en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Muzeum zostało zlikwidowane w 2017 r.

 
Adres: Toruń, Bielany, ul. Lwowska 1 (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska IMK), tel: 56 611 44 32

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.

Cena biletu: 4,00 zł
 
i
Kolekcje
Zbiory fauny i flory z całego świata, zbiór motyli, owady egzotyczne, skorpiony, pajęczaki, roślinność sucholubna Sahary, prawie 50 gatunków ptaków chronionych, szkielety koralowców, kolekcja myśliwska zwierząt afrykańskich i in.
KWystawa "Kolekcje” to także materiały z wypraw naukowych na Antarktydę i Spitsbergen, ukazujące florę i faunę charakterystyczną dla tamtejszego klimatu. Ciekawe są też ekspozycje ptaków (w tym 48 gatunków ptaków chronionych), bowiem zobaczyć tu można orła bielika (Haliaeëtus albicilla), orła przedniego (Aquila chrysaetos) dropia (Otis tarda), który wyginął niestety na terenie Polski oraz inne coraz rzadsze ptaki, a także te nadal często spotykane.
i
Dzieje Ziemi
Skały i minerały, a także skamieniałości roślin i zwierząt sprzed kilkuset mln. lat. Najstarsze szczątki organiczne pochodzą z kambru i prekambru (glony w krzemionkach). W zbiorach wystawione są skamieliny prawie wszystkich grup zwierząt bezkręgowych, a wśród nich szczególnie bogato reprezentowane są belemnity (karbon – kreda) nieraz pokaźnych rozmiarów, jak np.: Belemnites canaliculatus czy Magateuthis giganteus, dalej amonity (dewon – kreda) i mszywioły. Można zobaczyć też kopalne rogi tura (Bos primigenus – ostatni osobnik padł w 1627 r. na Mazowszu). Skamieniałości roślinne, to kolekcja prof. J. Zabłockiego, głównie karbońskie kalamity, sygilarie, lepidodendrony, paprocie nasienne, wreszcie odciski i skamieliny flory trzeciorzędu oraz zbiór bursztynów z inkluzjami (zatopionymi owadami i innymi drobnymi bezkręgowcami).
i
Zoologia
Znajdują się tu eksponaty zwierząt od form najprostszych tkankowców, tj. gąbek, jamochłonów do płazów i gadów włącznie. Zaskakuje bogactwem barw i kształtów zbiór owadów, głównie chrząszczy oraz skorupiaków, a wśród nich wysoko cenione kulinarnie – langusta (Palinurus vulgaris) oraz homary (Homarus gammarus i americanus). Jest również m.in. pochodzący z Zatoki Gwinejskiej wspaniały morski żółw zielony (Chelonia mydas), rekin młot (Sphyrna zygaena), oraz bogata kolekcja konchliolinowa. Każda grupa zwierząt opatrzona jest komentarzem i rysunkami poglądowymi (przekroje przez ciała np. gąbek, pierścienic i innych) ukazującymi ich budowę wewnętrzną. Można prześledzić etapy powstawania gniazda os, zapoznać się z terminami: mimikra, mimezja, dymorfizm płciowy. Jest to jakby uzupełnienie podręcznika zoologii. Zatem ekspozycje te pełnią funkcję dydaktyczną i poznawczą. Zawierają wiadomości interesujące, zarówno dla ludzi nie mających wykształcenia przyrodniczego, jak i dla uczniów i studentów.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 16-02-2017 12:52
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):