en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Rudak

Rudak to lewobrzeżna dzielnica miasta Torunia, położona w szerokim łuku Wisły. Charakteryzuje się zabudową przeważnie jednorodzinną i niewielkimi budowlami wielorodzinnymi z lat 90. XX wieku. Ponadto znajduje się tu wielki obszar ogródków działkowych (pow. ok. 100 ha). W południowej części znajduje się kopalnia gliny i zakłady ceramiki budowlanej, a także Centrum Transferu Technologii, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego i in.
Na południowy-wschód od Rudaka leżą Czerniewice - najbardziej na południe wysunięta dzielnica Torunia.
i
Jak się tu dostać?
Z centrum miasta najwygodniej dostać się tu autobusem linii nr 12 z pl. Rapackiego i wysiąść na ostatnim przystanku, tj. w centrum Rudaka.
 
Historia Rudaka
Na Rudaku stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego (osada o bliżej nieokreślonym charakterze).
Pierwsze pisane wzmianki o Rudaku pochodzą z 1340 r. (Rodacke, w 1414 r. Rodek) w dokumencie komtura krzyżackiego Heinricha Zengera. Od początku Rudak był wsią czynszową komturstwa nieszawskiego, a w czasach polskich (po II pokoju toruńskim w 1466 r.) podlegał starostwu dybowskiemu (patrz: Dybów). W 1603 roku osada zostaje zasiedlona przez Olendrów, w XIX i na pocz. XX w. z uwagi na rozbudowę Twierdzy Toruń ulokowano tu kilka dzieł obronnych i kompleks koszarowy. W latach 1902-09 wybudowano tu neogotycki kościół ewangelicki, ob. katolicki pw. Opatrzności Bożej.
Znajdujące się na Rudaku pokłady iłów (pstre iły plioceńskie serii poznańskiej) stworzyły podstawę do rozwoju cegielni w połowie XIX w. W jednym z wyrobisk pocegielnianych znajduje się wielki (2,1 m wys., 12,7 m obw.) głaz narzutowy, będący pomnikiem przyrody.
W granice miasta Torunia Rudak został włączony w całości w 1950 roku.
i
Najciekawsze obiekty na Rudaku
Kościół pw. Opatrzności Bożej (ul. Okólna) z 1909 r. w stylu neogotyckim, pierwotnie ewangelicki, ob. katolicki.
Obok dawna pastorówka, obecnie plebania.

 
Fort Kolejowy - element fortyfikacji wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń, zbudowany w latach 1863-1866. Fort sześcioboczny, przystosowany do obrony okrężnej, którego zadaniem było osłonięcie od wschodu dworca kolejowego Toruń Przedmieście (obecnie Toruń Główny) oraz powstałego nieco później mostu kolejowego.
Obecnie sam obiekt, jak i otoczenie gęsto porośnięte lasem, zaniedbane, nie zachowało oryginalnej formy.
Więcej o Forcie tutaj.

Fort XV im Henryka Dąbrowskiego Twierdzy Toruń - standardowy fort główny, jeden z piętnastu pruskich takich obiektów militarnych otaczających miasto, zbudowany w latach 1881-85. O fortyfikacjach więcej tutaj.

Dawny cmentarz menonicko-ewangelicki z końca XVIII w. (ul. Rudacka). Więcej tutaj


 
Jezioro Nagus - bezodpływowy zbiornik wodny pochodzenia antropogenicznego o powierzchni 7,7 ha i głębokości 10 m. Powstał w latach 70. XX w. w wyniku napływu wód gruntowych do nieeksploatowanego wyrobiska iłów. Położony w obrębie ulic: Lipnowska, Gliniecka, Rypińska.
Niekorzystne cechy morfometryczne powodują, że jezioro Nagus jest bardzo podatne na degradację. Jezioro nie jest dostępne dla celów rekreacyjnych. Sumaryczna ocena stanu czystości jeziora Nagus wskazuje na II klasę czystości. Jest to największy zbiornik wodny w granicach Torunia.
 
Na południowy-wschód od Rudaka leżą Czerniewice - najbardziej na południe wysunęcia dzielnica Torunia.

 

drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 01-11-2014 21:22
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):