en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ TWIERDZĘ TORUŃ

Wydarzenia kulturalne

Z roku na rok Toruń przyciąga coraz większe tłumy turystów, którzy później chętnie wracają, bo oprócz dobrze znanych miejsc o znaczeniu historycznym, miasto oferuje nie tylko inne ciekawe, a mniej znane miejsca, ale też wiele imprez kulturalnych, w tym dużych i renomowanych, które nie mogą zostać pominięte przez odwiedzających. Są wśród nich wydarzenia właściwie z każdej dziedziny sztuki i dla róznych grup wiekowych.
Spośród setek cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych co roku w Toruniu, wskazujemy poniżej kilka dużych wydarzeń, które zawsze gromadzą większą publiczność.
Raport o stanie kultury w Toruniu. 2012 tutaj.
i
Styczeń   Afryka Reggae Festival
 
Miejsce: Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa".
Początki Festiwalu sięgają 1991 r., kiedy to odbył się po raz pierwszy. Przez osiem edycji koncerty odbywały się pod hasłem "Africa is Hungry" (z tą nazwą Festiwal kojarzony jest do dziś), od 1999 r. przyjęto spolszczoną, również popularną do teraz nazwę AFRYKA, a od 2003 r. oficjalna nazwa imprezy to "Afryka Reggae Festiwal". AFRYKA od początku swego istnienia jest akcją dobroczynną. Dochód z Festiwalu przekazywany jest albo poprzez polskie misje do najbiedniejszych krajów Afryki, do konkretnej miejscowości, w której polskie siostry zakonne prowadzą szpital bądź sierociniec albo też poprzez wyspecjalizowane w tym zakresie organizacje humanitarne m.in. Polską Akcję Humanitarną. Festiwal dotychczas wspierał min. takie kraje jak: Zambia, Kenia, Ruanda, Burundi, Sudan, Kongo czy Tanzania.
Impreza należy z pewnością do najstarszych, cyklicznie odbywających się festiwali reggae w Polsce. Od wielu już lat zaliczyć ją trzeba także do największych i goszczących najbardziej uznanych polskich wykonawców muzyki reggae i ska. Na "AFRYCE" grała już cała praktycznie polska czołówka gatunku z legendarnymi grupami Izrael, Bakshish i Daab na czele. Łącznie na deskach Od Nowy wystąpiły dla AFRYKI 148 zespoły w tym także kapele zagraniczne, jak choćby czeski Hypnotix, francuski Western Special, niemiecki Yellow Umbrella czy jamajsko-brytyjski African Head Charge.
 
Luty   Jazz Od Nowa Festival
 
Miejsce: Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"
Wśród festiwali organizowanych regularnie w toruńskiej Od Nowie szczególne miejsce zajmuje Jazz Od Nowa Festival. Co najważniejsze, festiwal ten od razu zaistniał na krajowej mapie imprez tego rodzaju – o wiele zresztą bogatszej niż można by mniemać, mając w uszach ustawiczne narzekania na temat kryzysu czy wręcz końca jazzu – jako dwudniowe spotkanie o dużym rozmachu organizacyjnym i ciekawym, wyraźnie skrystalizowanym profilu. Organizatorzy przedsięwzięcia od początku bowiem starają się tu łączyć klasykę rodzimego jazzu z jego nurtem, by tak to nazwać, eksperymentalnym – nie zapominając przy tym o wykonawcach lokalnych i od czasu do czasu zapraszając artystów zagranicznych. Dbają też o szerokość formuły stylowej, rozciągającej się od akustycznego mainstreamu, przez free jazz, jazz rock, aż po propozycje, oględnie mówiąc, okołojazzowe. Stąd też na festiwalowych afiszach Ptaszyn, Namysłowski, Stańko, Urbaniak, Nahorny, Muniak, Jagodziński czy Śmietana, a z drugiej strony Miłość, Łoskot, Pink Freud, Robotobibok, bracia Olesiowie, Możdzer, Pierończyk, Tymański albo nawet grający tematy Hendrixa czarnoskóry gitarzysta Hiram Bullock, nawzajem sobie nie przeszkadzają – pozostawiając też miejsce dla bardziej konserwatywnej jazzowej młodzieży (Soundcheck, Contemporaray Noise Quintet, Sing Sing Penelope), a nawet przedsięwzięć o wymiarze bez mała parateatralnym („Koncert Figur Niemożliwych” w wykonaniu znanego performera Andrzeja Mitana z towarzyszeniem doborowej ekipy jazzowo-elektronicznej).
Dzięki dotychczasowym edycjom festiwal zyskał sobie znaczny rozgłos i prestiż – tak dalece, że od dawna zamieszkały w Ameryce Północnej legendarny pianista Adam Makowicz w 2007 roku przyleciał do Polski wyłącznie na występ w „Od Nowie”. Afisze kolejnych edycji toruńskiego festiwalu pozwalają spoglądać w przyszłość z pełnym optymizmem.
 
Marzec   Klamra. Alternatywne Spotkania Teatralne
 
Miejsce: Studencki Klub Pracy Twórczej "od Nowa"
Klamra jest festiwalem teatralnym prezentującym najnowsze i najciekawsze spektakle przygotowane przez najlepsze polskie teatry niezależne. Celem festiwalu jest również pokazanie jak najszerszego spektrum krajowej sceny alternatywnej. Stąd obecność na festiwalu teatrów posługujących się różnorodnym językiem i środkami wyrazu, operujących rozmaitą poetyką i klimatem spektakli.
Na Klamrze można zobaczyć więc teatry tańca i lalek, przedstawienia tworzone na podstawie wielkich tekstów literatury światowej, spektakle w których wykorzystywana jest technika multimedialna, monodramy i performance.
Tradycją są odbywające się po spektaklach spotkania i dyskusje z ich twórcami i wykonawcami. Dają możliwość bezpośredniej konfrontacji na płaszczyźnie twórca – odbiorca i mają czasem burzliwy przebieg, szczególnie w przypadkach kiedy przedstawienia wzbudzają silne emocje publiczności. Spotkania stanowią doskonałą okazję do poznania intencji twórców, którzy z kolei mogą dowiedzieć się, jak ich spektakle odbierają i interpretują widzowie. Program festiwalu uzupełnia również cały szereg imprez towarzyszących – spotkań, prezentacji filmowych, koncertów, wystaw fotograficznych, a nawet warsztatów teatralnych. Od kilku lat ukazuje się również prowadzona przez Studenckie Koło Teatrologiczne UMK codzienna gazeta festiwalowa, zawierająca aktualności, recenzje i bieżące komentarze.
  Dzieło Roku
 
Miejsce: Galeria Sztuki Wozownia >>
Cykliczna impreza organizowana przez Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu.
Coroczne pokazy prezentują i wróżniają aktualną twórczość artystów plastyków środowiska toruńskiego i pozwalają na bieżące śledzenie ich działalności artystycznej we wszystkich dyscyplinach plastycznych.
  CoCArt Music Festival
 
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" >>
CoCArt Music Festival to niezwykły, unikatowy w tej części Europy festiwal, łączący nowe trendy we współczesnej muzyce awangardowej i eksperymentalnej o charakterze elektronicznym i elektroakustycznym z projektami opartymi o estetyczną waloryzację multimediów, traktowanych jako pełnoprawny komponent działania twórczego.
 
Kwiecień   Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
 
Miejsce: festiwal odbywa się w dziesiątkach różnych miejsc związanych tematycznie z daną dziedziną
Celem festiwalu jest popularyzacja nauki, a także sztuki poprzez organizację ok. 150 wydarzeń. Aktywny udział w przygotowaniu i realizacji imprezy biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.
Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.
 
Maj   Probaltica. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich
 
Miejsce: festiwal odbywa się w kilku miejscach, m.in. Dwór Artusa, Sala Wielka Ratusza Staromiejskiego, Kościół Ducha Św.
Ideą przewodnią Festiwalu jest inicjowanie współpracy, szczególnie w dziedzinie muzyki i sztuk pięknych oraz prezentowanie dorobku kulturalnego biorących w nim udział wszystkich państw Morza Bałtyckiego. Poznanie, często nieznanej, nawet mimo geograficznej bliskości, kultury uczestniczących krajów ma doprowadzić do  porozumienia i współpracy w ramach integrującej się Europy.
"Probaltica" to jeden z najważniejszych festiwali w Toruniu. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Minister Spraw Zagranicznych RP. Poza Toruniem koncerty i wystawy odbywają się także w Grudziądzu i Gdańsku.
Za wybitne osiągnięcia na polu muzyki i sztuki przyznawane są festiwalowe nagrody - Flisaki. W 1998 roku statuetkę Złotego Flisaka wręczono Krzysztofowi Pendereckiemu.
  Kontakt. Międzynarodowy Festiwal Teatralny
 
Miejsce: Teatr im. Wilama Horzycy >>
Jesto to jeden z największych i najważniejszych festiwail teatralnych w Europie środkowej, który stanowi miejsce wielokulturowej konfrontacji zespołów teatralnych z różnych stron świata.
Festiwal odbywa się od 1991 roku i jest swoistą kontynuacją Festiwalu Teatrów Polski Północnej, odbywającego się w latach 1956-1989, który z kolei był jedynym w owym czasie przeglądem dorobku kilku scen polskich; impreza ta zyskała wkrótce dużą rangę, przyczyniając się do wzrostu ambicji repertuarowych i inscenizacyjnych poszczególnych scen.
Podczas festiwalowych dni "Kontaktu" prezentowane są spektakle wyrosłe z różnych tradycji kulturowych i ukształtowane przez różne estetyki twórcze. Centrum festiwalowym jest Teatr im. Wilama Horzycy, w którym na dwóch scenach odbywa się większość spektakli, pozostałe przedstawienia pokazywane są w różnych miejscach, spośród których najbardziej nietypowym była np. zajezdnia tramwajowa (festiwal w 1997 roku).
Coroczną atrakcją festiwalu są wieczorne widowiskowe występy plenerowe odbywające się w malowniczym otoczeniu fosy zamku krzyżackiego, bądź na terenach skarpy nadwiślańskiej (festiwal w 1999 roku).
Festiwalowi towarzyszą wystawy, m.in.: wystawa polskiego plakatu teatralnego z lat 60. i 70. czy organizowana po raz pierwszy w 1998 roku wystawa handlowa, na której zagraniczne firmy pokazują nowinki techniczne, w jakie wyposażyć można współczesny teatr.
  Plaster. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii
 
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" >>, Wydział Sztuk Pięknych UMK
Wydarzenie promujące młodych grafików związanych z twórczością plakatową i projektowaniem graficznym.
Zarówno w przestrzeni toruńskiego CSW, jak i w kontekście architektury miasta, prezentowane są plakaty stanowiące wykładnik tego, co w polskiej sztuce plakatu oryginalne i aktualne. Festiwalowi towarzyszy konkurs na plakat, warsztaty typograficzne prowadzone przez  znakomitych europejskich projektantów, międzynarodowa wystawa plakatu współczesnego na tarasie CSW.
  Majowy Buum Poetycki
 
Miejsce: Studencki Klub Pracy Twórczej Od Nowa
Majowy Buum Poetycki to jedna z największych imprez literackich w Polsce. Festiwal jest prezentacją i konfrontacją niezależnych poetów, magazynów literackich oraz związanych z nimi twórców, reprezentujących niezależne środowisko literackie całego kraju. Impreza nawiązuje do tradycji poetyckich spotkań, które odbywały się w Od Nowie w latach 70. i na początku 80. Festiwal prezentuje szeroko pojętą sztukę niezależną, a w szczególności poezję i literaturę.
Buum nie jest konkursem, prezentuje głównie młodych, undergrundowych poetów oraz niezależne pisma poetyckie. Festiwal dla poetów jest szansą wymiany myśli i wzajemnych inspiracji; dziennikarzom i szerszej publiczności daje możliwość zapoznania się z tym, co wydarzyło się w polskiej poezji w trakcie ostatniego roku.  
Współcześnie, w dobie popkultury, eklektyzmu i wzajemnego przenikania się różnych sztuk i form ekspresji artystycznej, przekaz poezji nie polega na monotonnym odczytywaniu wiersza. Podczas festiwalu poezja staje się sztuką sceniczną, w połączeniu z muzyką i wizualizacją znajdując nowe sposoby wyrazu. Obok tradycyjnych form poezja stanowi element performance'u czy koncertu. To dlatego BUUM ma charakter interdyscyplinarnego festiwalu, podczas którego odbywają się sceniczne prezentacje poezji, spotkania z poetami, koncerty, wystawy plastyczne oraz targi wydawnictw.
 
Czerwiec   Świętojański Festiwal Muzyki Organowej
 
Koncerty muzyki organowej odbywające się w Katedrze św.św. Janów od 1985 r. Możliwość organizowania koncertów powstała po renowacji w 1983 r. barokowych organów z 1688 r. w nawie północnej Katedry, nieczynnych od czasów powojennych. Koncerty zainaugurował nestor polskich organistów, F. Rączkowski.
W 1991 r. do instrumentarium festiwalu dołączyły wyremontowane organy neogotyckie z 1878 r. w tejże świątyni. Działanie to przyczyniło się do poszerzenia możliwości festiwalu, bo odtąd organiści mogą wybierać instrument, na którym chcą koncertować. Dość powszechna stała się też praktyka koncertów dwuczęściowych: w pierwszej muzyka dawna na organach barokowych, w drugiej utwory nowsze na instrumencie romantycznym.
W roku 2003 koncerty po raz pierwszy można było usłyszeć poza murami toruńskiej katedry, bowiem zaczęły odbywać się w innych kościołach diecezji, m.in. Chełmna, Grudziądza i Nowego Miasta Lubawskiego.
Świętojański Festiwal Organowy jest imprezą międzynarodową. Oprócz naszych rodzimych wykonawców, melomani mają szansę usłyszeć artystów z innych krajów europejskich (Austrii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii) i nie tylko (Stany Zjednoczone).
  Międzynarodowe Spotkania Kapel Ludowych
 
Miejsce: Muzeum Etnograficzne >>
To jedna z toruńskich imprez o najdłuższej tradycji. Na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficznego wystąpiło ponad 250 zespołów z Polski i zagranicy. Podczas widowiskowych koncertów polskich kapel na muzealnej scenie publiczność poznaje istotę tradycyjnego muzykowania i tańca - tancerze i śpiewacy występują „przy muzyce”, jak to dawniej bywało w wiejskich izbach czy karczmach. Jest to też okazja do poznania zwyczajów związanych z muzykowaniem ludowym różnych regionów świata.
Spotkanie Kapel Ludowych  nie jest konkursem. To publiczność poprzez plebiscyt wybiera najsympatyczniejszą kapelę i solistów.
Ważną rolę podczas koncertów spełnia prowadzący. Objaśnia zróżnicowany regionalnie skład instrumentalny kapeli, zwraca uwagę na cechy repertuaru, komentuje charakterystyczne elementy stroju regionalnego.
Szczególną cechą toruńskich spotkań jest to, że mało kto spośród widzów jest w stanie usiedzieć na miejscu podczas występów zespołów. Tu i tam co rusz widzi się podrygujących w rytm muzyki, a nawet tańczące pary. Warto więc ruszyć z korowodem, który co roku przechodzi ulicami starówki do Muzeum Etnograficznego, by posłuchać, świetnie się bawić i poznać lepiej naszą kulturę i zwyczaje naszych sąsiadów.
  Dni Torunia. Święto Miasta
 
Toruń obchodzi swoje Święto Miasta 24 czerwca - w dniu świętego Jana Chrzciciela, patrona Torunia. Patronat św. Jana Chrzciciela nad Toruniem sięga czasów założenia miasta w XIII wieku i wybudowania w nim pierwszej świątyni - kościoła św. Janów. Dziś kościół ten jest toruńską katedrą pw. śś. Janów (Chrzciciela i Ewangelisty).
Toruńskie Święto Miasta to cykl imprez eksponujących historyczny i kulturalny profil grodu Kopernika, wieńczący trwające prawie przez cały czerwiec Dni Torunia. Cechą święta jest jego wiślany charakter, gdyż wiele koncertów, pokazów i spotkań mieszkańców w jego ramach odbywa się na wiślanym Bulwarze Filadelfijskim i na błoniach nadwiślańskich. Tradycyjnymi punktami Święta Miasta są pokazy artystyczne i występy toruńskich zespołów muzycznych i tanecznych, swoje umiejętności pokazują też toruńscy aktorzy i sportowcy. W trakcie tego święta spotykają się również wioślarze z Torunia i pobliskiej Bydgoszczy, aby konkurować ze sobą w wyścigach wioślarskich, płynąc Wisłą wzdłuż bulwaru i błoni. Ważnym elementem uroczystości jest odsłonięcie mosiężnych katarzynek z autografami znanych osób związanych z Toruniem w Piernikowej Alei Gwiazd.
Zgodnie ze starą słowiańską tradycją z toruńskiego nabrzeża wiślanego w noc świętojańską młode torunianki mają okazję puścić na wody Wisły kwiatowe wianki z zapalonymi świeczkami.
 
Wakacje   Europa-Toruń Muzyka i Architektura. Międzynarodowy Festiwal
 
Miejsce: Dwór Artusa i in.
Festiwal muzyczny, w ramach którego koncerty odbywają się w każdy weekend wakacji w starych, zabytkowych wnętrzach. Festiwal jest organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną od 1997 roku. W koncertach biorą udział głównie zespoły instrumentalne, zespoły wokalne, zespoły muzyki dawnej i organiści oraz znani soliści - wokaliści i instrumentaliści z kraju i zagranicy.
Doskonałą oprawę dla koncertów stanowią: Katedra św.św. Janów, Ratusz Staromiejski, Pałac Dąmbskich, Kamienica Pod Gwiazdą, Dwór Artusa, piwnice zamku krzyżackiego oraz tereny podominikańskie.
Festiwal cieszy się dużym powodzeniem, szczególnie wśród turystów, tłumnie odwiedzających Toruń właśnie latem.
  Artus Jazz Festiwal
 
Miejsce: dziedziniec Ratusza Staromiejskiego >>
Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2007 roku. W lipcowe i sierpniowe wieczory (zwykle w piątki) dziedziniec Ratusza Staromiejskiego rozbrzmiewa różnymi odcieniami jazzu. Pojawiają się też wykonawcy z pogranicza gatunków, dla których improwizacja jest istotnym elementem twórczości. Koncerty, stosownie do pory roku, utrzymane są w letnim, lekkim klimacie.
W Toruniu występują artyści, których nie powstydziłyby się festiwale o ustalonej renomie. Gościliśmy m.in. Lorę Szafran, Marcin Wasilewski Trio, Leszka Możdżera, Andrzeja Jagodzińskiego, Kroke, Agę Zaryan, Sydney Elis i wielu innych.
Patrz też: Jazz Od Nowa Festival w lutym.
  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
 
Miejsce: scena plenerowa na Rynku Nowomiejskim, Teatr Baj Pomorski >>
Festiwal stanowi pierwszą w Polsce i nieposiadającą odpowiednika w Europie imprezę artystyczną poświęconą fenomenowi piosenki i ballady filmowej w kinematografii polskiej, europejskiej i światowej.
Celem festiwalu jest popularyzacja najciekawszych osiągnięć artystów, którzy nadali tej formie twórczości filmowej autorski wymiar i stworzyli utwory, które po dziś dzień oczarowują walorami artystycznymi.
Pomysł Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej nawiązuje do niezapomnianej ballady filmowej Krzysztofa Komedy i Agnieszki Osieckiej "Nim wstanie dzień" z polskiego westernu Hoffmana i Skórzewskiego "Prawo i pięść" zrealizowanego w Toruniu w 1964 r. W 2008 r. na Rynku Nowomiejskim Torunia odbyło się odsłonięcie aranżacji plastycznej upamiętniającej to kanoniczne dzieło polskiej kinematografii. Uroczystościom towarzyszył koncert plenerowy muzyki i ballady filmowej w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Na program składały się znane motywy i przeboje muzyki filmowej z lat 50. i 60. Wydarzenie to udowodniło, że zarówno sama ballada Komedy i Osieckiej jak i w ogóle fenomen piosenki filmowej w pełni zasługują na miejsce, które pozwoli w ciekawy sposób i na nowo zaprezentować najlepsze i najciekawsze piosenki i ballady filmowe kinematografii polskiej, europejskiej oraz światowej.
Formuła Festiwalu polega na połączeniu dwóch części: przeglądu konkursowego i koncertu galowego. Przegląd jest otwartym konkursem skierowanym do wokalistów, aktorów, studentów szkół artystycznych, a zwłaszcza laureatów ogólnopolskich przeglądów piosenki i uczestników konkursów telewizyjnych poświęconych piosence. W koncercie galowym udział biorą polskie i zagraniczne gwiazdy, aktorzy i artyści estradowi oraz laureaci Przeglądu Konkursowego.
  Skyway. Międzynarodowy Festiwal Światła
 
Miejsce: ulice i place w przestrzeni miejskiej
Festiwal, na który składają się instalacje, których podstawową czynnikiem twórczym jest światło. Rozproszone w wielu punktach miasta świetliste dzieła sztuki, projekcje, interaktywne prezentacje przygotowane są przez międzynarodowe grono artystów specjalnie do prezentacji w Toruniu. Dzięki podświetleniom i projekcjom swój kształt zmieniają budynki i place, zyskując nowe, nieznane dotąd oblicze.
Festiwal łączy w sobie trzy aspekty: naukę (sposób realizacji i projekcje festiwalu nawiązują do astronomii i innych nauk ścisłych), sztukę oraz ludzi, bowiem festiwalowi przyświeca hasło "kultura dla wszystkich". Skyway to wydarzenie dla wszystkich pokoleń. By zacząć obcować z kulturą, wystarczą chęć i gotowość wyjścia z domu – ten komfort daje niekomercyjny charakter wydarzenia. Ważnym aspektem Skyway’a jest możliwość zaangażowania się w towarzyszące akcje specjalne.
 
Wrzesień   Kolor w Grafice. Międzynarodowe Triennale Grafiki
 
Miejsce: Galeria Sztuki Wozownia >>
Jest to najstarsza cykliczna impreza plastyczna Torunia. Organizowany jest przez Galerię Wozownia od początku lat 80-tych, a w formule międzynarodowej od 1994 roku.
Wystawy te pokazują to, co dzieje się we współczesnym „świecie" grafiki pod względem techniki, tematyki i języka sztuki. Jest to sztuka ciągle poszukująca nowych rozwiązań i eksperymentująca.
  Triennale Małych Form Malarskich
 
Miejsce : Galeria Sztuki Wozownia >>
Triennale Małych Form Malarskich jest imprezą prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczych.
Ograniczenie formatowe nie ma być jedynie alternatywą wielkoformatowych prac, lecz szansą na dzieło skondensowane, treściwe, poszukujące nowych rozwiązań malarskich, adekwatnych do naszych czasów. Akceptując wszelkie propozycje w ramach regulaminu, spodziewamy się prac niekonwencjonalnych, z pomysłem, wywołujących żywą reakcję, stawiających na antypodach naszych oczekiwań banał i komercję. Mały format, dający miejsce refleksji i metaforze, to także pole eksperymentu, gdzie powinno się rodzić coś odmiennego i ryzykownego.
 
Październik   Spotkania. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek
 
Miesce: Teatr Baj Pomorski >>
Festiwal odbywa się corocznie od 1994 r., początkowo pod nazwą Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek, które w 1999 r. przekształciły się w festiwal międzynarodowy. Do dnia dzisiejszego festiwal zajmuje ważne miejsce w działalności toruńskiej sceny lalkowej. Spotkania należą do nielicznej grupy tego typu i tej wielkości festiwali w Polsce. Odbywają się rokrocznie w październiku. W ciągu tygodnia konkursowych konfrontacji prezentowane są najciekawsze teatry z całego świata, mistrzowie lalkarstwa, twórcy kultywujący tradycje teatru lalkowego, zespoły poszukujące i eksperymentujące w materii szeroko rozumianego teatru animacji.
  Tofifest. Międzynarodowy Festiwal Filmowy
 
Miejsce: Kino Centrum, Teatr Baj Pomorski >>
Tofifest to jedna z największych i najciekawszych imprez filmowych w Polsce.
Co roku do udziału w festiwalu zgłaszanych jest kilkaset filmów, reprezentujących kinematografie z całego świata. W większości są to tytuły nigdy niepokazywane w Polsce, o ogromnej wartości artystycznej.
Tofifest to konkursy filmowe, panoramy kina narodowego, przeglądy tematyczne oraz pasma specjalne wypełnione po brzegi filmami, które z uwagi na swój niezależny, niepokorny charakter, mają niewielkie szanse, aby znaleźć się w repertuarze komercyjnych kin.
Co roku jury złożone z reżyserów, krytyków, aktorów nagradza najlepsze produkcje krótko- i długometrażowe, przyznaje nagrodę im. Zygmunta Kałużyńskiego oraz nagrodę specjalną. Na zwycięzców czekają Złote Anioły oraz kilkanaście tysięcy euro do podziału. Także publiczność wybiera swojego faworyta.
Tofifest to nie tylko projekcje filmów. To też zabawa i rozrywka w innej postaci. Pokazom filmów towarzyszą koncerty, wieczory poetyckie, spotkania z artystami, wystawy i działania multimedialne. Festiwal odwiedzają goście specjalni. Publiczność spotkała się m.in. z Emmanuelle Seigner, Jiřim Menzlem, Jimem Sheridanem, a także czołówką polskich aktorów i reżyserów: Jerzym Stuhrem, Januszem Gajosem, Bogusławem Lindą, Anną Polony, Borysem Szycem, Robertem Więckiewiczem czy Marcinem Dorocińskim.
  Forte Artus Festival
 
Miejsce: Dwór Artusa >>
W ramach imprezy odbywają się spotkania ze znanymi twórcami, koncerty o bardzo różnorodnym charakterze, spektakle teatralne, projekcje filmowe. Uczestnicy tego wydarzenia znajdą tu różnorodność i wysoki poziom artystyczny. Te dwie cechy sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
  Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży
 
Miejsce: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka >>
Wystawa pokonkursowa najlepszych prac. Konkurs jest organizowany przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Toruniu.
Głównym celem konkursu jest spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik graficznych.
  Art Moves. Festiwal Szuki na Bilbordach
  Miejsce: przestrzeń miejska w okolicach placu Rapackiego
Ideą festiwalu jest prezentacja i popularyzacja sztuki na bilbordach, jak i popularyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat działań w przestrzeni publicznej, ikonosfery miasta i wizualnych aspektów kultury współczesnej.
Twórcom festiwalu przyświeca przekonanie, że sztuka pokazywana w przestrzeni miasta może być istotna dla współczesnego człowieka, gdyż jest doskonałym medium rezonansowym, które może wprowadzać umysł odbiorcy w drgania, wytrącać go z rutyny i ukazywać nowe tropy rzeczywistości.
Przyglądając się uważnie otaczającej rzeczywistości można dojść do smutnego wniosku, że współczesny człowiek zagubił się gdzieś w tym skomplikowanym mechanizmie jakim jest współczesna cywilizacja. Zgubił się, zatrzymał, zamarł, ale każdy żywy organizm potrzebuje ruchu! Naszym zdaniem tym kołem zamachowym, które może wyrwać nasz gatunek z odrętwienia może być sztuka.
W ramach festiwalu są pokazywane prace artystów na bilbordach, odbywają się spotkania z artystami, kuratorami i teoretykami zajmującymi się namysłem nad współczesną kulturą i wizualnością, prezentowane są projekty i dokumentacje działań w przestrzeni publicznej.
 
Listopad   Toruń Blues Meeting
 
Miejsce: Studencki Klub Pracy Twórczej Od Nowa
Toruń Blues Meeting to wyjątkowy festiwal muzyki bluesowej, znany głównie ze wspaniałej atmosfery, która przypomina coroczne spotkania przyjaciół. Festiwal odbywa się zawsze w przedostatni weekend listopada.
Festiwal nie jest konkursem. Uczestnicy nie otrzymują nagród. Dzięki temu nie występuje niezdrowa atmosfera „sportowej” rywalizacji. Jedyną nagrodą dla wykonawców są brawa publiczności zgromadzonej w klubie. Ideą festiwalu jest prezentacja różnych form i stylów bluesa oraz połączenie młodości z doświadczeniem. Na scenie „Od Nowy” pojawiają się wykonawcy reprezentujący bluesa elektrycznego i akustycznego, boogie, jump, west coast, blues-rocka, country bluesa i oczywiście nieśmiertelnego bluesa chicagowskiego. Bywalcy festiwalu mogą podziwiać zespoły, duety i solistów, weteranów i młodych adeptów bluesowej sztuki, którzy maja okazję  wystąpić przed szerszą publicznością, u boku swoich starszych kolegów „po fachu”.
Na deskach Od Nowy występowali już tacy artyści jak: Tadeusz Nalepa, Irek Dudek, Dżem, Nocna Zmiana Bluesa, Martyna Jakubowicz, Easy Rider, Kasa Chorych, Mira Kubasińska, Gang Olsena, Jan „Kyks” Skrzek, Obstawa Prezydenta, Blues Flowers, After Blues, Boogie Boys, czarnoskórzy bluesmani z USA - Keith Dunn, Carlos Johnson, John „Broadway” Tucker, Michael Roach, Guitar Crusher i Earl Green oraz wykonawcy z Wlk. Brytanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Włoch, Węgier, Czech, Słowacji, Litwy, Białorusi, a nawet z dalekiej Australii.
  Aspekty. Festiwal Antropologii Wizualnej
 
Miejsce: Mujzeum Etnograficzne >>
Festiwal Antropologii Wizualnej Aspekty to międzynarodowe wydarzenie, którego głównym celem jest promocja i prezentacja filmów z zakresu antropologii wizualnej. Dzięki międzynarodowemu charakterowi festiwalu prezentowane są filmy z różnych stron świata. Taka różnorodność pokazywanych obrazów jest szansą dla odbiorców, wszystkich miłośników dokumentalnego kina, zapoznania się z różnymi kulturami oraz odmiennymi spojrzeniami na świat i zamieszkującego go człowieka.
Poprzez prezentowane filmy promuje się też antropologię wizualną, która jest nie tylko dziedziną naukową, ale też specyficznym rodzajem prezentacji ludzi - ich kultury, zwyczajów, życia codziennego, który charakteryzuje się niesamowitą wrażliwością i subtelnością w opisie ludzkiego życia. Ten właśnie sposób widzenia człowieka oraz jego codziennego życia przybliża się nie tylko antropologom, ale także tym wszystkim, którzy chcą spojrzeć na społeczności ludzkie z większym zrozumieniem. Antropologia wizualna to bowiem nie tylko opis ludzkiej kultury, to także próba zrozumienia, uchwycenia jej ulotności i wieloznaczności.
Prezentowane w ramach festiwalu filmy poruszają tematykę odmienności kulturowej, zwyczajów, dialogu międzykulturowego, opisując codzienność wybranych grup społecznych. Tematem interesującym organizatorów przede wszystkim jest człowiek, jego życie, jego „świat". To, co jest dla niego szczególnie ważne - dom, rodzina, praca, zwykła codzienność, a więc „świat", w którym czuje się dobrze, który zna. Pokazywane są filmy, które koncentrują się na dopasowywaniu się do nowych warunków życia, poszukiwaniach tożsamości, twórczych działaniach, które mają na celu pomóc „zakorzenić" się w obcym miejscu (nie tylko w sensie geograficznym, „nowym", „nieznanym" często staje się współczesny świat, zmieniający się w niewyobrażalnym tempie). W repertuarze festiwalu nie brakuje obrazów dotyczących tradycji, jako zasadzie organizującej życie społeczności, mówiących o pewnych elementach kultury, zarówno istniejących w formie ciągłej i niezmiennej, jak i tych podlegających przekształceniom i przeobrażeniom.
  Toruński Festiwal Książki
 
Miejsce: Dwór Artusa >>
Toruński Festiwal Książki to największa coroczna impreza literacka w Toruniu. Składają się na nią liczne spotkania z autorami, wykłady, projekcje filmów, prezentacje nowych wydawnictw, wystawy i koncerty. Szeroka formuła festiwalu sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, tym bardziej że do Torunia zjeżdżają autorzy specjalizujący się w różnych gatunkach literackich, prawdziwe gwiazdy świata książki. Podczas minionych edycji na Festiwalu Książki gościli m.in. Sławomir Mrożek, Ryszard Kapuściński, Wojciech Kuczok, Janusz Głowacki, Manuela Gretkowska czy laureatka nagrody Nobla Herta Mueller.
  Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
 
Miejsce: Baj Pomorski >>
Trzy festiwalowe dni stanowią okazję do spotkania z wybitnymi aktorami polskiej i europejskiej sceny, zgodnie z formułą imprezy jako festiwalu festiwali, czyli wydarzenia, podczas którego oglądani są laureaci międzynarodowych prezentacji sztuki monodramu. Główny program składa się z 10 monodramów. Dotychczas w Toruniu swoje spektakle zaprezentowali m.in.: Ewa Błaszczyk, Dorota Stalińska, Jan Peszek, Janusz Stolarski, Krzysztof Grabowski, Marek Sadowski, Vjera Mujovic (Serbia), Wsiewołod Czubenko (Rosja), Daniel Ludwig (Szwajcaria), Viaczeslav Rybnikov (Estonia).
Prezentacje monodramów spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągają zróżnicowaną widownię - młodych widzów, którzy po raz pierwszy oglądają monodramy składające się się na historię tego gatunku, oraz tych widzów, którzy są już ze sztuką monodramu zaznajomieni. Widzowie bardzo ciepło przyjmują spotkania autorskie z aktorami, którzy nierzadko po przedstawieniu opowiadają o swoich pasjach, także tych pozazawodowych.
Nagrody Festiwalu przyznawane są przez dwa grona jurorów: Kapituła Nagrody Publiczności - powołana w trybie naboru uczestników spośród widzów teatralnych, oraz Jury ZASP-u. Kapituła Nagrody Publiczności składa się zazwyczaj z 8 widzów, którzy zadeklarują udział we wszystkich przedstawieniach i obradach.
Festiwal o międzynarodowym charakterze to doskonała okazja do zaprezentowania dorobku polskiego teatru i polskiej dramaturgii szerszemu forum – festiwal odwiedza wielu twórców zagranicznych, dziennikarzy, krytyków teatralnych, a także widzów, którzy na co dzień nie zajmują się tematyką teatralną. Celem Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora jest ukazanie najciekawszych i najbardziej wartościowych zjawisk z tego obszaru teatru w Europie.
  Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
 
Miejsce: Dwór Artusa >>
Odbywający się co trzy lata konkurs zainaugurowany został w 2007 r. Skierowany jest do młodych skrzypków, którzy nie przekroczyli 30. roku życia.
Chętni do uczestnictwa muszą najpierw przesyłać DVD z nagraniem przewidzianych regulaminem utworów - na tej podstawie odbywa sie wstępna eliminacja uczestników. Właściwy konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym każdy uczestnik przygotowuje ok. 50-minutowy recital, na który ma się złożyć sonata na skrzypce i fortepian oraz utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub skrzypce i fortepian. Do drugiego etapu przechodzi już tylko 12 uczestników. W finale występuje 6 muzyków. Mają do wyboru pięć koncertów na skrzypce i orkiestrę. Zmagania ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Marcina Baranowskiego.
Oprócz nagrody finansowej zwycięzca otrzymuje statuetkę Astrolabium Mikołaja Kopernika. Nagrodami pozaregulaminowymi są koncerty w Polsce i za granicą.
 
Grudzień   Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego
  Nagroda nosi imię związanego z Toruniem, słynnego artysty-muzyka, założyciela legendarnej, założonej właśnie w Toruniu grupy "Republika".
Wyróżnieniem honorowane są osobowości artystyczne, czerpiące w swej twórczości inspirację z różnych dziedzin sztuki. Wyróżnienie to jest przeznaczone dla młodych twórców za dokonania w minionym sezonie artystycznym. Nagroda jest przyznawana raz w roku jednemu laureatowi. Podstawą przyznania nagrody jest suwerenny i ostateczny werdykt kapituły.
     
     
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 14-10-2014 12:46
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):