en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Park na Bydgoskim Przedmieściu i Błonia

 
 
 
Wodna kaskada i stawy w Parku
 
 
 
 
 
 
 
(Znany też jako "Park Miejski", na mapach Google błędnie określony jako "Park Bydgoski") - najstarszy i największy park miejski w Toruniu, typu angielskiego, założony w 1817 r., początkowo na terenach pocegielnianych, stąd zwany dawniej Parkiem Cegielnia. Park jednakże ostatecznie ukształtowany został w latach dwudziestych XX wieku.
Zajmuje nadwiślańską część Bydgoskiego Przedmieścia, od ul. Konopnickiej do ul. Reja. Należy do zabytkowych założeń parkowych (w 1997 roku został wpisany do rejestru zabytków).
 
Zachęcamy do odwiedzin tego urozmaiconego krajobrazowo miejsca. Z placu Rapackiego (na zachodnim skraju Starego Miasta)warto zrobić sobie spacer i zajrzeć po drodze też do Ogrodu Zoobotanicznego, a później poznać inne rejony zabytkowego Bydgoskiego Przedmieścia.
Więcej o tej dzielnicy tutaj.
 
Ten duży obszar Parku (około 25 ha, 1 km długości wzdłuż południowej strony ul. Bydgoskiej) nie jest specjalnie wyodrębniony z otoczenia, gdyż znaczna część tej dzielnicy charakteryzuje się rozwiniętą zielenią.
Wzdłuż parku i ul. Bydgoskiej był założony charakterystyczny ciąg do konnej jazdy, zamieniony następnie na torowisko tramwajów w związku z poszerzeniem ul. Bydgoskiej.
 
Park położony jest na skarpie, w urozmaiconym, falistym terenie, odznacza się malowniczością. Charakteryzuje go powiązanie układów regularnych (klomby, kwietniki, sadzawka) z formami krajobrazowymi. Tworzą je swobodnie skupione grupy drzew, lasków i zagajników, rozmieszczone wśród otwartych zieleńców, a między nimi wiją się kręte, boczne ścieżki i błyszczą wody małych stawów, będących pozostałościami po dawnych wyrobiskach cegielni (o dawnych cegielniach toruńskich tutaj). Jedną z większych atrakcji jest dolina ze stawem z łabędziami i ze sztuczną kaskadą.
W obręb perspektyw i widoków parkowych wciągnięto graniczący od południa teren błoń nadwiślańskich (patrz niżej), dokąd prowadzi mostek przez starorzecze - Martwą Wisłę.
 
Drzewostan parkowy jest bardzo okazały, o bogatym składzie gatunkowym (65 gatunków i odmian drzew i 30 gatunków krzewów rodzimych i egzotycznych). Wśród drzew parku znajduje się wiele ciekawych okazów, m.in. stare cisy, jedyny w Toruniu kasztan jadalny, klon tatarski, ozdobne drzewko mąkini, a także kłęk kanadyjski, bożodrzew chiński, dławisz okrągłolistny, miłorząb dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa, ajlant gruczołowaty; na trawnikach jaśminowce i głogi.
 
Przed I wojną światową w parku stał pomnik Bismarcka (rozebrany w 1926 roku, patrz tutaj); również tutaj, w 1909 roku, w 150. rocznicę urodzin poety Friedricha Schillera, postawiono marmurową ławkę z jego popiersiem (tzw. ławka Schillera, restaurowana w 2004 i 2005 roku), a powstały w ten sposób zakątek parku nazywano Idyllą. Również w tym okresie istniała w parku największa w całej prowincji zachodniopruskiej letnia restauracja na 4 tysiące miejsc. Na Wiśle przy ul. Przybyszewskiego istniała przystań wioślarska. Park był wówczas (jak i w okresie międzywojennym) tętniącym życiem miejscem spotkań i spacerów.
Niestety w latach 60. XX wieku zlikwidowano 2 stawy, dewastacji uległy też różne elementy małej architektury.
 
Na zachód od Parku znajduje się obszerny teren założony w otoczeniu parkowym z dużym pawilonem z 1928 roku, przeznaczonym na cele wystawowe (czytaj tutaj). Tuż obok Zieleniec, a także ulica Przy Cegielni - jedyny ślad po miejskiej cegielni, pochodzenia jeszcze średniowiecznego. Cały Park jeszcze w początku XX wieku był zwany Laskiem przy Cegielni.
     
 
Błonia to rekreacyjne łąki nadwiślańskie o powierzchni 6 ha, ciągnące się wzdłuż południowych granic Parku na Bydgoskim Przedmieściu, od którego oddzielne są Martwą Wisłą (starorzeczem).
Teren wypoczynkowy, którego porządkowanie i renowacja rozpoczęły się w 1998 roku zbudowaniem mostku przez Martwą Wisłę i wytyczeniem ścieżek spacerowych, zostanie wzbogacony jeszcze m.in. amfiteatrem.
Teren ten pokrywa się z dawną Kępą Miejską - wyspą wiślaną między głównym nurtem rzeki, obecnie Martwą Wisłą i obecnym Portem Zimowym.
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 08-02-2015 00:11
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):