en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Brodnicki Park Krajobrazowy

Większą część Pojezierza Brodnickiego zajmuje Brodnicki Park Krajobrazowy, utworzony w 1985 roku, jako pierwszy w województwie toruńskim. Położony jest w centralnej części Pojezierza Brodnickiego, częściowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Park obejmuje obszar 16685 ha i stanowi bardzo istotny element w systemie obszarów chronionych północnej Polski.
Rzeźba terenu parku ukształtowana została pod wpływem ostatniego zlodowacenia i dlatego charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokości oraz różnorodnością i wyrazistością form.
 
Obszar ten rozcinają dwa ciągi rynien polodowcowych z licznymi jeziorami rynnowymi, które łączą dwie rzeki: Skarlanka i Struga Brodnicka. Osobliwością morfologiczną tego terenu są pagórki oraz wzgórza kemowe, występujące w okolicy jeziora Sumówko.
 
Na terenie parku jest 58 jezior, zajmujących 8,5% jego powierzchni; w większości są to jeziora rynnowe. Część tych jezior połączona jest wzajemnie siecią cieków i kanałów, tworząc malowniczy system o stosunkowo czystych wodach, który stanowi bardzo atrakcyjny szlak turystyki kajakowej i żeglarskiej.
7 jezior ma powierzchnię ponad 100 ha.
Do największych z nich zalicza się: Wielkie Partęczyny (324 ha), Bachotek (211 ha), Sosno (188 ha), Łąkorz (162 ha), Głowińskie (131 ha), Zbiczno (129 ha) i Ciche (111 ha). Większość jezior na terenie Parku to jeziora rynnowe o wąskim, wydłużonym kształcie otoczone stromymi zalesionymi brzegami. Najgłębszym jest Zbiczno (41 m), następnie Łąkorz (30 m), Wielkie Partęczyny (28, 5 m), Bachotek (24 m), oraz Retno (21 m).
Nad niektórymi jeziorami takimi jak np. Wielkie Partęczyny, Zbiczno, Strażym i Bachotek znajdują się ośrodki wypoczynkowe i pola namiotowe. Wody powierzchniowe BPK należą do najczystszych w województwie. Większość jezior znajduje się w II klasie czystości.
 
Na obszarze parku znajduje się 20 pomników przyrody i 9 rezerwatów przyrody:
• Bachotek - rezerwat florystyczny częściowy, o pow. 22,71 ha, ochrona rzadkich gatunków roślin, w tym kłóci wiechowatej. Położony wzdłuż lewego brzegu rzeki Skarlanki, pomiędzy jeziorami Strażym i Bachotek.
• Bagno Mostki - rezerwat torfowiskowy, o pow. 135,05 ha. Przedmiotem ochrony jest kompleks torfowisk przejściowych z rzadkimi gatunkami roślin, m.in. reliktową bążyną czarną. Ostoja ptactwa, m.in. żurawia.
• Mieliwo - rezerwat leśny częściowy. Utworzony dla ochrony lasu gradowego z dużym udziałem buka, W zróżnicowanym wiekowe drzewostanie około dwustuletnie okazy buków, dębów i sosen - te ostatnie ze śladami dawnych metod żywicowania.
• Okonek - rezerwat torfowiskowy, częściowy; ochrona zarastającego, dystroficznego jeziora, otoczonego naturalnym torfowiskiem przejściowym. Stanowiska licznych roślin chronionych i rzadkich, w tym m.in. żurawiny drobnolistkowej, owadożernej rosiczki okrągłolistnej i długolistnej oraz bagna zwyczajnego,
• Retno - rezerwat leśny częściowy; ochrona kompleksu lasów liściastych na stromych i wysokich do 40 m zboczach rynny jeziora Retno. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków flory, w tym m.in. wawrzynka wilczełyko, zdrojówki rutewkowatej. Bogate runo leśne tworzy wiosną barwne kobierce kwiatowe.
• Rzeka Drwęca - rezerwat ichtiologiczny, częściowy; ochrona ryb łososiowatych (łososia, troci, pstrąga) oraz certy (karpiowate). Miejsce występowania rzadkiego minoga rzecznego.
• Stręszek - rezerwat torfowiskowy, ścisły; ochrona niewielkiego śródleśnego, dystroficznego jeziora, z otaczającym pasem torfowiska przejściowego. Z rzadkich gatunków roślinności bagiennej występuje tu m.in. żurawina drobnolistkowa. Bagno zwyczajne oraz wątrobowiec.
• Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny tzw. Wielka Syberia - rezerwat florystyczny, częściowy; ochrona bogatego stanowiska chronionego obuwika pospolitego.
• Żurawie Bagno - rezerwat torfowiskowy, ścisły; ochrona śródleśnego torfowiska przejściowego. Z rzadkich gatunków roślin występują: wetnianka wąskolistna, rosiczka wąskolistna i okrągłolistna. widłak torfowy.
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2012 13:28
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):