en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Spichrze

 
Zwiedzanie, informacje
 
Spichrze toruńskie są dziś zaadaptowane do różnych innych funkcji. Żaden z nich nie jest udostępniony do zwiedzania na zasadach dostępności dla ogólnego ruchu turystycznego. Niektóre mieszczą np. hotele, inne biura.
Bez przeszkód można oczywiście podziwaic ich zewnętrzną formę architektorniczną, jednak najbardziej poznac można Spichrz Szwedzki (w którym mieści się hotel i karczma), połączony z sąsiednią basztą Żuraw, w której zachowały się oryginalne urządzenia dawnej techniki dźwigowej.
 
 
Toruń, będący dawniej jednym z kilku głównych ośrodków handlowych, a w XIII i XIV w. także najważniejszym wiślanym portem morskim, wykształcił bogate formy architektury nie tylko sakralnej, publicznej, obronnej i mieszkalnej, ale też magazynowej. Już od początku XIV w. toruńskie kamienice kupieckie miały wyższe kondygnacje przeznaczone na składy (tzw. domy-spichrze). Natomiast liczba również budowanych spichrzy samodzielnych w XIV w. wynosiła ok. 30. Cechą specyficzną Torunia było poza tym usytuowanie spichrzów nie bezpośrednio nad wodą, lecz wewnątrz obwodu murów miejskich. Poza tym istniały też spichrze krzyżackie.

Zachowane do dziś toruńskie spichrze należą do najstarszych w Polsce, przez to prezentują najdawniejsze formy i detale zdobnicze tego typu budownictwa i klasyfikują się w grupie najcenniejszych. Są też doskonałą pamiątką toruńskiego wczesnego handlu dalekosiężnego i przynależności do związku hanzeatyckiego.
Więcej o spichrzach tutaj.

 
poleć artykuł

Lokalizacja
« poprzednia stronanastępna strona »
Komentarze użytkowników (123)
tommchris7, 2022-07-16 09:23:26
Gracias por tu publicación. Es maravilloso ver que mantenerse actualizado y conectado sigue siendo importante en el mundo digital actual. Leer artículos como este es una de las formas más sencillas de llegar allí, pero puede ser difícil encontrar el tiempo y el enfoque para leer como adulto. Así que estoy muy contento de haber tropezado con este. https://1v1-lol.com/
totoguy, 2022-07-20 04:06:05
Here we provide you with the information and resources you need to write better articles. Come here and write more advanced text.

사설토토사이트 https://totoguy.com/
totovi, 2022-07-20 04:06:23
I appreciate, result in I found exactly what I used to be taking a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.

토토사이트 https://totovi.com/
totoright, 2022-07-20 04:06:40
Wow, that's a very nice piece of course. I was impressed by your other posts. I'd like to visit your blog often. I hope you visit my blog.

사설토토사이트 https://totoright.com/
wilderman, 2022-07-21 05:50:15
Dziękuję za kolejny świetny artykuł. Gdzie indziej ktoś mógłby zdobyć tego typu informacje w tak idealnej metodzie pisania? Mam prezentację w kolejnym tygodniu i szukam takich informacji. https://basketbrosio.com
Rex Burgess, 2022-08-02 08:59:07
Żaden z nich nie jest udostępniony do zwiedzania na zasadach dostępności dla ogólnego ruchu turystycznego. https://fireboyand-watergirl.co
바카라사이트추천, 2022-08-06 09:23:07
That's a really impressive new idea! It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you.
https://oncasino.biz/
바카라게임사이트, 2022-08-09 10:41:17
I'm so happy to finally find a post with what I want You have inspired me a lot. If you are satisfied, please visit my website and leave your feedback.
https://oncasino.biz/
카지노사이트, 2022-08-11 04:00:11
What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.
https://majorcasino.org/
totopickpro, 2022-08-16 10:14:31
Very interesting information and i really glad to getting this information.
Davidjohn34, 2022-08-17 09:31:42
Thanks for your post! I am very impressed with your article. Can I share these awesome things on my https://weaverwordle.com/ and https://phrazle.io/ websites?
바카라게임사이트, 2022-08-19 03:59:37
I'm so happy to finally find a post with what I want. You have inspired me a lot. If you are satisfied, please visit my website and leave your feedback.
https://oncasino.biz/
SANFURNITURE, 2022-08-21 07:53:28
Shop affordable home furniture dubai and home decor in Dubai, Abu Dhabi and all of UAE at best prices.
SANFURNITURE, 2022-08-21 07:54:13
Shop affordable home furniture dubai and home decor in Dubai, Abu Dhabi and all of UAE at best prices. https://sanfurniture.ae/
Fsh furniture, 2022-08-21 07:56:52
wide selection of luxury sofas & sectional sofa sets in classic, modern & contemporary styles. Buy luxury sofas online in Dubai
https://fshfurniture.ae/sectional-sofa-dubai/
카지노사이트, 2022-08-21 10:36:29
Hello, I'm happy to see some great articles on your site. Would you like to come to my site later? My site also has posts, comments and communities similar to yours. Please visit and take a look sfs]
https://oncasino.biz/
온라인카지노, 2022-08-23 09:56:09
I finally found what I was looking for! I'm so happy. Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting.
https://majorcasino.org/
하노이 VIP마사지, 2022-08-24 06:43:38
Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 하노이 VIP마사지
하노이 VIP마사지, 2022-08-24 06:44:24
Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. https://vn-hyena.com/
카지노커뮤니티, 2022-08-27 06:04:33
First of all, thank you for your post. Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^
https://oncainven.com/
Dodaj swój komentarz:


:) :| :( :D :o ;) :/ :P :lol: :mad: :rolleyes: :cool:
pozostało znaków:   napisałeś znaków:
Ostatnia modyfikacja 09-11-2016 23:24
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):