en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Park leży w obrębie Kotliny Płockiej. Powierzchnia jego wynosi 38950 ha, z czego 22200 ha znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, pozostała część w województwie mazowieckim.
O atrakcyjności tego terenu decydują wyjątkowe walory krajobrazowe i wysokiej wartości walory przyrodnicze. Szacuje się, że w granicach parku występuje ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, spośród których ok. 50 objętych jest ochroną prawną. Wśród fauny parku najcenniejszą grupę stanowi ornitofauna, a zwłaszcza gatunki wodno-błotne.
 
Na terenie parku znajduje się 12 rezerwatów przyrody, z czego 5 zlokalizowanych jest w granicach kujawsko-pomorskiego.
Rezerwaty znajdujące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
• Olszyny Rakutowskie - rezerwat leśny, chroniony jest ols porzeczkowy, łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowo-jesionowy.
• Wójtowski Grąd - rezerwat leśny, chroniony jest grąd na zboczu Jeziora Wójtowskiego, ze 100-letnimi okazami lip i roślinami chronionymi.
• Jazy - rezerwat faunistyczny, chronione są kolonie czapli siwej.
• Jezioro Rakutowskie - rezerwat faunistyczny, ostoja ptactwa wodnego.
• Gościąż - rezerwat wodny o powierzchni; celem ochrony jest zachowanie systemu jeziora z unikatowym zapisem historii krajobrazu w postaci osadów jeziornych - mikrolamin (gytia siarczanowo-węglanowa) z okresu ok. 12 000 lat.
 
Na terenie parku znajduje się ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków, prowadzący na terenie województwa m.in. reintrodukcję sokoła wędrownego.
W Parku występuje bogactwo form morfologicznych, w tym rynny subglacjalne, ozy, poziomy terasowe Wisły. Z okresu postglacjalnego pochodzi jeden z największych w Polsce kompleksów wydm śródlądowych. Na terenie GWPK znajduje się ponad 40 jezior, wśród których jest unikatowe w skali światowej jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Jezioro Rakutowskie wraz z otaczającymi podmokłościami wpisano do rejestru międzynarodowych obszarów cennych dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych ("Błota Rakutowskie").
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 13:32
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):