en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Nieszawa 3D - zaginione średniowieczne miasto

W 2012 roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach priorytetu Ochrona Zabytków Archeologicznych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Łodzi, we współpracy z firmą Prodigi z Warszawy, zrealizowało projekt pt. „Nieszawa - na tropie zaginionego średniowiecznego miasta".

Historia miasta Nieszawy sięga XIII wieku, jednak na uwagę zasługuję fakt, iż w ciągu nieco ponad 200 lat, lokalizacja miasta zmieniała się dwukrotnie. Dzięki prospekcji lotniczej prowadzonej przez mgr Wiesława Stępnia w miejscu domniemanej drugiej lokalizacji miasta, udało się uchwycić i zadokumentować na zdjęciach szereg wyróżników wegetacyjnych. Według odkrywcy, mogły one świadczyć o obecności archeologicznych pozostałości zabudowań średniowiecznych domostw, które z kolei mogły być związane z obecnym w tym miejscu dawnym polskim miastem. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Łodzi z grupą badaczy z warszawskiej firmy Prodigi, udało się pozyskać środki na nieinwazyjne badania weryfikacyjne, które mogły potwierdzić odkrycie Wiesława Stępnia.

Badania przeprowadzono w Toruniu na stanowisku położonym na polach polderowych na zachód od Zamku Dybowskiego. Podstawowym celem prospekcji było szerokopłaszczyznowe rozpoznanie metodami geofizycznymi obszaru pól rolnych oraz ustalenie czy na tym terenie występują obiekty w archeologiczne utożsamiane ze średniowieczną Nieszawą. W prospekcji zastosowano metodę magnetyczną oraz elektrooporową. Wiesław Stępień kontynuował również rekonesans lotniczy.

W wyniku prac rozpoznano zasięg występowania struktur osadniczych w miejscu zlokalizowania wyróżników wegetacyjnych oraz w miejscach do tej pory nie rozpoznanych. Prospekcja wskazuje na istnienie rozległego zespołu osadniczego o zorganizowanej strukturze, w której można wyróżnić miejsca występowania pojedynczych budynków, skupisk przylegających konstrukcji, przebieg traktów komunikacyjnych oraz miejsca kumulacji destruktów obiektów już zniszczonych. Dane pozyskane w drodze pomiarów geofizycznych, a także wykonywania zdjęć lotniczych, zostały usystematyzowane w nowoczesnej bazie danych systemu informacji przestrzennej (GIS). Dzięki temu możliwe były rozległe analizy przestrzenne, jakościowe i ilościowe.

W oparciu o analogie lokacyjnych miast średniowiecznych, historyczne przekazy oraz wiedzę ekspertów w zakresie miast średniowiecznych, udało się odtworzyć model przestrzenny średniowiecznego miasta funkcjonującego w miejscu badań geofizycznych. Na jego podstawie stworzono również trójwymiarowy model przedstawiający wyobrażenie średniowiecznej Nieszawy.

Prezentacja multimedialna o archeologicznych badaniach nieinwazyjnych, dzięki którym udało odnaleźć drugą lokację Nieszawy >>>

(11.03.2013)

drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 11-03-2013 18:18
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):