en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Rejestr zabytków

- dzielnica staromiejska (zespół staromiejski: Stare Miasto, Nowe Miasto, Zamek krzyżacki), 1233, 1264, nr rej.: A/275/244 z 29.12.1952

- układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków, XIX, nr rej.: A/1534 z 10.07.2009

- kościół par., ob. katedra p.w. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, Stare Miasto, ul. Żeglarska, 2 poł. XIII, XIV-XV, nr rej.: A/405 z 24.10.1929

- kościół par. p.w. św. Jakuba, Nowe Miasto, Rynek Nowomiejski, pocz. XIV, nr rej.: A/403 z 24.10.1929 i z 27.11.1959

- plebania kościoła św. Jakuba (fasada), Nowe Miasto, Rynek Nowomiejski 6, XV, pocz. XIX, nr rej.: A/517 z 17.10.1929

- kościół par. p.w. Chrystusa Króla, Mokre, ul. Kościuszki 28/30, 1929-30, nr rej.: A/1344 z 8.01.2008

- kościół klasztorny franciszkanów, ob. par. p.w. Wniebowzięcia NMP, Stare Miasto, ul. Panny Marii 2, 2 poł. XIII, XIV, k. XVIII, nr rej.: A/406 z 24.10.1929

- plebania kościoła Wniebowzięcia NMP (fasada), Stare Miasto, ul. Panny Marii 2, 2 poł. XIV, nr rej.: A/521 z 24.10.1929

- zespół klasztorny reformatów na Podgórzu, Podgórz, ul. Poznańska, nr rej.: A/402 z 13.07.1936:
    - kościół, ob. par. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła, 1644, XVIII
    - klasztor, poł. XVII, XVIII

- kościół ewangelicki p.w. św. Jerzego, ob. rzym.-kat. par. p.w. MB Zwycięskiej i św. Jerzego, Mokre, ul. Podgórna 74-76, 1905-1907, nr rej.: A/64/1-2 z 22.06.1998
    - plebania, 1903-1904, nr rej.: j.w.

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. garnizonowy p.w. św. Katarzyny, Św. Katarzyny Przedmieście, pl. św. Katarzyny,
1894 -97, nr rej.: A/252 z 17.10.1981
    - plebania gminy ewangelickiej, ob. klub technika, pl. św. Katarzyny 3 / Szpitalna 2, 1901,
nr rej.: A/693 z 20.08.1997

- kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. akademicki p.w. Świętego Ducha, Stare Miasto, Rynek Staromiejski,
nr rej.: A/404 z 24.10.1929

- kościół ewangelicki p.w. Świętej Trójcy, ob. galeria sztuki, Nowe Miasto, Rynek Nowomiejski 28, 1824,
nr rej.: A/210 z 28.03.1990

- kościół ewangelicki p.w. św. Szczepana, Chełmińskie Przedmieście, ul. Wały Gen. W. Sikorskiego 14, 1902-04,
nr rej.: A/1275 z 29.03.2007

- zbór staroluterański, ob. cerkiew prawosławna, Mokre, ul. Podgórna 69, szach.-drewn., 1886,
nr rej.: A/81/1-2 z 25.09.1996
    - dom mieszkalny, szach.-drewn., nr rej.: j.w.

- kaplica p.w. św. Barbary na Barbarce, ul. Przysiecka 12, szach., 1842,
nr rej.: A/1537/1-2 z 17.08.2009
    - cmentarz przy kaplicy, nr rej.: j.w.

- kościół par. p.w. Świętego Krzyża, Kaszczorek, ul. Wieżowa, XIV, nr rej.: A/376 z 28.01.1930

- cmentarz św. Jerzego, Chełmińskie Przedmieście, ul. Gałczyńskiego 41, XVIII, 1884, nr rej.: A/547 z 28.02.1991
    - kostnica, drewn., nr rej.: j.w.

- cmentarz par. p.w. NMP (>>), Chełmińskie Przedmieście, ul. Wybickiego 78/80, XVIII/XIX, nr rej.: A/555 z 26.08.1991

- cmentarz par. p.w. śś. Piotra i Pawła (>>), Podgórz, ul. Poznańska 104, nr rej.: A/230 z 1.06.1987
    - kaplica „Golgota”, 1813, nr rej.: j.w.
    - kaplica grobowa rodziny Jaugsch i Kuras, ok. 1914, nr rej.: j.w.

- cmentarz par. MB Królowej Polski (nieczynny), (>>), Rubinkowo, ul. Rydygiera 21, po 1930,
nr rej.: A/554 z 5.08.1991

- cmentarz „samobójców”, tzw. Szmalcówka, ob. komunalny (>>), Mokre, ul. Grudziądzka 139/141,
2 poł. XIX, nr rej.: A/549 z 29.04.1991

- cmentarz wojskowy, ob. komunalny (>>), Chełmińskie Przedmieście, ul. Grudziądzka 18/20, 2 poł. XIX,
nr rej.: A/551 z 8.05.1991

- cmentarz ewangelicko-augsburski (nieczynny), (>>), Chełmińskie Przedmieście, ul. Matejki 52, 1854,
nr rej.: A/552 z 9.05.1991

- cmentarz żydowski (>>), Jakubskie Przedmieście, ul. Pułaskiego 18/20, 2 poł. XIX, nr rej.: A/553 z 29.05.1991
    - fragmenty ogrodzenia z bramą, nr rej.: j.w.

- Park Miejski, Bydgoskie Przedmieście, po 1880, 1920, nr rej.: A/684 z 20.01.1997

- zespół zamku krzyżackiego, Zespół Staromiejski, ul. Przedzamcze, XIII-XIX, nr rej.: A/88 z 6.10.1938:
    - ruiny zamku wysokiego, ul. Przedzamcze, ok. 1255-1263, 1264-1320,
    - gdanisko „Dansker” (wieża ustępowa z gankiem), ul. Przedzamcze, k. XIII, nr rej.: A/921 z 24.10.1929
    - mury przedzamcza, ul. Przedzamcze, poł. XIII-XIV, XVIII, XIX, nr rej.: j.w.
    - młyn, ul. Przedzamcze 6a, poł. XIII, ok. 1863, 1907, nr rej.: A/144 z 23.03.1960

- ruiny zamku Dybów, Podgórz, ul. Dybowska, 1 poł. XV, nr rej.: A/919 z 13.02.1934

- mury miejskie, Zespół Staromiejski, XIII, XVI, XVII, nr rej.: A/1256 z 21.12.1959

- Krzywa Wieża, XIII-XIV w., Stare Miasto, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, nr rej.: A/586 z 10.10.1929

- baszta „Żuraw", Stare Miasto, Bulwar Filadelfijski 6, k. XIII, XVI, XVII, 1823, nr rej.: A/130 z 17.10.1929 i z 30.05.1996

- baszta „Monstrancja”, Stare Miasto, ul. Podmurna 18 (d. 16), nr rej.: A/145 z 17.10.1929 i z 17.07.1998

- baszta, ul. Podmurna 26, Stare Miasto, 4 ćw. XIII, XV, nr rej.: A/43/177 z 17.10.1929
i z 22.01.1998

- wieża obronna, ul. Podmurna 30, Stare Miasto, 2 poł. XIII, 1880, nr rej.: A/503 z 17.10.1929

- wieża obronna, ul. Podmurna 60, Stare Miasto, k. XIII, 1911, 1987,
nr rej.: A/338 z 16.03.1979

- baszta „Koci Łeb” z murem, Stare Miasto, ul. Podmurna 74, XVI, 1703,
nr rej.: A/399 z 16.02.1979

- Brama Klasztorna, Stare Miasto, ul. Świętego Ducha 2a, 1 poł. XIV, nr rej.: A/45/179 z 24.10.1929

- Brama Mostowa, Stare Miasto, Bulwar Filadelfijski, nr rej.: A/46/180 z 29.08.1929

- Brama Żeglarska, Stare Miasto, Bulwar Filadelfijski, 1 poł. XIV, XIX, nr rej.: A/47/181 z 24.10.1929

- Twierdza Toruń: bastion I „Menniczy” (obwarowania, mur i ziem., 2 prochownie, schron na wale), ul. Bulwar Filadelfijski / św. Jakuba / Wola Zamkowa, XVII-XX, nr rej.: A/703/1-10 z 29.04.1998:
    - 2 składnice pontonowe
    - magazyn, ul. św. Jakuba 5, 1900
    - dom mieszkalny, ul. Wola Zamkowa 12, 1900

- Twierdza Toruń: bateria pancerna A.B. IV, Podgórz, ul. Poznańska 191-199, nr rej.; A/1269 z 14.02.2007

- Twierdza Toruń: fort I im. Sobieskiego, Rubinkowo, ul. Winnica 119-125, 1884-88, nr rej.: A/59/302 z 1.02.1971

- Twierdza Toruń: fort II im. Czarnieckiego, Rubinkowo, ul. Leszczynowa 55-59, 1877-87, nr rej.: A/60/303 z 1.02.1971

- Twierdza Toruń: fort III im. Jabłonowskiego, Mokre, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 63, 1888-1890, nr rej.: A/61/304 z 1.02.1971

- Twierdza Toruń: fort IV im. Żółkiewskiego, Mokre, ul. Chrobrego 86, 1879-82, nr rej.: A/1367 z 21.04.1971

- Twierdza Toruń: fort V im. Chodkiewicza, Mokre, ul. Polna 9, 1879, nr rej.: A/672 z 5.10.1971

- Twierdza Toruń: fort VI im. Wiśniowieckiego, Przedmieście Chełmińskie, ul. Szosa Chełmińska 204-210, 1880-85, nr rej.: A/1368 z 7.10.1971

- Twierdza Toruń: fort VII im. Kościuszki, Brzezina, ul. Polna 1, 1880-85, nr rej.: A/1348 z 7.10.1971

- Twierdza Toruń: fort VIII im. Kazimierza Wielkiego, Bielany, ul. Bielańska 65, 1876-82, nr rej.: A/1369/1-21 z 5.10.1971 i z 29.12.2009

- Twierdza Toruń: fort IX im. Bolesława Chrobrego, Przedmieście Bydgoskie, ul. Szosa Okrężna 9, 1882-84, nr rej.: 67/A z 7.10.1971 oraz A/348 z 25.06.1980

- Twierdza Toruń: fort X, bateria nad Wisłą, ul. Przy Grobli 39, 1889-1892, nr rej.: A/49 z 5.10.1971

- Twierdza Toruń: fort XI im. S. Batorego, Podgórz, ul. Poznańska 152, 1870, nr rej.: A/1382 z 7.10.1971

- Twierdza Toruń: fort XII im. W. Jagiełły, Podgórz, ul. Okólna, nr rej.: A/303 z 5.10.1971

- Twierdza Toruń: fort XIII im. K. Kniaziewicza, Stawki, ul. Okólna, 1870, nr rej.: A/304 z 5.10.1971

- Twierdza Toruń: fort XIV im. Józefa Bema, Stawki, ul. Włocławska 32-46, 1870, nr rej.: A/1345 z 5.10.1971

- Twierdza Toruń: fort XV im. Dąbrowskiego, Rudak, ul. Lipnowska (ul. Rypińska 6/10), 1882, nr rej.: A/143 z 7.10.1971

- Twierdza Toruń: fort Przyczółek Mostowy, Podgórz, ul. Podgórska 6/10, 1824, nr rej.: A/1268 z 7.10.1971 i z 12.01.1995:
    - przedmoście górne (6 obiektów obronnych)
    - nowy dom familijny, przed 1910
    - stary dom familijny
    - willa komendanta poligonu, ul. Podgórska 2
    - przedmoście dolne (2 reduty)

- Twierdza Toruń: fort kolejowy, Rudak, ul. Rudacka, 1863, nr rej.: A/287 z 5.10.1971

- Twierdza Toruń: schron piechoty J-6, Mokre, ul. Polna 124a, 1887-88, nr rej.: A/1529 z 12.05.2009

- Twierdza Toruń: schron piechoty J-7, Mokre, ul. Kociewska 22a , 1887-88, nr rej.: A/1331 z 29.08.2007

- Twierdza Toruń: schron koszarowy „hangar wschodni”, Podgórz, ul. Podgórska 14, 1889-1890, nr rej.: A/43 z 6.11.2001

- Twierdza Toruń: arsenał artyleryjski, Przedmieście Chełmińskie, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19, 1824, nr rej.: A/594 z 4.11.1964

- Twierdza Toruń: piekarnia wojskowa, Nowe Miasto, ul. Dominikańska 3, 1820-25, nr rej.: A/343 z 22.10.1979

- Twierdza Toruń: magazyn prowiantowy, Nowe Miasto, ul. Dominikańska 7/9, 1820-25, nr rej.: A/342 z 22.10.1979

- Twierdza Toruń: zespół magazynów prowiantowych, Przedmieście Św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego 6, 1888-1892, nr rej.: A/118/1-5 z 31.12.1993:
    - magazyn schronowy z piekarnią
    - magazyn furażu
    - dom zarządcy magazynu
    - budynek wagi
    - ogrodzenie

- Twierdza Toruń: wozownia artyleryjska i magazyn wojskowy, ul. Rabiańska 20, 1819-21, 1895, nr rej.: A/165 z 31.05.1991

- Twierdza Toruń: koszary „Bramy Lubickiej”, Przedmieście św. Katarzyny, ul. Chłopickiego 1-7, 1880-93, nr rej.: A/95/1-5 z 27.03.2003:
- schron koszarowy
- budynek pomocniczy z kładką
- ogrodzenie, żel.

- Ratusz Staromiejski, Stare Miasto, Rynek Staromiejski 1, XIII, 1391-1399, 1861, nr rej.: A/922 z 27.08.1929

- Teatr im. Wiliama Horzycy, Przedmieście Chełmińskie, pl. Teatralny 1, 1903-1904, nr rej.: A/277 z 15.09.1971

- pomnik Bruscha v. Neuberg (w koszarach im. Gen. Żymierskiego), ul. Podgórska, 1828,
nr rej.: A/139/257 z 15.10.1931 (nie istnieje)

- willa, Mokre, ul. Batorego 5, mur.-szach., 1903, nr rej.: A/603 z 16.10.1981

- fasada kamienicy, Nowe Miasto, ul. Browarna 3, XVIII, XIX, nr rej.: A/505 z 17.10.1929

- fasada kamienicy, Nowe Miasto, ul. Browarna 5, 2 poł. XVI, XVII, XIX, nr rej.: A/506 z 17.10.1929

- spichrz, Nowe Miasto, ul. Browarna 10, 1 poł. XVII, XIX, XX, nr rej.: A/556 z 27.03.1963

- dom, Bydgoskie Przedmieście, ul. Bydgoska 34/36, szach., 1895, nr rej.: A/242 z 1.08.1983

- willa, Bydgoskie Przedmieście, ul. Bydgoska 40 / Konopnickiej, szach., 1895, nr rej.: A/243 z 1.08.1983
    - ogród, nr rej.: j.w.

- kamienica (d. 2 domy), Bydgoskie Przedmieście, ul. Bydgoska 50/52, 1907-1910, nr rej.: A/241 z 1.08.1983

- kamienica, Bydgoskie Przedmieście, ul. Bydgoska 82, 1897, nr rej.: A/435 z 1.08.1983

- kamienica, Bydgoskie Przedmieście, ul. Bydgoska 90, 1895, nr rej.: A/267 z 25.11.2004

- kamienica (d. spichrz), Stare Miasto, ul. Chełmińska 5, 1756, 1892, nr rej.: A/365 z 19.10.1981

- kamienica z oficyną, Stare Miasto, ul. Chełmińska 7, XV, XVII, 1865, nr rej.: A/1356 z 21.08.1929 i z 17.03.2008

- fasada kamienicy, Stare Miasto, ul. Chełmińska 14, XV, 1939, nr rej.: A/50/184 z 17.10.1929

- kamienica , Stare Miasto, ul. Chełmińska 20, XV-XX, nr rej.: A/15/1-3 z 19.11.1999
    - oficyna boczna, szach., nr rej.: j.w.
    - oficyna tylna , ul. Podmurna 99, XVIII, XIX, 1925, nr rej.: j.w.

- kamienica, Stare Miasto, ul. Chełmińska 24, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A/42/694 z 1.09.1970

- 2 kamienice, Stare Miasto, ul. Chełmińska 26/28, XV, XVII-XVIII, XX, nr rej.: A/1257/1-2 z 21.12.1959 i z 1.09.1970

- willa, Bydgoskie Przedmieście, ul. Chopina 20 / Moniuszki 1, 1908, nr rej.: A/109 z 27.06.1994

- kamienica, Bydgoskie Przedmieście, ul. Chopina 26 (d. Krasińskiego 17), 1907, nr rej.: A/539 z 18.02.1991

- spichrz, Stare Miasto, ul. Ciasna 4, XV-XVII, nr rej.: A/918/1-3 z 22.02.1968

- spichrz, Stare Miasto, ul. Ciasna 6, XV, 2 poł. XVII, nr rej.: A/918/1-3 z 22.02.1968 (dec.wspólna → spichrz, ul. Ciasna 4)

- spichrz, Stare Miasto, ob. dom mieszkalny, ul. Ciasna 7, ok. 1300, XVII, 1905,nr rej.: A/255 z 8.03.1965

- spichrz, Stare Miasto, ul. Ciasna 8, XV, XVII, nr rej.: A/918/1-3 z 22.02.1968 (dec.wspólna → spichrz, ul. Ciasna 4)

- willa, Przedmieście Chełmińskie, ul. Czerwona Droga 8, 1923-1925, nr rej.: A/574 z 28.12.1987

- blok chorych, Przedmieście św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego 1→ budynki szpitala wojskowego, ul. Zaszpitalna 2-4

- szpital wojskowy, ob. biblioteka, Przedmieście św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego 4, 1891-1896,nr rej.: A/178 z 28.04.2004

- willa, Przedmieście Chełmińskie, ul. Dekerta 30, 1914-1916, nr rej.: A/253 z 16.10.1981

- gmach Starostwa Pomorskiego, ob. Wydz. Humanistyczny UMK, Stare Miasto, ul. Fosa Staromiejska 1 a, 1935-36, nr rej.: A/1349 z 11.02.2008

- Szkoła Przemysłowa, ob. Collegium Maius UMK, Stare Miasto, ul. Fosa Staromiejska 3, 1907, nr rej.: A/509/1-2 z 3.06.2005
    - ogrodzenie, mur/met, nr rej.: j.w.

- budynek szkolny, ob. sąd, Stare Miasto, ul. Fosa Staromiejska 10a, 1861, nr rej.: A/550 z 5.07.2005

- kamienica, Stare Miasto, ul. Franciszkańska 9, 1910, nr rej.: A/1398 z 1.12.2008

- spichrz, Stare Miasto, ul. Franciszkańska 11, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/514 z 23.03.1960

- kamienica, Stare Miasto, ul. Franciszkańska 12, XIV, poł. XVI, nr rej.: A/278 z 1.08.1958

- zespół d. gazowni, Stare Miasto, ul. Franciszkańska 15/19 (ob. Planetarium), 2 poł. XIX, nr rej.: A/635/1-3 z 3.03.1993:
    - zbiornik gazowy
    - nastawnia (budynek obsługi zbiorników gazu)
    - ogrodzenie

- willa, Mokre, ul. Grudziądzka 53, 1904, nr rej.: A/1396 z 24.11.2008

- willa, ul. Grunwaldzka 38, 1930-1931, nr rej.: A/504 z 23.07.1986
    - ogród, nr rej.: j.w.

- dwór z oficyną, tzw. Biały Dwór (prezydentówka), ul. Grunwaldzka 64, 1709, XX, nr rej.: A/84/687 z 15.09.1971
    - park, nr rej.: j.w.

- kamienica, ul. św. Jakuba 9 → kamienica, ul. Piernikarska 1

- dom, d. klasztor benedyktynek, ul. św. Jakuba 20a, k. XVI, 1667, 1831, 2 poł. XIX, nr rej.: A/240z 11.11.1983

- dom, ul. św. Jana 3, XVIII, XIX, nr rej.: A/273 z 9.06.1969

- przytułek dla ubogich (Elenden Haus, szpital św. Katarzyny), ob. dom mieszkalny, ul. św. Katarzyny 2, XV, ok. 1836, 1860, nr rej.: A/909 z 27.08.1929 (dec. dom)

- kamienica, ul. św. Katarzyny 4, 1904, nr rej.: A/690 z 27.06.1997
    - 3 oficyny (budynki drukarni), ob. budynki mieszkalno-usługowe, nr rej.: j.w.

- kamienica, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 → kamienica, ul. Warszawska 8

- dom, szach., ul. Konopnickiej 14, 1899, nr rej.: A/1120 z 27.07.2006

- willa, ul. Konopnickiej 18, 1900, nr rej.: A/128 z 3.11.1993

- kamienica, ul. Kopernika 2 → kamienica, ul. Łazienna 13

- kamienica, ul. Kopernika 6, XIV, XV, 1885, nr rej.: A/624 z 4.02.1992

- kamienica z oficynami, ul. Kopernika 15 (d. 13), ok. 1350, nr rej.: A/961 z 22.08.1931

- kamienica, ul. Kopernika 16, nr rej.: A/51/185 z 10.10.1929

- kamienica „Dom Kopernika”, ul. Kopernika 17 (d. 15), ok. 1464-1480, XX, nr rej.: A/962 z 10.10.1929 oraz 37/A z 30.07.1970

- kamienica, ul. Kopernika 19, XV, XVIII, 1966, nr rej.: A/529 z 14.09.1971

- dom, ul. Kopernika 21, k. XV, XVIII, XIX, nr rej.: A/76/317 z 14.09.1971

- kamienica, ul. Kopernika 38, XIV, XV, XVII, XIX, nr rej.: A/266 z 31.08.1979

- willa, pl. Kościuszki 49, l. 80 XIX, nr rej.: A/636 z 11.05.1993

- dom, ul. Krasińskiego 84, 1899, nr rej.: A/484 z 27.08.1985

- kamienica „Apteka Pod Lwem”, ul. Królowej Jadwigi 1 / Rynek Nowomiejski 13, XV, 1624, ok. 1827-1834, nr rej.: A/569 z 17.10.1929

- kamienica, ul. Królowej Jadwigi 3, XV, XVI/XVII, 3 ćw. XIX, pocz. XX, nr rej.: A/93/226 z 17.10.1929

- kamienica z oficyną, ul. Królowej Jadwigi 9, XV, l. 70 XIX, nr rej.: A/659 z 31.12.1994

- kamienica, ul. Królowej Jadwigi 11, XV, 1865, 1899, 1938, nr rej.: A/334 z 8.01.1979

- kamienica, ul. Kujota 7 / Rybaki, 1906, nr rej.: A/569 z 30.05.1988

- willa, ul. Legionów 14, 1930, nr rej.: 506 z 9.10.1986
    - ogród, nr rej.: j.w.

- kamienica (d. spichrz) ul. Łazienna 3, XIII/XIV, 1861, nr rej.: A/55/189 z 27.08.1929

- kamienica, ul. Łazienna 4, XIV, XVI, XVIII, XIX, nr rej.: A/32/285 z 12.03.1970

- kamienica, ul. Łazienna 5, 2 poł. XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A/258 z 12.03.1970

- kamienica, ul. Łazienna 6, XV, XVIII, 1840, 1875, nr rej.: A/538 z 12.03.1970

- kamienica, ul. Łazienna 8, XVIII, nr rej.: A/81/322 z 15.09.1971 i z 16.02.1994
    - oficyna, nr rej.: j.w.

- fasada kamienicy, ul. Łazienna 10, XV, XIX, nr rej.: A/52/186 z 10.10.1929

- kolegium jezuickie, ob. szkoła, ul. Łazienna 11, 1691-1702, 1855, nr rej.: A/272 z 24.10.1929

- kamienica z oficynami, ul. Łazienna 13 / Kopernika 2, (XIV), 2 poł. XIX, nr rej.: A/1265 z 16.01.2007

- spichrz „Dom Eskenów” („Czerwony Spichrz”), ul. Łazienna 16, k. XIV, 1590, 1844, nr rej.: A/923 z 21.08.1929

- loża masońska, ob. siedziba kurii biskupiej, ul. Łazienna 18, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A/82/323 z 15.09.1971

- kamienica, ul. Łazienna 22, XIV, 1 poł. XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: A/57/300 z 1.09.1970

- oficyna, XV, 1 poł. XIX, nr rej.: A/695 z 10.09.1997

- kamienica, ul. Łazienna 24, XVII, XVIII, 1873, nr rej.: A/115 z 29.09.2003

- fasada kamienicy, ul. Łazienna 26, XVII-XVIII, 1846, 1874, nr rej.: A/927 z 24.10.1929

- kamienica, ul. Łazienna 28, 1867, nr rej.: A/536 z 13.02.1970

- kamienica, ul. Łazienna 30, 1906-10, nr rej.: A/122 z 5.03.1994

- dom, ul. Małe Garbary 7, XV, XVII-XIX, nr rej.: A/6 z 9.06.1999

- dom, ul. Małe Garbary 9, XIV, k. XVIII, l. 80 XIX, nr rej.: A/421 z 1.02.1983

- sala gimnastyczna d. Gimnazjum Królewskiego, ul. Mickiewicza 15-17, drewn., 1898-99, nr rej.: A/1531 z 5.06.2009

- willa (dec.kamienica), ul. Mickiewicza 20, 1912, nr rej.: A/948 z 25.05.1984

- kamienica, ob. Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Mickiewicza 28, 1900-1910, nr rej.: A/169 z 27.03.1991

- kamienica narożna, ul. Mickiewicza 59 / Klonowica 32, 1891, nr rej.: A/630 z 8.09.1992

- kamienica, ul. Mickiewicza 86, 1902, nr rej.: A/1352 z 18.02.2008

- kamienica, ul. Mickiewicza 144 / Reja, 1902, nr rej.: A/482 z 27.08.1985

- willa, ul. Moniuszki 10 / Krasińskiego 6, 1925-26, nr rej.: A/1403/1-2 z 13.01.2009
    - ogrodzenie, mur./met., j.w.

- spichrz „Szwedzki”, ob. dom mieszkalny, ul. Mostowa 1, 1719, nr rej.: A/129 z 27.08.1929 i z 29.12.1978

- spichrz, ul. Mostowa 2, (XV), XVII, XIX-XX, nr rej.: A/1359 z 7.04.2008

- kamienica, ul. Mostowa 4, (XV) 1 poł. XIX, 1856, nr rej.: A/1360 z 7.04.2008

- kamienica z oficynami, ul. Mostowa 6, 1 poł. XVI, nr rej.: A/479/274 z 25.09.1963 oraz 41/A z 1.09.1970

- dom, ul. Mostowa 7, XV, 1896, nr rej.: A/335 z 27.01.1979

- kamienica, ul. Mostowa 9, 1897, nr rej.: A/166 z 21.05.1991

- pałac Fengerów, ul. Mostowa 14, 1742, nr rej.: A/510 z 25.09.1963

- hotel „Pod Orłem” (3 kamienice), ul. Mostowa 15/17, XV, 1886, 1924, nr rej.: A/134 z 21.09.1993

- kamienica, ul. Mostowa 22, XV, XVIII, XIX, nr rej.: A/191 z 25.09.1964

- kamienica, ul. Mostowa 28, XV, XIX, 1902, nr rej.: A/739 z 30.09.2005

- kamienica z oficynami, ul. Mostowa 32, k. XVIII-XIX, nr rej.: A/8 z 30.07.1999

- kamienica, ul. Mostowa 36, XV, XIX, nr rej.: A/513 z 18.01.1961

- kamienica, ul. Mostowa 38, XV, 1 poł. XIX, 1896, nr rej.: A/17 z 29.12.1998

- kamienica, ul. Most Pauliński 1 / Strumykowa 21, 1885-1895, nr rej.: A/661 z 28.04.1995

- dom, ul. Most Pauliński 2/10, k. XVII, XIX, nr rej.: A/94/227 z 10.10.1929

- kamienica, ul. Panny Marii 9 (d. 7), 2 poł. XVII, XIX, nr rej.: A/554 z 21.08.1929

- kamienica, ul. Panny Marii 15, XV, XVII, 1878, nr rej.: A/1262/1-2 z2.01.2007

- kamienica, ul. Panny Marii 17 / Piekary 30, XV, XVII, 1878, nr rej.: A/1262/1-2 z2.01.2007(dec wspólna z nr 15)

- kamienica, ul. Piekary 1/3, XV, 1913, nr rej.: A/162 z 18.07.1991

- spichrz, ul. Piekary 4, poł. XIV, nr rej.: A/138 z 10.10.1929 i z 15.09.1971

- dom, ul. Piekary 5, XV, XVIII, XIX, nr rej.: A/190 z 15.09.1971

- kamienica, ul. Piekary 7, XV, 1867, nr rej.: A/572 z 28.12.1987

- kamienica, ul. Piekary 8, XV, XIX, nr rej.: A/595 z 30.07.1970

- kamienica, ul. Piekary 9, XV, 1897, nr rej.: A/62/196 z 16.09.1929

- kamienica, ul. Piekary 20, XV, XIX, nr rej.: A/127 z 22.11.1993

- kamienica, ul. Piekary 23, XV, XIX, nr rej.: A/706 z 10.07.1998

- fasada kamienicy, ul. Piekary 25, XVI/XVII, XIX, nr rej.: A/110/234 z 29.03.1930

- budynek gospodarczy, Piekary 26 → - poczta główna, Rynek Staromiejski 15

- kamienica, ul. Piekary 30 → kamienica, ul. Panny Marii 17

- fasada kamienicy, ul. Piekary 33, XV, 1 poł. XIX, nr rej.: A/63/197 z 17.10.1929

- kamienica, ul. Piekary 35, XV, XVIII, 4 ćw. XIX, XX, nr rej.: A/1/1-2 z 2.02.1999

- kamienica, tzw. Łuk Cezara, ul. Piekary 37, XV, XVII, XVIII, 1915, nr rej.: A/77 z 21.08.1929 i 26.02.1997

- kamienica, ul. Piekary 39, XVIII, 4 ćw. XIX, 1936, nr rej.: A/1/1-2 z 2.02.1999

- kamienica, ul. Piekary 41, XV/XVI, k. XVIII, nr rej.: A/198 z 21.08.1929

- bursa gimnazjum toruńskiego, ul. Piekary 49 (d. 47), XIV, 1598-1601, nr rej.: A/478/273 z 25.09.1963, 46/A z 1.09.1970 oraz z 31.10.1995

- kamienica, ul. Piernikarska 1 / św. Jakuba 9, 1887, nr rej.: A/662 z 9.05.1995

- dom, ul. Podmurna 1, pocz. XIV, 1865, 1927, nr rej.: A/66/199 z 17.10.1929 oraz A/378 z 3.10.1974

- dom, ul. Podmurna 2, k. XVIII, nr rej.: A/45/294 z 1.09.1970

- spichrz, ul. Podmurna 3, XVI, nr rej.: A/437/261 z 5.02.1960

- „Dwór Mieszczański”, ul. Podmurna 4 (d. 2), XV, XIX, nr rej.: A/925 z 17.10.1929 i z 3.10.1957

- spichrz, ul. Podmurna 5, XVI, XVIII, nr rej.: A/439/262 z 23.03.1960

- spichrz, ob. dom mieszkalny, ul. Podmurna 7 (d. Mostowa 8), XVII/XVIII, nr rej.: A/380/250 z 3.10.1957

- dom, ul. Podmurna 10/12, 1 poł. XIX, 1921, nr rej.: A/898 z 14.11.2005

- spichrz, ob. dom mieszkalny, ul. Podmurna 11, 1 poł. XVI, XVIII, nr rej.: A/400 z 17.10.1929 i z 3.10.1957

- spichrz, ul. Podmurna 13, 1 poł. XVII, nr rej.: A/671 z 17.10.1929 oraz 376 z 3.10.1957

- dom, ul. Podmurna 27 → oficyna tylna domu ul. Mostowa 28 → dec. zespół zamku

- dom, ul. Podmurna 55 → oficyna tylna domu ul. Szeroka 18

- kamienica, ul. Podmurna 56, XVII-XIX, nr rej.: A/325 z 23.09.1978

- kamienica, ul. Podmurna 58, XVIII, nr rej.: A/325 z 23.09.1978

- dom, ul. Podmurna 60, dec. → mury obronne - wieża obronna

- dom, ul. Podmurna 74, dec. → mury obronne - baszta „Koci Łeb”

- kamienica, ul. Podmurna 77 / Szewska 1, 1600, 2 poł. XIX, nr rej.: A/331 z 18.12.1978

- dom, ul. Podmurna 99 → oficyna tylna domu ul. Chełmińska 20

- kamienica, ul. Poniatowskiego 1 / Piastowska, 1904, nr rej.: A/608 z 18.12.1990

- kamienica, ul. Poniatowskiego 3, 1901-3, nr rej.: A/163 z 1.08.1991

- kamienica, ul. Prosta 10, 1902, nr rej.: A/582 z 15.03.1988

- budynek główny Miejskiej Straży Ogniowej, ul. Prosta 32, 1901-1903, nr rej.: A/87 z 15.01.1996

- dom, tzw. Generałówka, ul. Przedzamcze 3, k. XVIII, nr rej.: A/1555 z 27.08.1929

- młyn garbarski, ul. Przedzamcze 6b, XVII, XIX, nr rej.: A/38 z 10.07.2001

- szpital, ob. dom mieszkalny, ul. Przedzamcze 6c (d.8a), 2 poł. XIV, XVII, XIX, nr rej.: A/552 z 17.04.1991 (dec. dom)

- dom Bractwa Strzeleckiego, ob. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 13-15, 1892-93, nr rej.: A/679 z 25.09.1996

- 2 spichlerze (fasada), ul. Rabiańska 3 (d. 1i 3), 1 poł. XVIII, nr rej.: A/272/242 z 15.07.1931

- kamienica, ul. Rabiańska 6, XV, XVII, 1881-1896, nr rej.: A/47/296 z 1.09.1970

- kamienica, ul. Rabiańska 8, XV, 1866, nr rej.: A/531 z 5.02.1960

- spichrz, ul. Rabiańska 9, 1863-1867, nr rej.: A/660 z 9.03.1995

- kamienica, ul. Rabiańska 11, XV, 1 poł. XIX, nr rej.: A/663 z 26.06.1995

- spichrz, ul. Rabiańska 19, XV, XIX, nr rej.: A/708 z 27.11.1998

- spichrz, ul. Rabiańska 21 (d. 19), ok. 1350, XIX , 1980, nr rej.: A/276 z 17.10.1929 i z 25.09.1998

- spichrz, ul. Rabiańska 21a (d. 19), ok. 1350, XIX , 1980, nr rej.: A/276 z 17.10.1929 i z 25.09.1998

- spichrz, ob. pracownia witraży, ul. Rabiańska 22a, pocz. XVI, 1956-1959, nr rej.: A/92 z 1.08.1958

- spichlerz, ul. Rabiańska 23 (d. 21), 1 poł. XVII, 1963, nr rej.: A/902 z 10.10.1929 i z 24.10.1970

- fasada kamienicy, ul. Różana 5, XIX, nr rej.: A/203/241 z 27.11.1936

- zespół domu podmiejskiego, ul. Rudacka 41, XIX/XX, nr rej.: A/699/1-3 z 13.11.1997:
    - dom, 1912
    - budynek gospodarczy, k. XIX
    - studnia z obudową, 1912
    - dom, ul. Rybaki 13, drewn., 1896, nr rej.: A/439 z 7.06.1984

- pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady budynków narożnych z Rynkiem, nr rej.: A/435/268 z 14.04.1961

- kamienica, Rynek Nowomiejski 1 / św. Jakuba 21, 1911, 1912, nr rej.: A/664 z 14.07.1995

- kamienica, Rynek Nowomiejski 3, k. XV, 2 poł. XVI, 1865, nr rej.: A/286 z 28.12.2004

- kamienica, Rynek Nowomiejski 5, k. XVI, XVII/XVIII, 1891, nr rej.: A/96/229 z 21.08.1929

- gospoda „Pod Modrym Fartuchem”, Rynek Nowomiejski 8, XVIII, nr rej.: A/171 z 16.10.1950

- kamienica „Apteka Pod Lwem”, Rynek Nowomiejski 13 → ul. Królowej Jadwigi 1

- kamienica, Rynek Nowomiejski 17 (d. 15), XV/XVI, 1 ćw. XVIII, nr rej.: A/275 z 10.10.1929 i z 28.08.1996

- kamienica z oficyną i przybudówką kuchenną, Rynek Nowomiejski 25, (XV), 1881 nr rej.: A/1392/1-2 z 22.10.2008
    - stajnia, ob. dom mieszk., 1882, nr rej.: j.w.

- kamienica, Rynek Nowomiejski 27 / Szpitalna 10, 1724, 2 poł. XIX, nr rej.: A/707 z 16.10.1998

- Rynek Staromiejski, nr rej.: A/154/239 z 21.09.1935

- kamienica, Rynek Staromiejski 4, XV, XVIII, 1932-1854, nr rej.: A/924 z 10.10.1929

- „Dwór Artusa”, Rynek Staromiejski 6, 1889-1891, nr rej.: A/587 z 7.02.1991

- pałac Meissnera, Rynek Staromiejski 7, ok. 1739, pocz. XIX, nr rej.: A/75/208 z 10.10.1929

- kamienica, Rynek Staromiejski 9, XIV/XV, 1813, 2 poł. XIX, nr rej.: A/185 z 21.08.1929

- poczta główna, Rynek Staromiejski 15, 1881-1894, nr rej.: A/132/1-2 z 29.10.1993
    - budynek gospodarczy, Piekary 26, nr rej.: j.w.

- dom, Rynek Staromiejski 17 (d. 15), XV, 1703, XIX, nr rej.: A/77/210 z 10.10.1929

- dom, Rynek Staromiejski 19 (d. 17), XV, pocz. XVII, ok. 1800, pocz. XX, nr rej.: A/302 z 13.11.1929 (fasada) oraz A/508 z 27.05.2005 (kamienica)

- kamienica, Rynek Staromiejski 20, XV/XVI, XVIII/XIX, XX, nr rej.: A/186 z 18.01.1961

- fasada kamienicy, Rynek Staromiejski 23, XV, 1873, 1901-1903, nr rej.: A/562 z 26.06.1939

- fasada z portalem kamienicy, Rynek Staromiejski 29 (d. 27), XV, XVII/XVIII, XVIII/XIX, nr rej.: A/79/212 z 12.09.1929 i 26.06.1998

- fasada kamienicy, Rynek Staromiejski 31 (d. 29), XV, 1653, XIX, 1938, nr rej.: A/570 z 10.10.1929

- kamienica, Rynek Staromiejski 33, XV, XVIII, 1844, nr rej.: A/668 z 2.12.1995

- kamienica, Rynek Staromiejski 34, XV, XVII/XVIII, 1835-1837, nr rej.: A/669 z 2.12.1995

- kamienica „Pod Gwiazdą”, Rynek Staromiejski 35 (d. 33), 2 poł. XIII, poł. XVI, 1697, 1967-1969, nr rej.: A/960 z 21.08.1929 i 24.06.1998

- kamienica, Rynek Staromiejski 39 / Szeroka, 1919, nr rej.: A/483 z 27.08.1985

- kamienica, ul. Sienkiewicza 19/21 / Mickiewicza 94/96, k. XIX, nr rej.: A/638 z 12.08.1993

- kasyno oficerskie d. koszar pionierów, ul. Sienkiewicza 33, szach., 1887, nr rej.: A/1532 z 5.06.2009

- dom starców, ob. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Sienkiewicza 36, 1886-1887, nr rej.: A/274 z 10.05.1988

- kamienica (d. gospoda cechowa), ul. Sukiennicza 20 (d. 16), XVIII, nr rej.: A/98/231 z 27.08.1929 i z 26.06.1998

- kamienica, ul. Sukiennicza 26, XV, XVII/XVIII, nr rej.: A/436/260 z 5.02.1960

- kamienica, ul. Szczytna 2/4, 2 poł. XIV, XVI/XVII, XIX, nr rej.: A/36/289 z 12.03.1970

- kamienica, ul. Szczytna 11, XIV, XVI, XVII, XIX, nr rej.: A/187 z 9.09.1961

- kamienica, ul. Szczytna 13, XIV, XVIII, XIX, nr rej.: A/279 z 16.05.1963

- kamienica z oficyną, ul. Szczytna 14, 1863, nr rej.: A/640 z 18.10.1993

- kamienica, ul. Szczytna 15, XV, XVIII, pocz. XIX, nr rej.: A/914 z 1.09.1970

- budynek, ul. Szczytna 17, k. XIV, ok. 1600, XVIII-XIX, nr rej.: A/156 z 8.04.1992

- kamienica, ul. Szczytna 23 → kamienica, Szewska 9

- dom, ul. Szeroka 9, XV, pocz. XIX, 1935, nr rej.: A/519 z 24.10.1929

- kamienica, ul. Szeroka 10, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/42/1-2 z 1.10.2001

- kamienica, ul. Szeroka 12, XVIII, k. XIX, nr rej.: A/42/1-2 z 1.10.2001

- kamienica, ul. Szeroka 16, XIII/XIV, XVIII-XIX, nr rej.: A/125 z 22.12.1993

- kamienica z oficyną boczną, ul. Szeroka 18, XV-XIX, nr rej.: A/9/1-3 z 20.09.1999
    - oficyna tylna, (ul. Podmurna 55), 1875, nr rej.: j.w.

- kamienica z oficyną, ul. Szeroka 25, 1907-1910, nr rej.: A/123 z 5.03.1994

- kamienica, ul. Szeroka 31, 1899, nr rej.: A/509 z 12.12.1986

- kamienica, ul. Szeroka 33, 1909, nr rej.: A/173 z 12.09.1990

- kamienica, ul. Szeroka 34, XV-XIX, nr rej.: A/579 z 2.02.1988

- kamienica z oficyną, ul. Szeroka 37a, 1884, nr rej.: A/97 z 11.06.2003

- kamienica, ul. Szeroka 38 (d. 64), XIV/XV, XVI/XVII, XVIII, XX, nr rej.: A/430/256 z 21.12.1959

- kamienica, ul. Szeroka 40, XV, XVIII-XX, nr rej.: A/340 z 4.09.1979

- kamienica, ul. Szeroka 42, XV, 1906, nr rej.: A/336 z 13.02.1979

- kamienica, ul. Szeroka 46, 1891, nr rej.: A/610 z 12.02.1991

- kamienica, ul. Szewska 2, XV, XVI, XIX, nr rej.: A/573 z 31.12.1987

- kamienica, ul. Szewska 3, XVII, XIX/XX, nr rej.: A/330 z 18.12.1978

- kamienica , ul. Szewska 4, XV, 1849-50, nr rej.: A/1562 z 28.05.2010

- kamienica, ul. Szewska 5, XV, XVII-XIX, nr rej.: A/410 z 12.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 7, XV, XVII-XIX, nr rej.: A/411 z 12.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 9/ Szczytna 23, XVIII/XIX, nr rej.: A/301 z 12.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 11, XVIII/XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A/951 z 23.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 13, XVIII/XIX, nr rej.: A/413 z 23.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 15, XV, XIX, XX, nr rej.: A/953 z 23.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 17, XV, XIX, XX, nr rej.: A/954 z 23.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 19, XV, XIX, XX, nr rej.: A/416 z 23.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 21, XV, XIX, XX, nr rej.: A/417 z 29.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 23, XV, XVIII-XIX, nr rej.: A/418 z 29.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 25, pocz. XV, XIX/XX, nr rej.: A/419 z 29.11.1982

- kamienica, ul. Szewska 27, XVIII, pocz. XX, nr rej.: A/420 z 29.11.1982

- d. szpital św. Jakuba, ul. Szpitalna 4, nr rej.: A/920 z 27.08.1929 i z 8.04.2009
        - budynek szpitalny z oficyną boczną, ob. dom mieszkalny, XVII, 1861, 1900
- ogrodzenie z bramą, mur., XIX, 2 ćw. XX

- kamienica, ul. Szpitalna 10 → kamienica, Rynek Nowomiejski 27

- kamienica, ul. Ślusarska 1, XV, XVIII, 1876, nr rej.: A/264 z 21.09.1979

- kamienica, ul. Ślusarska 4, poł. XVIII, nr rej.: A/1253 z 13.04.1983

- dom, ul. Świętego Ducha 10, XV-XIX, nr rej.: A/78/319 z 14.10.1971

- dom, ul. Świętego Ducha 12, XV-XIX, nr rej.: A/78/319 z 14.10.1971

- kamienica, ul. Świętego Ducha 12 / Kopernika 21 a, XV, XIX, nr rej.: A/451/267 z 27.01.1961

- kamienica, ul. Świętego Ducha 21, XV, XVIII, nr rej.: A/590 z 22.04.1987

- gmach d. Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (ob. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego), pl. Teatralny 2, 1929-37, nr rej.: A/1383 z 29.08.2008

- arsenał artyleryjski, ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 → Twierdza Toruń

- kamienica, ul. Warszawska 2, 1896-98, nr rej.: A/1557 z 26.04.2010

- kamienica, ul. Warszawska 8 / Kazimierza Jagiellończyka 3, 1897-98, nr rej.: A/906 z 23.02.2006

- kamienica (z 3 domów), ul. Wielkie Garbary 7, k. XV, XIX, l. 30 XX, nr rej.: A/947/1-3 z 1.09.1983

- spichrz, ul. Wielkie Garbary 10, XIII, 2 poł. XVII, nr rej.: A/431/257 z 21.12.1959

- kamienica, ul. Wielkie Garbary 15, XVII, 1905, nr rej.: A42 z 1.10.2001

- kamienica (z 2 domów), ul. Wielkie Garbary 18, 1899, 1972, nr rej.: A/604 z 4.01.1979

- kamienica, ul. Wielkie Garbary 21, XV, 1898, nr rej.: A/481 z 27.08.1985

- dom, ul. Winnica 44, 1902, nr rej.: A/233 z 29.08.1986

- budynek Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, następnie „Książnica Miejska”, ul. Wysoka 16, 1881-1882, nr rej.: A/94 z 12.03.1970 (dec. Książnica)

- budynki szpitala wojskowego, nr rej.: A/908/1-2 z 28.02.2006:
    - lazaret, ul. Zaszpitalna 2-4, po 1820
    - blok chorych, ul. Dąbrowskiego 1, 1890-1900

- kamienica, ul. Żeglarska 5, XIV, 1 poł. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A/83/216 z 27.08.1929 oraz A/43 z 1.09.1970

- kamienica, ul. Żeglarska 6, XVI/XVII, nr rej.: A/49/298 z 1.09.1970

- kamienica, ul. Żeglarska 7, k. XIV, XV, 1 poł. XVIII, nr rej.: A/915 z 5.02.1960 i z 1.09.1970

- pałac biskupa Dąbskiego, ul. Żeglarska 8, 1693-1699, nr rej.: A/401 z 22.08.1929

- kamienica z oficyną, ul. Żeglarska 9, XV, poł. XIX, po 1970, nr rej.: A/1347 z 29.01.2008

- dom, ul. Żeglarska 10, 2 poł. XIV, XV, XIX, nr rej.: A/138/236 z 6.05.1931

- kamienica, ul. Żeglarska 11, XV, 1861, po 1970, nr rej.: A/1270 z 22.02.2007

- kamienica, ul. Żeglarska 13, XV-XIX, XX, nr rej.: A/248 z 13.04.1983

- kamienica, ul. Żeglarska 15, k. XV, 1600, XVIII, 1876, nr rej.: A/512 z 22.09.1961

- kamienica, ul. Żeglarska 16, pocz. XV, 2 poł. XIX, nr rej.: A/518 z 27.08.1929

- kamienica z oficynami, ul. Żeglarska 22, poł. XVIII, XIX, 1920, nr rej.: A/689 z 25.06.1997

- zespół wodociągów „Stare Bielany”, ul. św. Józefa - Grunwaldzka, 1892-94, nr rej.: A/588/1-9 z 23.08.1982:
    - komora zasuw
    - hala maszyn
    - kotłownia
    - wieża ciśnień
    - warsztaty, ob. administracja
    - ustęp, ob. stacja trafo
    - dom mieszkalny
    - budynek gospodarczy

- zespół odlewni żelaza i stali (d. fabryki maszyn „Born i Schutze”), ul. Lelewela - Grudziądzka - Wybickiego, nr rej.: A/741/1-6 z 25.04.1997:
    - hala tokarni, 1898
    - hala ślusarni, 1899-1901
    - kotlarnia i kuźnia, 1899-1901
    - hala odlewni, 1901
    - hala reperacji kotłów, 1923
    - budynek administracyjno-mieszkalny


Data publikacji: 2010-08-27
 
   
 
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 18-11-2016 12:06
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):