en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Tucholski Park Krajobrazowy

Park zajmuje powierzchnie 36983 ha, z czego 25660 ha na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, pozostała część leży w województwie pomorskim. Oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Brda z licznymi przełomami i meandrami na otaczającym ją sandrze tzw. sandrze Brdy dominują bory sosnowe.
Na szczególną uwagę zasługuje jej odcinek w miejscowości Świt, gdzie skupienie głazów narzutowych i strome brzegi doliny nadaje rzece charakter górski, a flisacy spławiający tędy drewno nazwali je „Piekłem”.

Kolejnym typowym i malowniczym elementem krajobrazu Parku są jeziora wytopiskowe o nieregularnym zarysie linii brzegowej oraz nieliczne jeziora rynnowe z unikalną florą i fauną. Spotkać też tu można niewielkie jeziorka śródleśne, tzw. „oczka” i „kociołki” naturalnie zarastające specyficzną roślinnością torfowiskową. Zadziwiającą ozdobą tych jeziorek są pływające wyspy utworzone przez oderwane pło mszarne.
 
Ponad 86% powierzchni Parku stanowią lasy, w których gatunkiem panującym jest sosna. Zwarty kompleks borów sosnowych o dużej powierzchni oraz brak ośrodków przemysłowych wpływa na wytworzenie specyficznego klimatu o właściwościach leczniczych.
Najcenniejsze powierzchnie i obiekty przyrodnicze wyłączono z działalności gospodarczej i objęto rożnymi formami ochrony.

Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego istnieje osiem prawnie uznanych rezerwatów przyrody. Są to:
• Ustronie - utworzony w 1958 roku dla ochrony fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym z okazami jarzębu brekinii.
• Bagno Grzybna - utworzony w 1982 roku dla ochrony śródleśnego torfowiska z charakterystyczną roślinnością torfowisk wysokich i przejściowych.
• Jezioro Zdręczno - utworzony w 1982 roku dla ochrony jeziora eutroficznego z wodnymi i szuwarowymi zespołami roślinnymi oraz torfowiska z roślinami chronionymi i reliktowymi.
• Cisy nad Czerską Strugą - utworzony w 1982 roku dla zachowania stanowiska cisa pospolitego.
• Jeziorka Kozie - utworzony w 1984 roku dla ochrony zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego.
• Żródła Rzeki Stążki - utworzony w 1993 roku dla ochrony fragmentu doliny rzeki Stążki wraz z jej źródłami o wyjątkowych walorach widokowych.
Dolina Rzeki Brdy - utworzony w 1994 roku dla ochrony doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.
• Bagna nad Stążką - utworzony w 1999 roku dla ochrony torfowisk z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi, unikalną florą gatunków reliktowych, chronionych, rzadkich wraz z lasami położonymi w rozlewiskach Stążki.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 19-11-2012 12:13
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):