezerwacje zwiedzania: e-mail: biuro@przewodnik.torun.pl
 
 
Niewiele miast w Polsce może pochwalić się dwoma zamkami zlokalizowanymi w jego obrębie. W Toruniu znajdują się dwa, wprawdzie w ruinie, ale będące przedstawicielami różnych państw. Zamek krzyżacki - komturski zbudowany w połowie XIII w. na prawym brzegu Wisły i zamek polski Dybów - starostów królewskich z 1. połowy XV w. na lewym brzegu, tj. już na terytorium Królestwa Polskiego.
Toruń, jako krzyżackie miasto nadgraniczne, jako "brama Prus", był najbardziej na południe wysuniętym miastem państwa zakonnego a jednocześnie był pierwszym i najbliższym wielkim miastem pruskim dla mieszkańców Królestwa Polskiego. Toruń stanowił więc naturalną bazę dla różnego rodzaju spotkań i wydarzeń politycznych związanych ze stosunkami polsko-krzyżackimi. Strategiczna lokalizacja Torunia spowodowała istnienie tu ważnych strażnic obu państw.
Poza tymi dwoma w najbliższych okolicach znajdują się dwa kolejne zamki: krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim i będący w ruinie polski zamek w Złotorii.
Więcej o zamkach:
 
Zamek Krzyżacki
 
Zamek Dybów
 
Zamek Bierzgłowski
 
Zamek Złotoria
 

poleć artykuł

Lokalizacja
« poprzednia stronanastępna strona »
Komentarze użytkowników (11)
Duda nie zamek, 2020-03-18 10:26:50
Od dziesiątek lat władze Torunia nie są zainteresowane zagospodarowaniem, a co najważniejsze zabezpieczeniem ruin zamku dybowskiego, który mógłby się stać znaczną atrakcją.
John Selo, 2022-04-24 01:11:24
Struggling to compose a thesis with no success? Don’t panic; we are the best term paper writing service that aims to https://uk.assignmenthelponline.co.uk/ help students get their dream grades and improve their overall performance.
spades online, 2022-08-24 11:27:54
I appreciate this article. I have this website that can help you spades online
spades online, 2022-08-24 11:29:15
I'm new to this game and it's fascinating I want to share it to let everyone know about it [url=https://spadesonline.io/]spades online[/url]
온라인바카라, 2022-12-20 10:08:58
Hello, I am one of the most impressed people in your article. https://evo-casino24.com/ I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you.
custom packaging box, 2023-01-04 15:48:38
Thank you for sharing a bunch of this quality contents packaging box
packaging box, 2023-01-04 15:49:35
Thank you for sharing a bunch of this quality contents packaging box
https://custompackagingboxes.co.uk/
카지노게임사이트, 2023-01-28 02:59:00
When I read an article on this topic, https://xn--o80b11omnnureda.com/
the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?
casinosite, 2023-02-06 08:01:37
Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once  :D http://google.by/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fcasinosite.asia/
casino online, 2023-03-22 09:39:38
I have been looking for articles on these topics for a long time. casino online I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day
온라인바카라, 2023-03-23 08:53:05
Hello, I read the post well. 온라인바카라 It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once
https://majorcasino.org/
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 30-05-2020 11:27
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):