en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk, lasów, bagien i nieużytków oraz jezioro Gopło o łącznej powierzchni 12 683,76 ha. Ochroną rezerwatową objęty jest obszar o powierzchni 2 313,76 ha.
Rozległe jezioro Gopło położone na szlaku wodnym Noteci, jest wymarzonym rajem dla wielu gatunków ptaków. Dotychczas zanotowano ok. 190 gatunków. Gopło wpisane jest na krajową listę ostoi ptactwa wodnego. Nad jeziorem znajduje się jedno z najliczniejszych w Polsce stanowisk gęsi gęgawy.
W otoczeniu Gopła mają swoje stanowiska bardzo ciekawe, rzadkie gatunki roślinności niżowej. Dotychczas zinwentaryzowano ok. 770 gatunków roślin, wśród nich słonorośla (halofity).
Do ciekawszych gatunków odnotowanych na terenie parku zaliczyć należy takie jak: jaskier ostry, kruszczyk błotny, oman wierzbolistny, ślazówka turyńska, pełnik europejski, firletka poszarpana oraz grzybień biały. Jezioro Gopło i inne zbiorniki leżące w granicach NPT zamieszkuje 25 gatunków ryb jak np. węgorz, sandacz, krąp i tołpyga. Płazy zamieszkujące mokre i podmokłe miejsca na terenie NPT reprezentowane są przez 11 gatunków: traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna oraz 3 gatunki żab. Obszary nadgoplańskie to również środowisko życia wielu gatunków ssaków. Można tutaj spotkać m.in. dziki, jelenie europejskie, sarny, borsuki, gronostaje, łasice oraz wydry i piżmaki.
Jezioro Gopło - serce parku zwane w przeszłości Mare Polonorum, to miejsce lęgowe licznych gatunków ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz miejsce ich odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów.

Park Tysiąclecia powołany został nie tylko dla ochrony ptaków, ale również dla zabezpieczenia wartości historycznych tego regionu związanych z początkiem państwa polskiego. Tu nad Gopłem, jak dowodzą prowadzone badania archeologiczne stałe osadnictwo istniało już w epoce kamiennej. Kruszwica w przeszłości posiadała rangę stolicy książęcej, królewskiej i biskupiej a prawa miejskie nadał jej w 1422 roku Król Władysław Jagiełło.
W nowych założeniach „Park" ma zapewnić również ochronę naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i przepięknych a jednocześnie swoistych cech nadgoplańskiego krajobrazu.

Gopło jest największym jeziorem Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego i wraz z Kruszwicą stanowi ważny etap Szlaku Piastowskiego. Tędy przebiegał słynny szlak bursztynowy łączący Bałtyk z Imperium Rzymskim. Tradycje osadnicze Kruszwicy sięgają epoki kamienia. Gród powstał ok. 700 lat p.n.e. W końcu X w. wzniesiono tu jednoczłonowy gród piastowski, a także ośrodek kultu - Katedrę p.w. Św. Wita. Legendy oraz historia tego regionu Kujaw są niezwykle ciekawe. Popiel, Piast, Ziemowit, Mysia Wieża i Kolegiata to nazwy, które dla wielu Polaków są symbolami związanymi z początkami naszego Państwa.
W miejscowościach położonych w granicach Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia stoją dworki, pałace, wiatraki, które niestety okres świetności mają już za sobą. Jednak to co z nich pozostało nadal przyciąga naszą uwagę, wzbudza zainteresowanie, a czasem intryguje. Jedynie leciwe drzewa rosnące wokół, a których część uznana została za pomniki przyrody, są "niemym świadkiem" upływającego czasu, który na wszystkim wywiera swoje piętno. Roślinność na obszarze NPT jest bogata i zróżnicowana.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 13:45
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):