en
POLECAMYDotknij Gotyku w Toruniu
POLECAMYZrób samodzielnie pierniki
POLECAMYZWIEDŹ TORUŃ Z KUFLEM PIWA!
POLECAMYPOZNAJ WIELKĄ TWIERDZĘ TORUŃ

Zwiedzanie Torunia tylko z przewodnikiem licencjonowanym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki do Ustawy o Usługach Turystycznych z 1997 roku grupę turystyczną w Toruniu (jak i dziewięciu innych miastach Polski) oprowadzać może jedynie przewodnik z uprawnieniami państwowymi Przewodnika Miejskiego po m. Toruniu (aktualne w tej kwestii Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17. 01. 2006. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 15 z 2006 r. (§ 10. i § 12.)).

Ma to przede wszystkim wyeliminować nieprofesjonalnych "oprowadzaczy", którzy nie znając dobrze specyfiki miasta, jego historii, zabytków, miejsc bardzo często opowiadają nieprawdziwe fakty, szkodząc wizerunkowi i promocji miasta. Na tym jednak tracą przede wszystkim turyści, którzy jadąc na wycieczkę oczekują profesjonalizmu i rzetelnych informacji. Za łamanie prawa i oprowadzanie czasem zabierają się "wszechwiedzący" piloci grup turystycznych.
Kontrolą oprowadzających zajmują się wytypowani przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, reprezentanci środowiska przewodników oraz Straż Miejska i policja.
 
Toruń jest miastem, po obszarze którego może oprowadzać tylko osoba posiadająca uprawnienia przewodnika miejskiego po Toruniu. We wszystkich pozostałych miastach i na pozostałym obszarze województwa wymagane są uprawnienia przewodnika terenowego, zgodnie z kwalifikacjami.
Przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek może być osoba, która posiada ustawowo określone uprawnienia. Organizatorzy turystyki organizujący wycieczki, w których uczestniczy co najmniej 10 osób są zobowiązani, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zapewnić uczestnikom wycieczek w kraju – usługi przewodnika turystycznego oraz opiekę pilota wycieczek, a uczestnikom wycieczek za granicą – opiekę pilota wycieczek.
Pilot wycieczek to osoba towarzysząca – w imieniu organizatora turystyki – uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz usług. Przewodnikiem turystycznym jest natomiast osoba zawodowo oprowadzająca turystów po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji.
W trakcie wykonywania zadań przewodnik turystyczny i pilot wycieczek zobowiązani są do posiadania przy sobie w widocznym miejscu identyfikatora i legitymacji potwierdzającej posiadanie uprawnień oraz do okazywania jej na żądanie osób upoważnionych do wykonywania kontroli, w tym funkcjonariuszy Policji i straży miejskich lub gminnych.
Osoby wykonujące zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlegają kontroli, która obejmuje posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawność wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Kontroli podlega także zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej. Kontroli dokonują osoby imiennie upoważnione przez marszałka województwa.
 
► Zamów zwiedzanie z przewodnikiem >>>
drukuj  poleć artykuł
Ostatnia modyfikacja 19-01-2013 20:05
Booking.com

Twoja wycieczka

W Twojej wycieczce znajdują się miejsca:

    Sonda

    Które miejsca w okolicy planujesz odwiedzić będąc w Toruniu (max 3):