en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Atrakcje turystyczne

 Kępa Bazarowa
  Kępa Bazarowa to wyjątkowa wyspa wiślana w środku Torunia, o powierzchni ok. 70 ha, długości ponad 2,5 km i maksymalnej szerokości ponad 400 m. Połowę jej powierzchni (32,4 ha) stanowi rezerwat przyrody, będący lasem łęgowym – pozostałością po lasach łęgowych występujących w Kotlinie Toruńskiej. To właśnie z Kępy i z urządzonej tu skromnej platformy widokowej rozpościera się najbardziej znany i fascynujący widok panoramy toruńskiego Średniowiecznego Zespołu Miejskiego. Ale wyspa miała także swoje znaczenie w historii Torunia. Już od XIII w. ...
 Zieleń Torunia
  Charakterystycznym elementem Torunia są liczne tereny zielone. Są to zarówno parki miejskie, bogata zieleń przyuliczna, rozległe obszary leśne i dolinne wzdłuż Wisły. W związku z tym Toruń jest miastem o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Ewenementem i jednym z ważniejszych obszarów przyrodniczych jest zlokalizowany niemal w centrum miasta (po lewej stronie Wisły, naprzeciw Zespołu Staromiejskiego) rezerwat leśny Kępa Bazarowa. Południowe, wschodnie i północne peryferia Torunia stanowią część rozległych obszarów chronionego krajobrazu. ...
 Barbarka
  Położona w północno-zachodnich krańcach Torunia Barbarka jest ponad 700-letnią leśną osadą o bogatej historii i ciekawych obiektach. Barbarka łączy w sobie atrakcje historyczne z rekreacyjnymi i ekologicznymi. W średniowieczu Barbarka była miejscem kultu św. Barbary (która wg legendy objawić się miała pustelnikowi), a do miejscowej kaplicy i gotyckiej figury św. Barbary pielgrzymował m.in. sam król Zygmunt Stary w 1521 r. Przez kilka wieków działał tu też młyn. W okresie II wojny światowej Barbarka stała się świadkiem licznych egzekucji wykonywanych na ...
 Teatry toruńskie
  Teatry w Toruniu to poza wyjątkową architekturą budynków, także urozmaicona oferta i długie tradycje historyczne, które sięgają XVI w., kiedy to sztuki wystawiały teatry Gimnazjum Akademickiego i kolegium jezuickiego, występujące m.in. w Dworze Artusa. Dzisiejszy reprezentacyjny budynek Teatru Wilama Horzycy został wzniesiony w 1904 r. przez znaną wiedeńską firmę F. Fellnera i H. Helmera. Wyróżnia się formami eklektycznymi, nawiązuje do baroku i secesji. Od 1991 r. Teatr Horzycy organizuje znane międzynarodowe festiwale teatralne "Kontakt". Teatr Baj Pomorski ...
 Niezwykłe aleje pamiątkowe
  Aleja Gmerków w ulicy Żeglarskiej - będącej fragmentem toruńskiej Via Regia (Drogi Królewskiej) - składa się z 25 gmerków (znaków handlowych) średniowiecznych toruńskich kupców hanzeatyckich. Pokazano tu i wymieniono zaledwie część nazwisk znanych toruńskich średniowiecznych rodów kupców uprawiających wielki handel międzynarodowy w ramach związku Hanzy, ale też angażujących się w innych dziedzinach życia. Więcej tutaj. Natomiast na centralnym placu Torunia - w Rynku Staromiejskim, tuż pod Dworem Artusa uwagę zwraca Piernikowa Aleja Gwiazd, w ...
 Wielkie wydarzenia kulturalne
  Każde duże miasto pochwalić się może organizowanymi imprezami kulturalnymi wpływającymi na jego oblicze. Toruń także może być dumny ze swojego życia kulturalnego. Duże i znaczące wydarzenia określają go jako poważny ośrodek kulturalny. W tym miejscu możemy zaprosić m.in. na: Toruński Festiwal Nauki i Sztuki (kwiecień), Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" (maj), Festiwal Kultury i Sztuki Krajów Bałtyckich "Probaltica" (maj), Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Songs" (czerwiec), Międzynarodowy Letni Festiwal ...
 Ukrzyżowanie i Sąd Ostateczny
  To niezwykłe malowidło ścienne w prezbiterium toruńskiej Katedry Świętojańskiej jest cennym i wyjątkowym dziełem malarstwa średniowiecznego. Powstało ok. 1380 r., mierzy 6,40 x 5,10 m. Obraz dzieli się na trzy strefy: niebiańską, ziemską i piekielną. Centralnym punktem jest scena Ukrzyżowania Chrystusa na Drzewie Życia, które wyrasta z boku Jessego, protoplasty rodu Chrystusa. W górze rozgrywa się scena niebiańska: w centrum na tronie zasiada Bóg Ojciec w otoczeniu aniołów trąbiących Sąd Ostateczny, po prawej św. Piotr z kluczem do bram Nieba wprowadza ...
 Sąd Ostateczny
  Obraz tablicowy Sąd Ostateczny Antona Möllera, wybitnego malarza renesansowego powstał w czasie jego pobytu w Toruniu, którego głównym powodem było wykonanie dekoracji stropu Sali Rady (Senatu) w Ratuszu Staromiejskim. Ta malarska dekoracja wprawdzie nie zachowała się (zniszczona w czasie ataku szwedzkiego na Toruń w 1703 r.), jednak jest szczegółowo znana z zachowanych opisów i świadczy o wybitnych ambicjach artystycznych protestanckiego wtedy Torunia. Obraz Sąd Ostateczny jest wzorowany na rycinie Johanna Sadelera wg Christopha Schwartza z ok. 1589-1590 ...
 Piękna Madonna Toruńska
  Kamienna gotycka figura Pięknej Madonny Toruńskiej to mistrzowskie, wybitne dzieło tzw. stylu międzynarodowego powstałe ok. 1390 r., wyznaczające Toruniowi poczesne miejsce w artystycznej sztuce europejskiej. To jeden ze sztandarowych przykładów gotyku przełomu XIV i XV w. Rzeźba ta jest jednocześnie synonimem toruńskiej średniowiecznej sztuki artystycznej, będącej dziedziną najwyżej rozwiniętą w państwie krzyżackim.   Więcej tutaj  
 Organy renesansowe
  Wyjątkowe i cenne są w Toruniu także historyczne – renesansowe szafy organowe: z kościoła Mariackiego na Starym Mieście oraz z kościoła św. Jakuba na Nowym Mieście. Manierystyczny prospekt organowy w kościele Mariackim w lat 1601-1609 jest wybitnym dziełem rzeźbiarskim o wysokich walorach artystycznych; przebogato zdobiony, pełen treści alegorycznych jest jednym z najlepszych osiągnięć toruńskiej snycerki renesansowej. Nieco mniejsze, jednak nie ustępujące bogactwem ornamentyki są organy w kościele św. Jakuba, powstałe w 1611 r. Oba są przykładem ...
 Mury, bramy i baszty średniowieczne
  Toruńskie średniowieczne mury obronne są najstarszymi w Polsce. Pierwszy ich odcinek powstał ok. 1246-1262. Toruń więc niemal od początku istnienia otoczony był podwójnym pierścieniem murów obronnych z mokrą fosą pomiędzy nimi (jedynie od strony Wisły mur był pojedynczy). W ciągu kolejnych lat i wieków mury ciągle udoskonalano - były podwyższane, wzmacniane, rozbudowywane; po raz pierwszy już w końcu XIII w. Swój system obronny posiadały wszystkie trzy toruńskie jednostki urbanistyczne: Stare Miasto, Nowe Miasto oraz Zamek Krzyżacki. W ciągu ...
Ostatnia modyfikacja 22-02-2017 10:32
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):